Duyurular

16 EYL 2022

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

Öğrencilerimizin, mali ve öğrenci işleri kayıt işlemlerini 21-26 Eylül 2022 tarihleri arasında 09:30-17:00 saatleri arasında tamamlamaları gerekmektedir.NOT: Öğrencilerin belirtilen tarih aralıklarında ilk olarak ÖSYM puan kartı ve ÖSYM yerleşme belgeleri ile Çarşı Yerleşke Öğrenci İşlerine gelerek kurum içi yatay geçişlerini onayladıklarını beyan eden dilekçeyi doldurmaları, sonrasında mali kayıt işlemleri için mali işler birimine gitmeleri gerekmektedir.Aşağıdaki linkten yatay geçiş başvuru sonucunuzu TC kimlik numaranız ile sorgulama yapabilirsiniz:https://app.uskudar.edu.tr/form/ogrenci/sonuc

15 EYL 2022

ÇAP BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER HAKKINDA

Çap Başvurusu kabul edilen öğrencilerin “Çap Kayıt Onayı” için 21.09.2022 tarihine kadar Çarşı Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne gelerek ÇAP Onay Dilekçisini ve ÖSYM Puan Kartlarını teslim etmeleri gerekmektedir.ÇAP Onay Dilekçisi için tıklayınız.pdfGANO'su 3.75 ve üzeri olan öğrencilerin ÇAP yapabilecekleri program dışındaki başvuruları senato tarafından bireysel olarak değerlendirilecektir. Başvuru sonucu Üniversitemiz Senatosuna sunulacak olan öğrencilerimizin 21.09.2022 tarihine kadar Çarşı Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne gelerek ekte yer alan formu ve ÖSYM Puan Kartlarını teslim etmeleri gerekmektedir. Asil listede yer alan öğrenciler arasında 21.09.2022 tarihine kadar kayıt yapmayan öğrenci olması durumunda 22.09.2022 tarihinden itibaren yedek listeden öğrenciler, kayıt için davet edilecektir.Bir programda asil bir başka programda yedek listede yer alan öğrenciler 22.09.2022 tarihine kadar kayıt hakkına sahiptir. 22.09.2022 tarihine kadar yedek listede oldukları programdan sıra gelmemesi durumunda asil olarak yerleşmiş oldukları programa kayıt haklarını kaybetmeyecek olup 22.09.2022 tarihinde kayıt işlemini yapabileceklerdir.Kayıt olan öğrencilerin ana dal programında başarıyla tamamlamış oldukları derslerden ÇAP programı müfredatındaki ortak derslere ait muafiyet işlemleri ÇAP danışman hocaları kontrolünde otomatik yapılacaktır.Aşağıdaki linkten ÇAP başvuru sonucunuzu TC kimlik numaranız ile sorgulama yapabilirsiniz:https://app.uskudar.edu.tr/form/ogrenci/cap_sonucNot: (2) Ana dal programında “Üsküdar Üniversitesi Burs Yönergesinde belirtilen burs veya indirimlerden yararlanan öğrenciler, ÇAP yaptıkları programda da bu haklarından yararlanırlar. Ana dal programından mezun olan ancak çift ana dal programını bitiremeyen öğrencinin bursluluk süresi, Burs Yönergesi’ nde ana dal için belirtilen azami süre bir (1) yıl kadar uzatılabilir.

13 EYL 2022

MUAFİYET BAŞVURULARI

Yüksekokulumuz 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Yüksekokulumuza ÖSYM sınavı neticesinde kayıt yaptıran ve daha önce başka bir Yükseköğretim Kurumunda okuyup başarılı olduklarını dilekçelerinde belirttikleri derslerden muaf olmak isteyen öğrenciler için muafiyet talep tarihleri görüşüldü.Görüşmeler sonucunda; “Üsküdar Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 25. maddesine istinaden, öğrencilerin dilekçeleri ve eklerinde sundukları belgeleri 17-23 Ekim 2022 tarihleri arasında aşağıdaki evrakları hazırlayarak elden Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat yapmalarının uygunluğuna durumun web sayfasından da duyurulmasına oy birliği ile karar verildi.TRANSKRİPTONAYLANMIŞ (MÜHÜRLÜ, KAŞELİ VE ISLAK İMZALI) DERS İÇERİĞİMUAFİYET TALEP DİLEKÇESİmuafiyet-dilekcesi-icin-tiklayiniz.DOCX

