Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kurumsal

Hakkımızda

Yüksekokulumuz 2012-2013 Eğitim – Öğretim yılında Üsküdar Üniversitesi Altunizade Kuzey Yerleşkesi’ne ait binanın 2. katında Ekim 2012′ de Üniversitemizin öğrenci almaya başlaması ile eğitim-öğretime başlamıştır.

 2013-2014 Eğitim – Öğretim Yılında da Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşkesi’ne taşınmıştır.

 2014-2015 Eğitim – Öğretim Yılında Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesine taşınmıştır.

Okulumuzun eğitimdeki  hedefi; çağdaş insan ve insan odaklı, teknolojiye hakim öğrenci yetiştirmek olup, Tematik Üniversite çerçevesinde, Avrupa Birliği ve dünya standartlarında eğitim, öğretim yapmak ve sürdürmektir.

Okulumuzun program sayısı 2019-2020 öğretim yılı itibariyle elli dokuza (59) ulaşmıştır.

Bölüm
Program
Bilgisayar Teknolojileri
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği NÖ
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler NÖ
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
Çocuk Gelişimi NÖ-İÖ
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri NÖ
Dişçilik Hizmetleri
Ağız Diş Sağlığı NÖ-İÖ
Diş Protez Teknolojisi NÖ-İÖ
Eczacılık
Eczane Hizmetleri NÖ-İÖ
Elektrik ve Enerji
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği NÖ
Elektronik ve Otomasyon
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi NÖ-İÖ
Engelli Bakım ve Rehabilitasyon
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon NÖ
Gıda İşleme
Gıda Teknolojisi NÖ-İÖ
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri
Laboratuvar Teknolojisi NÖ-İÖ
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Acil Durum ve Afet Yönetimi NÖ
İş Sağlığı ve Güvenliği NÖ-İÖ
Sosyal Güvenlik NÖ
Sağlık Bakım Hizmetleri
Evde Hasta Bakımı NÖ
Yaşlı Bakımı NÖ
Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
Sosyal Hizmetler NÖ-İÖ
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Ameliyathane Hizmetleri NÖ-İÖ
Anestezi NÖ-İÖ
Diyaliz NÖ-İÖ
Çevre Sağlığı NÖ-İÖ
Elektronörofizyoloji NÖ-İÖ
Fizyoterapi NÖ-İÖ
İlk ve Acil Yardım NÖ-İÖ
Odyometri NÖ-İÖ
Optisyenlik NÖ-İÖ
Ortopedik Protez ve Ortez NÖ
Otopsi Yardımcılığı NÖ
Patoloji Teknikerliği NÖ
Perfüzyon Teknikleri NÖ-İÖ
Radyoterapi NÖ-İÖ
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik NÖ-İÖ
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri NÖ-İÖ
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri NÖ-İÖ
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama NÖ-İÖ
Yönetim ve Organizasyon
Sağlık Kurumları İşletmeciliği NÖ-İÖ

Gelişim

Mezun Sayısı
FAKÜLTE/PROGRAMMEZUN ÖĞRENCİLER
2013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-20202020-20212021-2022
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU22510172013253626162180301330072187
Acil Durum ve Afet Yönetimi1624253327
Ağız ve Diş Sağlığı

24588164706353
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)125524732
Ameliyathane Hizmetleri
2843716352727058
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)

34614947676346
Anestezi
3577101109921059766
Anestezi (İÖ)

48758179967037
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
2228606526375518
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)


289
Çevre Sağlığı
2152743
Çevre Sağlığı (İÖ)


2422
Çocuk Gelişimi425055807366787275
Çocuk Gelişimi (İÖ)
3957716960596643
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
21423717
Diş Protez Teknolojisi

49656357899486
Diş Protez Teknolojisi (İÖ)2739484634
Diyaliz
5453847055727864
Diyaliz (İÖ)
3557605740726441
Eczane Hizmetleri

46505040777972
Eczane Hizmetleri (İÖ)
8364733
Elektronörofizyoloji495867735641575638
Elektronörofizyoloji (İÖ)
4144655126505935
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
52525291731299
Evde Hasta Bakımı
122248
Fizyoterapi
46811128562839055
Fizyoterapi (İÖ)
2950556443626131
Gıda Teknolojisi
2142586339465229
Gıda Teknolojisi (İÖ)


2312
İlk ve Acil Yardım
6813414914412611610988
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
50971221241041065754
İş Sağlığı ve Güvenliği
2860644649524359
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)

58565643393220
Laboratuvar Teknolojisi
14262621
Laboratuvar Teknolojisi(İÖ)


2214
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
417188
Odyometri
3548677628536351
Odyometri (İÖ)

34525526474436
Optisyenlik
4862555353656064
Optisyenlik (İÖ)
2239294334434343
Ortopedik Protez ve Ortez
2134505519302238
Otopsi Yardımcılığı
41546956
Patoloji Laboratuvar Teknikleri3644586257
Perfüzyon Teknikleri
1242323202928
Perfüzyon Teknikleri (İÖ)

8151213171
Radyoterapi

22383832675632
Radyoterapi (İÖ)


3230
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
9242020
Sağlık Kurumları İşletmeciliği283268596147686013
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
255550483646301
Sosyal Güvenlik
36382311
Sosyal Hizmetler
3454636251615333
Sosyal Hizmetler (İÖ)

