Duyurular

21 AĞU 2019

TEK DERS SINAV DUYURUSU

Yüksekokulumuzun “Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 32. maddesine istinaden, Tek Ders sınavlarına girme hakkını kullanmak isteyen öğrencilerin;Başvuru dilekçeleri 02-06 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacaktır.Tek ders sınavları 11 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 10.00’da Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi Emir Nebi I ile Çarşı Yerleşkesi Emir Nebi II Konferans Salonlarında yapılacaktır.Tek ders sınavına girme hakkı kazanan öğrenci listeleri, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu web sayfasından duyurulacaktır.

11 TEM 2019

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER (Güncelleme 11.07.2019)

Yaz Okulunda Açılan Ders AdıArşiv ve DokümantasyonDiş Hekimliğinde Radyolojik Uygulamalar ve Radyasyondan KorunmaKoruyucu Diş HekimliğiSistem Hastalıkları IAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIBiyomedikalde MatematikTıbbi Görüntüleme CihazlarıYaşam Destek ve Ameliyathane CihazlarıTıbbi Görüntüleme CihazlarıMikrodenetleyicilerBeslenme İlkeleriBiyokimyaOkul Öncesi Eğitim Kurumlarında UygulamaGirişimcilikOrtodontiÇene Yüz ProtezleriDiyaliz Ekipmanlarının Kullanımı ve BakımıHastalıklar BilgisiZihinsel Engellilerin RehabilitasyonuFarmakolojiye GirişMedikal ÜrünlerEczacılıkta Temel HesaplamalarEczane Kayıtları ve Stok YöntemleriEnfeksiyon HastalıklarıUyku EEG'si ve PSGSinir ve Kas AnatomisiTemel FarmakolojiKas-Sinir Sistemi AnatomisiOrtopedik Hastalıklarda Fizyoterapi Teknikerliği YaklaşımlarıRomatizmal Hastalıklarda Fizyoterapi Teknikerliği YaklaşımlarıKinezyolojiNörolojik Hastalıklarda Fizyoterapi Teknikerliği YaklaşımlarıFizyoterapide Ortez ve Protez KullanımıFizyoterapi Yöntemleri IIFizyolojiGıda Katkı MaddeleriSüt Ürünleri TeknolojisiGıda Muhafaza ve Ambalajlama TeknikleriHalk SağlığıGenel Hukukİlk YardımAcil Hasta Bakımı IAcil Hasta Bakımı IIResusitasyonAcil Arama Kurtarma ÇalışmalarıTravmaAcil Hasta Bakımı IIIİngilizce Iİngilizce IIKalite Güvencesi ve StandartlarıGenel Kimya IIGenel BiyolojiBitki ve Toprak AnalizleriSu AnalizleriGenel MikrobiyolojiGıda AnalizleriTemel MatematikMeslek Etiğiİşaret DiliBiyomedikal Teknolojisine GirişSosyal Sorumluluk ProjesiTemel Anatomi ve FizyolojiTemel AnatomiTemel ElektronikHızlandırıcı FiziğiSes FiziğiTıbbi Biyoloji ve Genetiğe GirişKlinik Odyometri IOrteze GirişProtez Analizi ve DeğerlendirmesiOptisyenlik IIGözün Anatomisi ve FizyolojisiOptisyenlik IIIGörme Optiği ve Refraksiyon IGörme Optiği ve Refraksiyon IIGöz HastalıklarıOptisyenlik IVİş Sağlığı ve Güvenliğiİş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatıİş Sağlığı ve Güvenliğine GirişErgonomiÇevre Sağlığı ve GüvenliğiTemel Elektrik BilgisiBakım Onarımda Çalışan GüvenliğiÇalışma Ortamında Biyolojik Etkenlerİş Sağlığı ve Güvenliği UygulamalarıYangın Tehlikesi ve Yangın GüvenliğiYapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğiİş Güvenliğinde Tehlike ve Risk Değerlendirme YöntemleriYer Altı Yapılarında İş Sağlığı ve GüvenliğiAdli Tıp I (Olay Yeri İnceleme)Bilgisayar KullanımıTıbbi Dokümantasyon IİmmünohistokimyaSitoteknoloji ISitoteknoloji IIMakroskobik DiseksiyonÜniversite Kültürü IIPozitif Psikoloji ve İletişim BecerileriRadyobiyolojiRadyoterapi AnatomisiSağlık HukukuDavranış BilimleriSosyolojiye GirişSosyal SorunlarSosyal Hizmet Kurumlarında GözlemYerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet YönetimiTürkiye'nin Toplumsal YapısıAntropolojiye GirişSosyal Hizmet EtiğiSağlık Kurumlarında İletişimGenel MuhasebeSağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları YönetimiİstatistikHastane Yönetimi ve Organizasyonu IISağlık Kurumlarında Kalite YönetimiGirişimcilikSağlık Kurumlarında Satın Alma ve Malzeme YönetimiSağlık Kurumlarında Finansal YönetimSağlık EkonomisiStrerilizasyonYazışma TeknikleriRadyolojik Görüntüleme Yöntemleri IParazitolojiKlinik Mikrobiyoloji IIFarmakoloji IMüşteri İlişkileri YönetimiFarmakoloji IITürk Dili ITürk Dili IIBeden Eğitimi ve Vücut Geliştirme Iİş Kazaları ve Meslek Hastalıklarıİşitme Ve Ölçümü INörofizyolojik Cihaz ve Ekipman TeknolojileriOptisyenlik Tarihi ve Meslek EtiğiSağlık MevzuatıTemel Patolojiye GirişTıbbi Terminoloji 

