Governing Board

Assoc. Prof. Dr.  Hüseyin Ozan Tekin (President)    huseyinozan.tekin@uskudar.edu.tr

Dr. Faculty Member Remziye Keskin  (Vice President)    remziye.keskin@uskudar.edu.tr

Lecturer Ömer Faruk Karasakal (Vice President) omerfaruk.karasakal@uskudar.edu.tr

Dr. Faculty Member Ebru Özkan Oktay(Member) ebruozkan.oktay@uskudar.edu.tr


 

Dr. Faculty Member Salih TUNCAY (Member)   salih.tuncay@uskudar.edu.tr

Lecturer Öznur TÖRÜMEZOĞLU (Member) oznur.yorumezoglu@uskudar.edu.tr

Makbule DEDE (Reporter)    makbule.dede@uskudar.edu.tr