39554935584812
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik424045515658775867
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
3028374755534117
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri554994939256869366
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)
4072637939816646
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

29566742767762
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)


3832
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

10302724241611
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ)


2
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
61916257232219
Yaşlı Bakımı9142019209161913


  • Kurullar

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Yüksekokul Kurulu

  • Komisyonlar

Kalite Komisyonu

Eğitim Komisyonu

Müfredat Geliştirme ve Ders Materyali Komisyonu

Bologna Komisyonu

Uluslararası Öğrenciler Komisyonu

Web Komisyonu

Erasmus ve Dış İlişkiler Komisyonu

Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu

Laboratuvar Komisyonu

Etkinlik Komisyonu

Soruşturma Komisyonu

Muafiyet Komisyonu

  • Eğitim-Öğretim

Programlarımız YKS tüm puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Öğretim dilimiz Türkçedir. İsteğe bağlı Yabancı Dil Hazırlık olanağı bulunmaktadır. Okulumuzda Çift Ana Dal ve Yan Dal imkânı mevcuttur. Üniversitemiz ERASMUS Üniversite Beyannamesi’ne sahiptir. 

Okulumuzun faaliyet alanları şöyledir:

Ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetleri

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Toplumsal katkı

  • Araştırma ve Geliştirme

Okulumuzda AR-GE faaliyetleri makale, bildiri, proje, telif eser, tezler yoluyla yürütülmektedir. Türkiye’nin ilk tematik üniversitesi olması hasebiyle üniversitemizin AR-GE ve PARGE bkz. https://uskudar.edu.tr/tr/arge odakları Sağlık ve Mühendislik alanlarını kapsamasına rağmen toplum bilimlerine yönelik planlama ve iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır.

5. Paydaşlar

Rektörlük, rektörlüğe bağlı birimler, fakülteler, akademik ve idari personel, öğrenci temsilcileri, kurul ve komisyonlar iç paydaşlarımız; Mezunlar, resmi ve özel meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, medya, işverenler ve diğer üniversite mensupları dış paydaşlarımızdır.

İç ve Dış Paydaşlarımızla Fakültenin misyonu ve hedeflerinin belirlenmesi, uygulamaya konulması, uygulamaların yeterliliğin kontrol edilmesi ve iyileştirme süreçlerinde ortak faaliyetler ya da faaliyet destekleri, ölçme-değerlendirme ya da yüz yüze görüş alışverişinde bulunma yöntemleri uygulamaya konulmaktadır. (Bkz. Paydaşlar Dosyası) 

6. İç Değerlendirme Süreci ve Maddi Kanıtları

Okulumuzda bulunan 7 komisyonun ortak çalışmaları neticesinde fakültenin misyon, hedef ve stratejilerine ne kadar ulaşıp ulaşmadığı kalite ve iç değerlendirme süreçleriyle izlenmektedir. Belirli aralıklarla yapılan komisyon toplantıları tutanak ve kararları ile Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu’nun hazırladığı merkezi anketler (Eğitim-Öğretim İçerik ve Yöntemi Hakkında Öğrenci Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme) kontrol mekanizmamızın maddi kanıtlarını teşkil etmektedir. Ayrıca Bölümler bazlı olarak da Eğitim-Öğretim İçerik ve Yöntemi Hakkında Öğrenci Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme anketleri yapılmaktadır. Söz konusu anketler yılda en az 2 kez (Güz ve Bahar) uygulanmak üzere planlanmıştır. (Bkz. Ölçme-Değerlendirme Dosyası)

Öğretim Elemanı Üniversite Değerlendirme Anketleri ve paydaş işbirliği yazışmaları iç değerlendirme sürecine yönelik kontrol mekanizmamızın diğer maddi kanıtlarını teşkil etmektedir. (Bkz. Paydaş Dosyası)

Ulaşılabilirlik-Görünürlük

Okulumuz hakkındaki tüm bilgiler, uygulamalar, faaliyetlerimiz vb. düzenli olarak güncellenen Web sayfamızdan izlenebilmektedir. Bu maksatla Okulumuzda bir Web Komisyonu bulunmaktadır. Öğrencilerin ve diğer paydaşlarımızın ulaşabilirliği Web sayfamız yanında Öğrenci Bilgi Sistemi  (https://obs.uskudar.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) , Öğrenci Mail Sistemi, Stix (https://stix.uskudar.edu.tr/login) uygulaması ile Yasa ve Yönetmeliklerden müteşekkil merkezi servisler (https://uskudar.edu.tr/tr/mevzuat-yonetmelikler) tarafından sağlanmaktadır.

İyileştirme

Okulumuz; Yüksekokul Yönetimi, Yüksekokul Kurulu, Bölüm ve Program Başkanlıkları ve Komisyonlardan müteşekkil iç teşkilatların icra ettiği toplantılarda paydaş görüşlerinin de değerlendirilmesi suretiyle birimlere yönelik iyileştirme alan ve konularını tespit eden, iyileştirme planı yapan, planlanan uygulamaları hayata geçiren ve bu uygulamaları sürekli izleyerek gerekli görülen önlemlerin alındığı bir iyileştirme süreci işletmektedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!