10 TEM 2019

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ SONUNDA VERİLECEK SINAV HAKLARI

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ SONUNDA VERİLECEK SINAV HAKLARIAZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ (4 YILI) DOLDURAN 2015 YILI VE ÖNCESİ GİRİŞLİ ÖĞRENCİLERE DEVAM ŞARTINI SAĞLAYIP BAŞARISIZ OLDUKLARI TÜM DERSLERDEN 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONUNDA SINAV HAKKI VERİLECEK OLUP 26 AĞUSTOS 2019 TARİHİNE KADAR İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN FORM İLE ÖĞRENCİ İŞLERİNE MÜRACAAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.İlgili form indirmek için tıklayınız.ÜÜ.FR.0209_Azami Öğrenim Süresinin Tamamlayanlar İçin Ek Sınav ve Sınırsız Sınav Başvuru Formu.xlsxÜÜ.FR.0210_Azami Öğrenim Süresinin Tamamlayanlar için Ek Süre Ders Kayıt Formu.xlsx————————————————————————————————————— ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUN 44. MADDESİ GEREĞİNCE AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ SONUNDA VERİLECEK SINAV HAKLARINA DAİR UYGULAMA ESASLARIÖğrencilerin, bir yıl süreli zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı ve kayıt dondurduğu süreler hariç olmak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan diploma programlarının azami öğrenim süresi dört yıldır. Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere; devam şartını sağladıkları ve başarısız oldukları (FF,FD) tüm dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Sınav hakları ve uygulama esaslarıAzami öğrenim süresi sonunda kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı ders sayısı 5’ten fazla olan öğrenciler, devam koşulunu yerine getirerek başarısız olduğu diğer tüm derslerden ek sınavlara girebileceklerdir.İki ek sınav sonunda, hiç almadığı veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere, başarısız ders sayısını beş derse indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.Ek sınavlara girmeyip, kayıtlı olduğu programdan kalan derslerin toplam sayısı en fazla beş olan öğrencilere dört yarıyıl ek eğitim süresi verilir.Ek sınavlara girdikten sonra, kayıtlı olduğu programdan kalan derslerin toplam sayısı en fazla beş olan öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir.Ek süre verilen öğrenciler, bu süre içerisinde derslerin açıldığı yarıyıldaki vize, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girerler.Azami öğrenim süresi sonunda ya da ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olanlara öğrencilik haklarından faydalanmaksızın sınırsız sınav hakkı verilir. Bir dersten kalan öğrenci devamsızlıktan kaldı ise devam şartını yerine getirmek zorundadır.İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde mezuniyet için gerekli GANO ortalamasını sağlayamamaları sebebiyle, ilişikleri kesilme durumuna gelen son sınıf öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınav hakları, devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri dersler için verilir.Ek süre hakkı verilen öğrenciler, alacakları derslerin AKTS başına düşen öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler.Ek sınavların birincisinde sınavına girdikleri dersi başaran öğrenciler, not yükseltmek amacıyla aynı dersin ek sınavının ikincisine giremezler. Birinci ek sınav hakkını kullanamayan öğrenciler ikinci ek sınav hakkını kullanabilirler.Öğrencilerden, azami öğrenim sürelerini tamamladıktan ve iki ek sınav hakkını kullandıktan sonra, verilen ek süreler sonunda mezun olmak için birden fazla dersi kalanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim‐öğretim yılı süresince girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.BaşvuruAzami öğrenim süresi sonunda sınav haklarından faydalanmak isteyen öğrencilerin, 26 AĞUSTOS 2019 tarihine kadar dilekçe ile Öğrenci İşleri Direktörlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Sınav haklarından faydalanmak için dilekçe ile başvuruda bulunmayan öğrenciler, bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.Sınav takvimi1. Sınav Tarih Aralığı: 2 EYLÜL 2019 - 3 EYLÜL 20192. Sınav Tarih Aralığı: 9 EYLÜL 2019 - 10 EYLÜL 2019