13 EYL 2022

YAZ DÖNEMİ TEK DERS SINAVI

Yüksekokulumuzun 2021-2022 Eğitim Öğretim Yaz Dönemi için Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 32. – (1) “Mezun olabilmek için tek dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulu sağlanmış ve yarıyıl içi çalışmaları yapılmış olmak kaydıyla ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bütünleme sınavlarının bitimini izleyen on beş gün içinde açılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı olamayan öğrenci dersi yeniden almak ve tüm gereklerini yerine getirmek zorundadır.”a istinaden Tek Ders Sınav tarihinin planlanması görüşüldü.Görüşmeler sonunda; Mezun olabilmek için tek dersi kalan öğrencilerin başvuru dilekçelerinin 26 Eylül 2022-28 Eylül 2022 tarihleri arasında , tek ders sınavlarının 05 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 16:00’da Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi Emir Nebi I Salonunda yüz yüze yapılmasına ve gereği için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.*Yaz Dönemi Tek Ders Sınavı dilekçelerine dönüş yapılmayacaktır. Bilgi için ilgili dersin hocası ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

28 TEM 2022

TEK DERS SINAVI

TEK DERS SINAVIhttps://app.uskudar.edu.tr/form/ogrenci/tek_ders

21 TEM 2022

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ SONUNDA VERİLECEK SINAV HAKLARI

Azami öğrenim süresini dolduran son sınıf ön lisans öğrencilerine başarısız oldukları derslerden 2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonunda ek sınav hakkı verilecek olup 18 Eylül 2022 tarihine kadar ilgili öğrencilerin form ile öğrenci işlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.                          İlgili form indirmek için tıklayınız.pdf    1. Sınav Tarih Aralığı: 26 Eylül 2022 - 27 Eylül 2022    2. Sınav Tarih Aralığı: 29 Eylül 2022 - 30 Eylül 2022Lisans ve Ön Lisans Son Sınıf Öğrencilerine Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Hakları ve Ek Sürelere Dair Uygulama Esasları

07 TEM 2022

2021-2022 Bahar Yarıyılı SHMYO Bütünleme Takvimi

2021-2022 Bahar Yarıyılı SHMYO Bütünleme Takvimi.xlsx

24 HAZ 2022

Tek Ders Sınav Duyurusu

Yüksekokulumuzdan mezun olmak için dersin devam koşulunu sağlayan sadece tek dersi kalan öğrencilerimizin  Tek Ders Sınav Başvuruları ; “Üsküdar Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 32. Maddesi gereğince aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve yerde yapılacaktır.Dilekçe linkhttps://uskudar.edu.tr/shmyo/dilekcelerTEK DERS SINAVLARI YÜZYÜZE YAPILACAKTIR.İşlem AdıTarihlerTek Ders Dilekçe Müracaatı26-27 Temmuz 2022 Mesai saati bitimi  (Şahsen, ya da E-Posta)  Dilekçe Sonuçları İlan29  Temmuz Cuma   (Saat 12:00'den sonra ilan edilecek )   Tek Ders Sınavı29 Temmuz Cuma (Saat 16:00’da Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi Emir Nebi I Salonu ) *Elektronik ortamdaki olası arızalardan kaynaklanan gecikmelerden birimimiz sorumlu değildir.*Dilekçeniz belirtilen şekilde gönderdiğiniz takdirde işleme alınacaktır.Üsküdar Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiTek ders sınavı MADDE 32 – (1) Mezun olabilmek için tek dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulu sağlanmış ve yarıyıl içi çalışmaları yapılmış olmak kaydıyla ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bütünleme sınavlarının bitimini izleyen on beş gün içinde açılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı olamayan öğrenci dersi yeniden almak ve tüm gereklerini yerine getirmek zorundadır

17 HAZ 2022

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2. Sınıf İÖ ve Elektronörofizyoloji 1. Sınıf NÖ Öğrencilerinin Dikkatine!

SHMYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2. Sınıf İÖ Öğrencilerinin Dikkatine! Tabloda ayrıntıları verilen sınavınızın Tarih ve saati Güncellenmiştir! 27 Haziran 2022 PazartesiSaat 17.30SHMYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IO) Sınıf 2Öğr.Gör. SONGÜL TÜRK AYDINTLT212-Parazitoloji (1)Çarşı - 67 öğrenciDerslik: 203 (Kap:30)Derslik: 204(Kap:39)SHMYO Elektronörofizyoloji 1. Sınıf NÖ Öğrencilerinin Dikkatine! Tabloda ayrıntıları verilen sınavınızın Tarih, saat ve derslikleri güncellenmiştir! 23 Haziran 2022 PerşembeSaat 15.00SHMYO Elektronörofizyoloji Sınıf 1Prof.Dr. ŞEFİK DURSUNENF118-Biyofizik (1)Çarşı - 74 öğrenciDerslik: 103 (Kap:44)Derslik: 104 (Kap:30)

17 HAZ 2022

20-21 Haziran 2022 Rektörlük Ortak Derslerinin Final Sınavları (güncelleme-hatırlatma)

20-21 Haziran 2022 Rektörlük Ortak Derslerinin Final Sınavları ile ilgili listeler aşağıda yer almaktadır.2021-2022-BAHAR-UE-FİNAL_LİSANS.xlsx2021-2022-BAHAR-UE-FİNAL_ÖNLİSANS.xlsx

16 HAZ 2022

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2. Sınıf NÖ, Ameliyathane Hizmetleri 2. Sınıf İÖ, İlk ve Acil Yardım 2. Sınıf NÖ, Elektronörofizyoloji 1. Sınıf NÖ-İÖ Öğrencilerinin Dikkatine!

SHMYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2. Sınıf NÖ Öğrencilerinin Dikkatine! Tabloda ayrıntıları verilen sınavınızın tarih ve saati güncellenmiştir! 22 Haziran 2022 ÇarşambaSaat 16.00SHMYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sınıf 2Öğr.Gör. SONGÜL TÜRK AYDINTLT222-Temel İmmünoloji (1)Çarşı - 92 öğrenciDerslik: Çarşı EMİR NEBİ 1Derslik: Çarşı EMİR NEBİ 2SHMYO Ameliyathane Hizmetleri 2. Sınıf İÖ Öğrencilerinin Dikkatine! Tabloda ayrıntıları verilen sınavınızın tarih ve saati güncellenmiştir! 22 Haziran 2022 ÇarşambaSaat 18.30SHMYO Ameliyathane Hizmetleri (IO) Sınıf 2Öğr.Gör. GÜLLÜ TURANOTY211-Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme (1)Çarşı - 81 öğrenciDerslik: Çarşı YUŞA SALONUDerslik: Çarşı BEYLERBEYİ SALONUSHMYO İlk ve Acil Yardım 2. Sınıf NÖ Öğrencilerinin Dikkatine! Tabloda ayrıntıları verilen sınavınızın derslik ve saati güncellenmiştir! 28 Haziran 2022 SalıSaat 12.00-13.00-14.00SHMYO İlk ve Acil Yardım Sınıf 2Öğr.Gör. GÜLLÜ TURANILK210-Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II (1)SPOR SALONU - 114 öğrenciSHMYO Elektronörofizyoloji 1. Sınıf NÖ-İÖ Öğrencilerinin Dikkatine! Tabloda ayrıntıları verilen sınavınızın derslikleri güncellenmiştir! 24 Haziran 2022 CumaSaat 16.30SHMYO Elektronörofizyoloji Sınıf 1SHMYO Elektronörofizyoloji (IO) Sınıf 1Dr.Öğr.Üyesi ÖNDER KUZUENF120-Uyku EEG'si ve PSG (1;1)Çarşı - 80 öğrenciDerslik: Çarşı 124Derslik: Çarşı 125Derslik: Çarşı 126

