Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dilekçeler

GENEL DİLEKÇE

Talep, şikayet,

Genel Dilekçe İçin Tıklayınız

MAZERET SINAV TALEBİ DİLEKÇESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Mazeret sınavı MADDE 33 – (1) Ara sınavlara mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilere, ilgili yönetim kurulu kararıyla mazeret sınavı hakkı verilir.

(2) Ara sınava mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi ara sınavların bittiği günü takip eden üç iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe dilekçe ekinde verir. (rapor yada  belge + dilekçe)

Mazeret Sınav Talebi Dilekçesi İçin Tıklayınız.

TEK DERS  DİLEKÇESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Tek ders sınavı MADDE 32 – (1) Mezun olabilmek için tek dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulu sağlanmış ve yarıyıl içi çalışmaları yapılmış olmak kaydıyla ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bütünleme sınavlarının bitimini izleyen on beş gün içinde açılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı olamayan öğrenci dersi yeniden almak ve tüm gereklerini yerine getirmek zorundadır.

Tek Ders Dilekçesi İçin Tıklayınız.

SINAV ÇAKIŞMA DİLEKÇESİ

Sınav Çakışma Dilekçesi İçin Tıklayınız.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!