28 HAZ 2019

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ TEK DERS SINAVI UYGUNLUK LİSTESİ

BAHAR DÖNEMİ TEK DERS.XLSX

28 HAZ 2019

SHMYO 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YAZ DÖNEMİNDE AÇILACAK DERSLER (Güncelleme 26.06.2019)

YAZ OKULU.xlsxGüncelleme (28.06.2019) Aşağıdaki dersler eklenmiştir.                                                                                                                                 AKTSSKI208SAĞLIK KURUMLARINDA SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ   3OSG120ERGONOMİ2

26 HAZ 2019

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN ÖĞRENCİLER İÇİN YAPILACAK SINAVLARIN TARİHLERİ

2547 Sayılı Kanunun öğrencilik haklarından yararlanma ve sınavlar ile ilgili Madde 44 / c’ ye göre, azami öğrenim süresini aşan öğrencilere iki sınav hakkı verilmesi ile ilgili olarak; 1.Sınav:  2 EYLÜL 2019 - 3 EYLÜL 2019 2.Sınav: 9 EYLÜL 2019 - 10 EYLÜL 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

14 HAZ 2019

GÜNCELLEME! SHMYO 2018-19 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME TAKVİMİ GÜNCEL HALİ

2018-19 Bahar Dönemi Bütünleme Takvimi.xlsx

12 HAZ 2019

2018-2019 Bahar Dönemi SHMYO Bütünleme Sınav Takvimi

2018-19 Bahar Dönemi Bütünleme Takvimi.xlsx

11 HAZ 2019

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİM BÜTÜNLEME SINAVLARI

Uzaktan Eğitimle verilen derslerin BÜTÜNLEME sınavları 18 Haziran 2019 Salı günü aşağıdaki tabloda verilen saatlerde yapılacaktır. Uzaktan Eğitim bütünleme sınavları Merkez Kampüsünde B-C-D blokları dersliklerinde olacaktır. Sınava gireceğiniz salonları sınavlardan evvel lms.uskudar.edu.tr adresinde duyurularda görebilirsiniz. (DD-DC harf notu olup bütünleme sınavına girmek isteyen öğrenciler ilgili dersin sınav saatinde Merkez Yerleşke B blok 4. Kat Yunus Emre konferans Salonunda hazır bulunacaklardır.)18 Haziran 2018 Salı17:30-18:0018:10-18:4018:50 - 19:20ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Bahar)TÜRK DİLİ 102 Türk Dili ve Edebiyatı II (Bahar)INGU102 İngilizce II (Bahar)17:00 - 17:30(Sadece derse kayıtlı ve mezuniyet aşamasındaki 2. Sınıf SHMYO öğrencileriyle ilgili)Yer: Merkez Kampüs C blok Aziz Sancar Konferans SalonuTUR101 Türk Dili ve Edebiyatı I (Güz dönemi-1.yarıyıl dersi)ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Güz dönemi-1.yarıyıl dersi)INGU101 İngilizce I (Güz dönemi-1.yarıyıl dersi)