10 HAZ 2022

2021-2022 SHMYO BAHAR YARIYILI FİNAL TAKVİMİ

2021-2022 SHMYO BAHAR FİNAL TAKVİMİ.xlsx

08 HAZ 2022

2021-2022 Yaz Öğretimi Başvuruları (Lisans-Ön Lisans)

Üniversitemiz 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı yaz öğretimi, karma (hibrit) olarak yapılacak olup ders alacak öğrencilerin ön başvurularını  (hazırlık sınıfı öğrencileri hariç) 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapmaları gerekmektedir.Not: Sınavlar, yüz yüze yapılacaktır.Aşağıda belirtilen dersler dışında, yapılan başvuru sayısına göre açılması planlanan dersler Fakülte/MYO web sayfasından 28 Temmuz 2022 Perşembe günü ilan edilecek olup öğrencilerimiz yayınlanacak olan link üzerinden 28 Temmuz - 3 Ağustos 2022 tarihleri arasında uzaktan ders kayıtlarını yapacak ve toplam AKTS ödemelerini aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirebileceklerdir.AKTS ÜCRETİ ÖDEME KOŞULLARI:1-AKTS ücretinin tamamının Üniversitemizin aşağıdaki banka hesaplarına doğrudan havale veya EFT yöntemiyle ödenebilir.2-Banka aracılığı ile yapılan ödemelerde “Yaz okulu”,  “T.C. Kimlik Numarası”  ve “kaç AKTS ödemesi yapıldığı” bilgilerinin dekont açıklamasında mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.3-Tüm bankaların kullanılabilir limiti AKTS ücretini ödemeye yeterli banka kredi kartları ile tek seferde ödenebilir.4-Peşin ödeme işlemlerinde %5 peşin ödeme indirimi uygulanmaktadır.YAPI KREDİ BANKASITR60 0006 7010 0000 0092 2175 00GARANTİ BANKASITR34 0006 2000 4130 0006 2916 95İŞ BANKASITR19 0006 4000 0011 0601 9117 30TÜRKİYE FİNANS BANKASITR72 0020 6001 4701 5643 5000 01AKBANKTR19 0004 6000 2088 8000 4467 44FAKÜLTE / MYOAKTS ÜCRETLERİTIP FAKÜLTESİ₺2.590,00DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ₺2.225,00İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ₺1.340,00MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ₺1.340,00SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ₺1.000,00İLETİŞİM FAKÜLTESİ₺1.000,00SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU₺665,00Açılması planlanan dersler için mali kayıtlarını yapan öğrenci sayısına göre Yaz Eğitim-Öğretimi Koordinatörlüğü tarafından uygun görülen dersler 5 Ağustos 2022 tarihinde Fakülte/MYO web sayfasından ilan edilecektir. İlan edilen dersler için karma (hirbit) eğitim, 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.Kurum dışından Üniversitemizde ders almak isteyen misafir öğrencilerin çevrimiçi başvuru esnasında kimlik fotokopisini ve Üniversitelerinden alacakları Üniversitemizde göreceği derslere ait uygunluk kararını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.Not:1-Yaz öğretiminde 21 AKTS’yi geçmemek üzere en fazla 5 ders alınabilir.2-Diğer üniversitelerden Üniversitemizde ders almak isteyen öğrencilerin Üniversitelerinden alacakları Üniversitemizde ilgili dersi almalarının uygunluğuna dair kararını çevrimiçi ders kayıt işlemi sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.3-Ön başvuru sayısına göre açılması uygun görülen, ancak mali kayıtların tamamlanmasının ardından Yaz Eğitim-Öğretimi Koordinatörlüğü tarafından kayıtlı öğrenci sayısının yeterli sayıya ulaşmaması sebebiyle açılmayacağı ilan edilen derslere kayıtlı olan öğrencilere ücret iadesi yapılacaktır.4-Açılmış olan bir dersten çekilen öğrenciye ücret iadesi yapılmayacaktır.5-Öğrencilerimiz, Üniversitemizde açılmayan dersler için Fakülte/SHMYO Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi halinde diğer üniversitelerden yaz öğretimi kapsamında ders alabilirler.Yaz Eğitim-Öğretimi Yönetmeliği için tıklayınız.Öğrenci sayısına bakılmaksızın açılacak derslerDers AdıAKTSAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I3Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II3Türk Dili I3Türk Dili II3İngilizce I3İngilizce II3Üniversite Kültürü I1Üniversite Kültürü II1Ön Başvuru Tarihleri:18-26 Temmuz 2022Açılması Planlanan Derslerin İlanı:28 Temmuz 2022Yaz Öğretimi Başvuru - Kayıt Tarihleri:28 Temmuz – 3 Ağustos 2022Açılması Uygun Görülen Derslerin İlanı:5 Ağustos 2022Yaz Öğretimi Derslerinin Başlama Tarihi:8 Ağustos 2022Yaz Öğretimi Derslerinin Son Günü:23 Eylül 2022

