Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Hüseyin Ozan Tekin (Başkan)    huseyinozan.tekin@uskudar.edu.tr

Dr. Öğr. Üy. Remziye Keskin  (Başkan Yard.)    remziye.keskin@uskudar.edu.tr

Öğr. Gör. Ömer Faruk Karasakal ( Başkan Yard.) omerfaruk.karasakal@uskudar.edu.tr

Dr. Öğr. Üy. Ebru Özkan Oktay(Üye) ebruozkan.oktay@uskudar.edu.tr


 

Dr. Öğr. Üy. Salih TUNCAY (Üye)    salih.tuncay@uskudar.edu.tr

 

Öğr. Gör. Öznur TÖRÜMEZOĞLU (Üye)   oznur.yorumezoglu@uskudar.edu.tr

Makbule DEDE (Raportör)    makbule.dede@uskudar.edu.tr


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!