30 MAY 2019

TEK DERS SINAV DUYURUSU

Yüksekokulumuz 2018-2019 eğitim öğretim Bahar yarıyılında, “Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 32. maddesine istinaden, tek ders sınavlarına girmeye hak kazanan öğrenciler başvuru dilekçelerini 26/27/28 Haziran 2019 tarihleri arasında Müdürlüğe iletmeleri gerekmektedir.Tek ders sınavları 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 10.00 'da Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi Emir Nebi I ile Çarşı Yerleşkesi Emir Nebi II Konferans Salonlarında yapılacaktır.Tek ders sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin isim listesi Yüksekokul Sekreterliğindeki panodan duyurulacaktır.

16 MAY 2019

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ FİNAL TAKVİMİ

Sevgili öğrenciler, 2018/2019 Bahar Dönemi Final Takvimi yayınlanmıştır. Herhangi bir değişikliğe karşı bu sayfadan güncellemelerinizi takip etmeniz önem arz etmektedir.shmyo-2018-2019-bahar-final-takvimi-icin-tiklayiniz.xlsx

30 NİS 2019

Uzaktan Eğitimle Verilen Derslerin Final Sınav Tarihleri (Bahar 2018-2019)

Uzaktan Eğitimle (UE) verilen derslerin Güz dönemi final sınavlarının 20-21 Mayıs 2019 Pazartesi-Salı günleri 17:30 - 19:20 saatleri arasında yapılması planlanmıştır. Final sınavları mevzuat gereği diğer derslerde olduğu gibi dersliklerde gözetmenli olarak uygulanacaktır. Lisans ve Ön lisans öğrencilerinin sınavları iki farklı günde yapılacaktır. Sınavlar aynı anda 3 yerleşkede birden yapılacaktır. Sınava hangi yerleşkede ve hangi salonda gireceğinizi sınavdan bir hafta evvel LMS Duyurularda ve panolara asılacak listelere bakarak öğrenebileceksiniz.Başarılar dileriz.Uzaktan Eğitimle Verilen Derslerin Final Sınav Tarihleri (Bahar 2018-2019)Günler21 Mayıs 2019 SalıÖğrencilerÖNLİSANS Programları ÖğrencileriSaatDerslerAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (ATA102)17:30-18:00Türk Dili ve Edebiyatı II (TURK102)18:10-18:40İngilizce II (INGU102)18:50-19:20

12 NİS 2019

UZAKTAN EĞİTİM ARA SINAV MAZERET BAŞVURULARI VE SINAV TARİHLERİ - 2018-2019 BAHAR

2018-2019 Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Ara Sınavları 08 Nisan -13 Nisan 2019 tarihleri arasında internet üzerinden icra edilmektedir. Geçerli mazeretleri sebebiyle sınav/lara giremeyen öğrencilerin 15-16-17 Nisan 2019 tarihlerinde kendi Fakülte/Yüksekokul sekreterliklerine mazeret sınavına girmek için başvuru yapması gerekmektedir. Uzaktan Eğitim ara sınav mazeret sınavları başvuruları 18 Nisan 2019' da sonuçlandırılacak ve sınavlara katılma hakkı olanlar 19 Nisan 2019 Cuma günü ilan edilecektir. (lms.uskudar.edu.tr) Uzaktan Eğitim ara sınav mazeretleri de yine internet üzerinden (ONLINE) yapılacaktır.Uzaktan eğitim Mazeret sınavlarının yapılacağı tarih ve zaman aralıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.Ders adıSınavın Başlama Tarih/saatiSınavın Bitiş Tarih/saatiSınava girilebilecek zaman dilimiTürk Dili I - TURK10122 Nisan 2019 PazartesiSaat 08:3023 Nisan 2019 Salı Saat 08:3024 saatTürk Dili II - TURK102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - ATA10123 Nisan 2019 Salı Saat 08:3024 Nisan 2019 Çarşamba Saat 08:3024 saatAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - ATA102İngilizce I - INGU10124 Nisan 2019 Çarşamba Saat 08:3025 Nisan 2019 Perşembe Saat 08:3024 saatİngilizce II - INGU102

