Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Öğrenci - Pedagojik Formasyon Eğitimi

  • Anasayfa
  • Öğrenci - Pedagojik Formasyon Eğitimi

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ UYGULAMA ESASLARI

1. Yükseköğretim Genel Kurulunun 29.12.2022 tarihli toplantısında, öğretmen yetiştiren fakülteler dışında pedagojik formasyon eğitimi alınabilen alanlarda örgün eğitime devam eden öğrencilere eğitim-öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitiminin verilmesi kararlaştırılmıştır (Pedagojik Formasyon Eğitimi hakkındaki YÖK yazısı için tıklayınız).

2. Pedagojik formasyon eğitimine katılım isteğe bağlıdır.

3. Pedagojik formasyon eğitimi için hazırlanan ders programları ektedir.

4. Pedagojik formasyon eğitimine başvurular, çevrim içi olarak alınacaktır.

5. Pedagojik formasyon eğitimi almak isteyen örgün öğretim programlarındaki öğrencilerin ders kayıtları 3. yarıyılda; 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılına mahsus olmak üzere 4. yarıyılda yapılacaktır.

6. Pedagojik Formasyon Eğitimi alacak özel şartlara sahip bölüm öğrencileri (Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları çerçevesinde öğretmen olabilmek için kendi alanlarına özgü ders almaları gereken bölümlerde okuyan) her bir yarıyılda 45 AKTS’ye kadar ders alabileceklerdir.

7. Önceki yarıyıllarda pedagojik formasyon derslerini alan veya almayan son sınıf öğrencileri, kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli olan tüm şartlarını yerine getirdikleri taktirde, mezuniyet işlemleri yapılarak diplomalarını alabileceklerdir.

8. 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde son sınıf öğrencilerine mahsus olmak üzere;

a. Pedagojik formasyon eğitimi alınabilen bölümlerde kayıtlı mezuniyet aşamasındaki son sınıf öğrencileri, başvuru yapmaları halinde, belirlenen dersleri bahar döneminde seçmeli olarak almaya başlamaları kaydıyla bahar yarıyılında, yaz öğretiminde ve öğretmenlik uygulaması dersi de dâhil, derslerini 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında alabileceklerdir.
b. Son sınıf öğrencisi olup bahar döneminde pedagojik formasyon derslerini alanlardan kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli tüm şartlarını yerine getiren ve diplomasını almak isteyen öğrenciler, mezuniyet işlemleri yapılarak diplomalarını alabileceklerdir. Kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli tüm şartlarını yerine getiren ancak (a) fıkrası uyarınca pedagojik formasyon eğitimi kapsamında ders almaya devam etmek istediğini yazılı olarak bildiren öğrenciler ise, öğrenimlerine 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar dönemine kadar devam edebileceklerdir.
c. Son sınıf öğrencileri ders yüklerinin fazlalığı nedeniyle her bir yarıyılda 45 AKTS’ye kadar ders alabileceklerdir.

9. Pedagojik formasyon eğitiminde alınan dersler, öğrencinin transkriptine yansıtılacak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasına (GANO) dahil edilecektir. Pedagojik formasyon eğitimine başlayan ancak daha sonra eğitimi tamamlamadan eğitimden ayrılan öğrencilerin başarılı oldukları dersler transkriptlerinde belirtilecektir. Pedagojik formasyon eğitimini tamamlayan öğrencilerin diplomalarının arkasına “Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır” ibaresi yazılacaktır.

10. Bu usul ve esaslarda yer almayan konularda “Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Ders Programları

                                           GÜZ

BAHAR

YAZ

2022-2023
 
RPF102 Sınıf Yönetimi
RPF104 Eğitimde Ölçme ve   Değ.
RPF106 Özel Öğretim   Yöntemleri
RPF108 Rehberlik ve Özel   Eğitim
RPF101 Eğitime Giriş
RPF103 Eğitim Psikolojisi
RPF105 Öğretim İlke ve   Yön.
RPF107 Öğretim   Teknolojileri
2023-2024
RPF101 Eğitime Giriş
RPF103 Eğitim Psikolojisi
RPF105 Öğretim İlke ve   Yön.
RPF107 Öğretim   Teknolojileri
RPF112Öğretmenlik   Uygulaması
RPF102 Sınıf Yönetimi
RPF104 Eğitimde Ölçme ve   Değ.
RPF106 Özel Öğretim   Yöntemleri
RPF108 Rehberlik ve Özel   Eğitim
RPF112 Öğretmenlik Uygulaması
 


PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ İLE İLGİLİ DETAYLAR

  • Pedagojik Formasyon Eğitimi dersleri Türkçe verilecektir.
  • Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav YönetmeliğiKayıt Yenileme” başlıklı Madde 16/2 uyarınca Pedagojik Formasyon Eğitimi almayı talep eden öğrenci, bu madde kapsamında programının normal eğitim süresini doldurduğunda her eğitim-öğretim yılı başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde AKTS ders kredileri göz önünde bulundurularak tespit edilen öğrenim ücretini ödedikten sonra kaydını yenilemek zorundadır.     
  • Pedagojik Formasyon Eğitimi için sadece aşağıdaki tabloda belirtilen bölüm öğrencileri başvuruda bulunabilir.
  • Pedagojik Formasyon Eğitimi almak isteyen öğrenciler aşağıda bulunan başvuru formunu Akademik Takvimde belirtilen ders kayıt süresi içerisinde doldurup danışman tarafından alınan onay doğrultusunda ilgili fakülte sekreterliklerine mail ile iletmeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.
  • İlgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen formlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilecek olup öğrencilerin ders seçim işlemleri öğrenci bilgi sistemine (OBS) işlenecektir. Öğrencilerimiz, öğrenci bilgi sisteminden ders kayıt işlemlerini kontrol edebileceklerdir.

Başvuru Formu için tıklayınız.

Ders
Öğretim Elemanı
Gün
RPF102 Sınıf Yönetimi
Prof. Dr. Şükrü Ada
Cuma - 17:40 - 19:30
RPF104 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Doç. Dr. Akif Avcu
Pazartesi 17:40 - 20:30
RPF108 Rehberlik ve Özel Eğitim
Prof. Dr. Sırrı Akbaba
Salı 17:40 - 20:30
RPF106 Özel Öğretim Yöntemleri
Prof. Dr. Muhsin Konuk
Cuma 14:00 - 17:00


Pedagojik Formasyon Eğitimine İzin Verilen Bölümler

 Fakülte
 Program
 İletişim Fakültesi
 Gazetecilik
 Görsel İletişim Tasarımı
 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 Radyo, Televizyon ve Sinema
 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
 Felsefe
 Sosyoloji
 Tarih
 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 Moleküler Biyoloji ve Genetik
 Sağlık Bilimleri Fakültesi
 Çocuk Gelişimi


Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri

 DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

 Eğitime Giriş

3

0

3

4

 Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

4

 Sınıf Yönetimi

2

0

2

3

 Özel Öğretim Yöntemleri

3

0

3

4

 Rehberlik ve Özel Eğitim

3

0

3

4

 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

4

 Eğitim Psikolojisi

3

0

3

4

 Öğretim Teknolojileri

2

0

2

3

 Öğretmenlik Uygulaması

1

8

5

10

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!