Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kurumsal

Hakkımızda

Yüksekokulumuz 2012-2013 Eğitim – Öğretim yılında Üsküdar Üniversitesi Altunizade Kuzey Yerleşkesi’ne ait binanın 2. katında Ekim 2012′ de Üniversitemizin öğrenci almaya başlaması ile eğitim-öğretime başlamıştır.

 2013-2014 Eğitim – Öğretim Yılında da Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşkesi’ne taşınmıştır.

 2014-2015 Eğitim – Öğretim Yılında Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesine taşınmıştır.

Okulumuzun eğitimdeki  hedefi; çağdaş insan ve insan odaklı, teknolojiye hakim öğrenci yetiştirmek olup, Tematik Üniversite çerçevesinde, Avrupa Birliği ve dünya standartlarında eğitim, öğretim yapmak ve sürdürmektir.

Okulumuzun program sayısı 2018-2019 öğretim yılı itibariyle elli beşe (55) ulaşmıştır.

Bölüm Program 
Bilgisayar TeknolojileriSağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği NÖ
Bitkisel ve Hayvansal ÜretimTıbbi ve Aromatik Bitkiler NÖ
Çocuk Bakımı ve Gençlik HizmetleriÇocuk Gelişimi NÖ-İÖ
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri NÖ
Dişçilik HizmetleriAğız Diş Sağlığı NÖ-İÖ
Diş Protez Teknolojisi NÖ-İÖ
EczacılıkEczane Hizmetleri NÖ-İÖ
Elektrik ve Enerji Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği NÖ
Elektronik ve OtomasyonBiyomedikal Cihaz Teknolojisi NÖ
Engelli Bakım ve RehabilitasyonEngelli Bakımı ve Rehabilitasyon NÖ
Gıda İşlemeGıda Teknolojisi NÖ
Kimya ve Kimyasal İşleme TeknolojileriLaboratuvar Teknolojisi NÖ
Mülkiyet Koruma ve GüvenlikAcil Durum ve Afet Yönetimi NÖ
İş Sağlığı ve Güvenliği NÖ-İÖ
Sosyal Güvenlik NÖ
Sağlık Bakım HizmetleriEvde Hasta Bakımı NÖ
Yaşlı Bakımı NÖ
Sosyal Hizmet ve DanışmanlıkSosyal Hizmetler NÖ-İÖ
Tıbbi Hizmetler ve TekniklerAmeliyathane Hizmetleri NÖ-İÖ
Anestezi NÖ-İÖ
Diyaliz NÖ-İÖ
Çevre Sağlığı NÖ
Elektronörofizyoloji NÖ-İÖ
Fizyoterapi NÖ-İÖ
İlk ve Acil Yardım NÖ-İÖ
Odyometri NÖ-İÖ
Optisyenlik NÖ-İÖ
Ortopedik Protez ve Ortez NÖ
Otopsi Yardımcılığı NÖ
Patoloji Teknikerliği NÖ
Perfüzyon Teknikleri NÖ-İÖ
Radyoterapi NÖ
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik NÖ-İÖ
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri NÖ-İÖ
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri NÖ
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama NÖ
Yönetim ve OrganizasyonSağlık Kurumları İşletmeciliği NÖ-İÖ

Gelişim

Mezun SayısıProgram2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı2018-2019 Eğitim Öğretim YılıGenel Toplam
Acil Durum ve Afet Yönetimi14216
Ağız ve Diş Sağlığı

2353843163
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)1
1
Ameliyathane Hizmetleri
284270623205
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)

3459492144
Anestezi
34761011074322
Anestezi (İÖ)

4675803204
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
222852667175
Çocuk Gelişimi42505478742300
Çocuk Gelişimi (İÖ)
385474673236
Diş Protez Teknolojisi

4863597177
Diş Protez Teknolojisi (İÖ)27
27
Diyaliz
5450825817261
Diyaliz (İÖ)
325561547209
Eczane Hizmetleri

4648511146
Elektronörofizyoloji49586574543303
Elektronörofizyoloji (İÖ)
414459542200
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
5232628
82
Fizyoterapi
4680105921324
Fizyoterapi (İÖ)
294857613198
Gıda Teknolojisi
204153682184
İlk ve Acil Yardım
6713214613316494
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
50941211208393
İş Sağlığı ve Güvenliği
286059501198
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)

585457
169
Odyometri
354469771226
Odyometri (İÖ)

3448536141
Optisyenlik
48615554
218
Optisyenlik (İÖ)
223632421133
Ortopedik Protez ve Ortez
213349561160
Patoloji Laboratuvar Teknikleri36
36
Perfüzyon Teknikleri
1152023362
Perfüzyon Teknikleri (İÖ)

61710235
Radyoterapi

213540298
Sağlık Kurumları İşletmeciliği2832685862
248
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
255449428178
Sosyal Hizmetler
345363621213
Sosyal Hizmetler (İÖ)