22 MAR 2019

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

 SHMYO Elektronörofizyoloji (N.Ö) Sınıf 126 Mart Salı Saat: 11:00RPSI209-Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri (1)Öğr. Gör. SİMGE BULUNMAZ97 öğrenciDerslik: 210 (Kap:30)Derslik: 213 (Kap:42)Derslik: 214 (Kap:30) SHMYO Elektronörofizyoloji (N.Ö) Sınıf 127 Mart Çarşamba Saat: 17:30ENF102-Kognitif Nörofizyoloji I (1)Prof. Dr. ALİ OĞUZ TANRIDAĞ111 öğrenciDerslik: Z-30 (Kap:35)Derslik: Z-31 (Kap:30)Derslik: Z-32 (Kap:35)Derslik: Z-33 (Kap:30) SHMYO Elektronörofizyoloji (İ.Ö) Sınıf 129 Mart Cuma Saat: 20:30RPSI209-Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri (1)Öğr. Gör. ZEYNEP GÜMÜŞ114 öğrenciDerslik: Z-30 (Kap:35)Derslik: Z-31 (Kap:30)Derslik: Z-32 (Kap:35)Derslik: Z-33 (Kap:30) 

22 MAR 2019

MAZERET SINAVI DUYURUSU

2018-2019 Eğitim Öğretim dönemi bahar yarıyılı 25 Mart - 31 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak ara sınavlarına mazeretleri sebebi ile katılamayan öğrencilerin bilgisine; 04 Nisan 2019 Perşembe saat 19:30’kadar dilekçelerini (rapor,belge ile birlikte) Müdürlüğe iletmeleri gerekmektedir.Ara Sınav mazeretleri 08/09/10 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. 

21 MAR 2019

2018-2019 Vize Takviminde Yapılan Değişiklikler

SHMYO Ameliyathane Hizmetleri (İ.Ö) ve (N.Ö) Sınıf 2AML212-Ameliyathane Uygulamaları III (1) dersinin sınavı yapılmayacaktır!SHMYO Sağlık Bilgi Sistemleri Tek. Sınıf 2 veSHMYO Sağlık Kurumları İşl. Sınıf 225 Mart Pazartesi Saat: 14:00SKI218-Sağlık Mevzuatı (1)Öğr. Gör. BURCU DÜNDAR ERTEMİZ67 öğrenciDerslik: 217 yerine Derslik 215Derslik: 218Eczane Hizmetleri Programı öğrencilerinin dikkatine!27 Mart 2019 Çarşamba19:30SHMYO Eczane Hizmetleri (İÖ) Sınıf 1ECZ110-Eczane Hizmetlerinde İlaç Bilgisi I (1)Dr. Öğr. Üyesi SULTAN MEHTAP BÜYÜKER36 öğrenciDerslik: 104 (Kap:42, Göz:Öğr. Gör. SELEN AKÇAY)20:30SHMYO Eczane Hizmetleri (İÖ) Sınıf 2ECZ214-Toksikoloji (1)Dr. Öğr. Üyesi SULTAN MEHTAP BÜYÜKER12 öğrenciDerslik: 110 (Kap:24, Göz:Öğr. Gör. TUĞÇE YILMAZ)Elektronörofizyoloji Programı Öğrencilerinin dikkatine!ENF222Klinik Elektronörofizyoloji Uygulamaları2. SınıfElektronörofizyoloji29 Mart Cuma 12:00Derslik 206ENF222Klinik Elektronörofizyoloji Uygulamaları2. SınıfElektronörofizyoloji(İÖ)27 Mart Çarşamba 19:30Derslik 220

19 MAR 2019

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 2018-19 Bahar Dönemi Vize Takvimi