31 MAY 2022

REKTÖRLÜK ORTAK ZORUNLU DERSLERİN FİNAL SINAVLARI DUYURUSU 2021-2022 BAHAR DÖNEMİ

2021-2022 Bahar Dönemi Rektörlük Ortak Derslerin Final Sınavları 20-21 Haziran 2022 Pazartesi-Salı tarihlerinde 17:30 - 19:20 saatleri arasında yapılması planlanmıştır. Final sınavları mevzuat gereği diğer derslerde olduğu gibi dersliklerde gözetmenli olarak uygulanacaktır. Lisans ve Önlisans öğrencilerinin sınavları iki farklı günde ve aynı anda 5 yerleşkede birden yapılacaktır. Sınava hangi yerleşkede ve hangi salonda gireceğinizi ve sınav kurallarını, sınavdan bir hafta önce STIX'de yapılacak duyurulara bakarak öğrenebileceksiniz. Öğrenciler, isimlerinin ve öğrenci numaralarının bulunduğu dersliklerde sınava girmek durumundadırlar. Bu nedenle, sınavdan önce sınava gireceğiniz kampüsü ve dersliği mutlaka öğreniniz. Başarılar dileriz.REKTÖRLÜK ORTAK ZORUNLU DERSLERİN FİNAL SINAVLARI DUYURUSU 2021-2022 BAHAR DÖNEMİGünler20 Haziran 2022 Pazartesi21 Haziran 2022 SalıÖğrencilerLİSANS Programları ÖğrencileriÖNLİSANS Programları ÖğrencileriSaatDerslerAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (ATA102)Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (ATA102)17:30-18:00Türk Dili ve Edebiyatı II (TÜRK DİLİ 102)Türk Dili ve Edebiyatı II (TÜRK DİLİ 102)18:10-18:40İngilizce II (ING102)(Bu sınav, yalnızca Türkçe lisans bölümleri içindir. İngilizce bölümlerin aldığı English II (ENG102) dersinin sınav günü ve saati fakülteler tarafından duyurulacaktır.)İngilizce II (INGU102)18:50-19:20(ÖNLİSANS BİRİNCİ YARI YIL DERSLERİ..)Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (ATA101)Türk Dili I (TÜRK DİLİ101)İngilizce I (INGU101)18:50-19:20