3947561143
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik42384749562234
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
302835472142
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri55489291907383
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)
406961804254
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

27545417152
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

102927167
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
61616171166
Yaşlı Bakımı914192020
82
Genel Toplam22510061963246725741678402
  • Kurullar

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Yüksekokul Kurulu

  • Komisyonlar

Kalite Komisyonu

Eğitim Komisyonu

Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Bologna Komisyonu

Mezuniyet Komisyonu

Web Komisyonu

Erasmus Koordinatörlüğü

  • Eğitim-Öğretim

Programlarımız YKS tüm puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Öğretim dilimiz Türkçedir. İsteğe bağlı Yabancı Dil Hazırlık olanağı bulunmaktadır. Okulumuzda Çift Ana Dal ve Yan Dal imkânı mevcuttur. Üniversitemiz ERASMUS Üniversite Beyannamesi’ne sahiptir. 

Okulumuzun faaliyet alanları şöyledir:

Önlisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetleri

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Toplumsal katkı

  • Araştırma ve Geliştirme

Okulumuzda AR-GE faaliyetleri makale, bildiri, proje, telif eser, tezler yoluyla yürütülmektedir. Türkiye’nin ilk tematik üniversitesi olması hasebiyle üniversitemizin AR-GE ve PARGE (bkz. https://uskudar.edu.tr/tr/arge) odakları Sağlık ve Mühendislik alanlarını kapsamasına rağmen toplum bilimlerine yönelik planlama ve iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır.

5. Paydaşlar

Rektörlük, rektörlüğe bağlı birimler, fakülteler, akademik ve idari personel, öğrenci temsilcileri, kurul ve komisyonlar iç paydaşlarımız; Mezunlar, resmi ve özel meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, medya, işverenler ve diğer üniversite mensupları dış paydaşlarımızdır.

İç ve Dış Paydaşlarımızla Fakültenin misyonu ve hedeflerinin belirlenmesi, uygulamaya konulması, uygulamaların yeterliliğin kontrol edilmesi ve iyileştirme süreçlerinde ortak faaliyetler ya da faaliyet destekleri, ölçme-değerlendirme ya da yüz yüze görüş alışverişinde bulunma yöntemleri uygulamaya konulmaktadır. (Bkz. Paydaşlar Dosyası) 

6. İç Değerlendirme Süreci ve Maddi Kanıtları

Okulumuzda bulunan 7 komisyonun ortak çalışmaları neticesinde fakültenin misyon, hedef ve stratejilerine ne kadar ulaşıp ulaşmadığı kalite ve iç değerlendirme süreçleriyle izlenmektedir. Belirli aralıklarla yapılan komisyon toplantıları tutanak ve kararları ile Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu’nun hazırladığı merkezi anketler (Eğitim-Öğretim İçerik ve Yöntemi Hakkında Öğrenci Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme) kontrol mekanizmamızın maddi kanıtlarını teşkil etmektedir. Ayrıca Bölümler bazlı olarak da Eğitim-Öğretim İçerik ve Yöntemi Hakkında Öğrenci Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme anketleri yapılmaktadır. Söz konusu anketler yılda en az 2 kez (Güz ve Bahar) uygulanmak üzere planlanmıştır. (Bkz. Ölçme-Değerlendirme Dosyası)

Öğretim Elemanı Üniversite Değerlendirme Anketleri ve paydaş işbirliği yazışmaları iç değerlendirme sürecine yönelik kontrol mekanizmamızın diğer maddi kanıtlarını teşkil etmektedir. (Bkz. Paydaş Dosyası)

Ulaşılabilirlik-Görünürlük

Okulumuz hakkındaki tüm bilgiler, uygulamalar, faaliyetlerimiz vb. düzenli olarak güncellenen Web sayfamızdan izlenebilmektedir. Bu maksatla Okulumuzda bir Web Komisyonu bulunmaktadır. Öğrencilerin ve diğer paydaşlarımızın ulaşabilirliği Web sayfamız yanında Öğrenci Bilgi Sistemi  (https://obs.uskudar.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) , Öğrenci Mail Sistemi, Stix (https://stix.uskudar.edu.tr/login) uygulaması ile Yasa ve Yönetmeliklerden müteşekkil merkezi servisler (https://uskudar.edu.tr/tr/mevzuat-yonetmelikler) tarafından sağlanmaktadır.

İyileştirme

Okulumuz; Yüksekokul Yönetimi, Yüksekokul Kurulu, Bölüm ve Program Başkanlıkları ve Komisyonlardan müteşekkil iç teşkilatların icra ettiği toplantılarda paydaş görüşlerinin de değerlendirilmesi suretiyle birimlere yönelik iyileştirme alan ve konularını tespit eden, iyileştirme planı yapan, planlanan uygulamaları hayata geçiren ve bu uygulamaları sürekli izleyerek gerekli görülen önlemlerin alındığı bir iyileştirme süreci işletmektedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!