SHMYO Öğrencilerimizin Dikkatine;1-) Elimizde olmayan sebeplerden dolayı vize takviminde güncellemeler yapılabilir. Bu sebeple vize dönemi sona erene kadar yapılabilecek güncellemeleri gözden kaçırmamak adına web sayfasını sürekli takip etmeniz gerekmektedir.2-) Kendi sınavlarınızı “SHMYO” başlıklı kendi programınızdan takip etmeniz gerekmektedir.3-) Farklı sınıflardan ya da bölümlerden alınan dersler varsa bu derslerin sınavları ilgili sınıflardan ya da bölümlerden de kontrol edilmelidir.SHMYO 2018-19 Bahar Dönemi Vize Takvimi.xlsx

13 MAR 2019

UZAKTAN EĞİTİM ARA SINAVLARI (ONLINE) DUYURUSU

UZAKTAN EĞİTİM ARA SINAVLARI (ONLINE) DUYURUSU Uzaktan Eğitimle verilen derslerin 2018-2019 Bahar dönemi ara sınavları internet üzerinden (online) olarak 08 Nisan - 13 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.Sınav tarih ve saatleri aşağıdaki tabloda olduğu üzeredir. O dersi alan öğrenciler ara sınavlarına sınavın aktif olduğu zaman diliminin herhangi bir saatinde girebilirler. Sınav oturumu başlatıldıktan sonra tekrar başa dönülmez; ikinci bir sınav oturumu açılması mümkün olmaz. Sınava mobil cihazlardan girilmemesi önerilir. Sınava meşru mazeretleri ile giremeyen öğrenciler diğer sınavlarda olduğu gibi geçerli mazeretlerini Fakülte/Yüksekokul sekreterliklerine bildirerek mazeret sınavı talebinde bulunacaklardır. Geçerli mazereti olanların ara sınav mazeret sınavı (ilan edilecek tarihlerde) aynı şekilde (online) yapılacaktır.Sınavı başlatmak için, lms.uskudar.edu.tr adresinden uzaktan eğitim ara yüzüne ulaştıktan ve sisteme giriş yaptıktan sonra : İlgili ders içerisinde bulunan “Sınav” aktivitesinin adına tıklayarak giriş yapabilirsiniz. İlk aşamada karşınıza gelecek ekran sınav şartlarını belirten metindir. Bu metni onayladıktan sonra sınavınız başlayacaktır. Sınav ekranında dikkat etmeniz gereken, ekranın sağ alt köşesinde yer alan cevap listesi bölümüdür. Burada soruların cevaplarının sunucuya başarılı bir şekilde iletilip iletilmediği ve cevap verilmemiş olan sorularınızı görebileceksiniz. Eğer soruların herhangi bir tanesi turuncu olarak işaretlendi ise, bu sorunun cevabı iletilemedi demektir.( Lütfen bu soruya tıklayarak, vermiş olduğunuz cevabı tekrarlayınız. ) Sınav öncesi çıkan talimatı dikkatle okuyunuz.Ders adıSınavın BaşlamaTarih/saatiSınavın Bitiş Tarih/saatiSınava girilebilecek zaman dilimiTürk Dili I - TURK10108 Nisan 2019 PazartesiSaat 08:3010 Nisan 2019 ÇarşambaSaat 08:3048 saatTürk Dili II - TURK102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - ATA10110 Nisan 2019 ÇarşambaSaat 08:3012 Nisan 2019 CumaSaat 08:3048 saatAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - ATA102İngilizce I - INGU10112 Nisan 2019 CumaSaat 08:3013 Nisan 2019 CumartesiSaat 24:0040 saatİngilizce II - INGU102

05 MAR 2019

SOSYAL SORUMLULUK DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Ahtapot Gönüllüleri Derneği yetkilileri, Sosyal Sorumluluk Dersi alan öğrencilerimize yönelik  aşağıda tarih ve saatleri yer alan  bir sunum gerçekleştireceklerdir.İlk etkinlik;          6 Mart 2019 Çarşamba saat 13:40 Emir Nebi 1 Konferans Salonu,İkinci etkinlik;    7 Mart 2019 Perşembe saat 13:00 Emir Nebi 1 Konferans Salonu


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!