11 MAY 2022

REKTÖRLÜK ORTAK ZORUNLU DERSLERİN VİZE MAZERET SINAVLARI DUYURUSU 2021-2022 BAHAR DÖNEMİ

Uzaktan Eğitimle verilen derslerin 2021-2022 Bahar dönemi vize mazeret sınavları internet üzerinden (online) olarak 24-25 Mayıs 2022 tarihinde arasında yapılacaktır.Sınav tarih ve saatleri aşağıdaki tabloda olduğu üzeredir. O dersi alan öğrenciler, vize mazeret sınavlarına sınavın aktif olduğu zaman diliminin herhangi bir saatinde girebilirler. Sınav oturumu başlatıldıktan sonra tekrar başa dönülmez; ikinci bir sınav oturumu açılması mümkün olmaz. Sınava mobil cihazlardan girilmemesi önerilir.Sınavı başlatmak için, lms.uskudar.edu.tr adresinden uzaktan eğitim ara yüzüne ulaştıktan ve sisteme giriş yaptıktan sonra : İlgili ders içerisinde bulunan “Sınav” aktivitesinin adına tıklayarak giriş yapabilirsiniz. İlk aşamada karşınıza gelecek ekran sınav şartlarını belirten metindir. Bu metni onayladıktan sonra sınavınız başlayacaktır. Sınav ekranında dikkat etmeniz gereken, ekranın sağ alt köşesinde yer alan cevap listesi bölümüdür. Burada soruların cevaplarının sunucuya başarılı bir şekilde iletilip iletilmediği ve cevap verilmemiş olan sorularınızı görebileceksiniz. Eğer soruların herhangi bir tanesi turuncu olarak işaretlendi ise, bu sorunun cevabı iletilemedi demektir. (Lütfen bu soruya tıklayarak, vermiş olduğunuz cevabı tekrarlayınız.) Sınav öncesi çıkan talimatı dikkatle okuyunuz.Ders Adı Sınavın Başlama Tarih/saatiSınavın Bitiş Tarih/saatiSınava girilebilecek zaman dilimiTürk Dili I - TURK101 Türk Dili II - TURK10224 Mayıs 2022 SalıSaat 08:3025 Mayıs 2022 ÇarşambaSaat 08:3024 saatAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ATA10224 Mayıs 2022 SalıSaat 08:3025 Mayıs 2022 ÇarşambaSaat 08:3024 saat İngilizce I - INGU101 (Ön lisans)İngilizce II - INGU102 (Ön lisans) İngilizce II - ING102 (Türkçe Lisans Bölümleri) 24 Mayıs 2022 SalıSaat 08:3025 Mayıs 2022 ÇarşambaSaat 08:3024 saat

28 NİS 2022

Önemli Duyuru !

Değerli öğrencilerimiz,Üsküdar Üniversitesi Senatosu’nun 28 Nisan 2022 tarihli ve 2022/16 sayılı toplantısında görüşüldüğü üzere Ramazan Bayramı’nı müteakip 05 – 07 Mayıs 2022 tarihleri arasındaki tüm derslerin, öğrencilerimiz için geçerli olmak üzere çevrimiçi (online) yapılmasına oy birliği ile karar verilmiş olup laboratuvar dersleri ise telafisi yapılmak koşuluyla ileri bir tarihe ertelenmiştir.Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur,Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğühttps://uskudar.edu.tr/tr/icerik/7876/onemli-duyuru

20 NİS 2022

Elektronörofizyoloji 1. Sınıf İÖ öğrencilerinin dikkatine!

İptal edilen ENF118-Biyofizik sınavınız 22 Nisan Cuma günü saat 16.00’da 110 nolu derslikte yapılacaktır.

19 NİS 2022

Mazeret Sınavı

Ara Sınavlarına (Vize) mazeretleri sebebi ile katılamayan öğrencilerin Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 33– (2) “Ara sınava mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi ara sınavların bittiği günü takip eden üç iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe dilekçe ekinde verir” ile aynı madde bend (3) “İlgili yönetim kurulu, süresi içinde mazeretini bildiren öğrencilerden, mazeretini haklı ve geçerli gördüklerine ilgili ders için mazeret sınav hakkı verebilir” e istinaden, 16-20 Mayıs 2022 tarihleri arasında başvuruda bulunmalarına, 24-25 Mayıs 2022 tarihlerinde Mazeret Sınavı yapılmasının uygunluğuna , kararın Yüksekokulumuz web sayfasından öğrencilere duyurulmasına ve durumun gereği için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.- 20 Mayıs 2022 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar aşağıdaki dilekçeyi (rapor,belge ile birlikte) mail yoluyla ( makbule.dede@uskudar.edu.tr ) adresine iletmeleri gerekmektedir.- Ara Sınav mazeretleri 24-25 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.-Mazeret Sınavı dilekçelerine dönüş yapılmayacaktır. Sonuçlar için ilgili dersin hocası ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.mazeret-sinav-dilekcesi için tıklayınız.doc

15 NİS 2022

Engelli Bakım Rehabilitasyon Programı 1. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine!

EBR120- İşaret Dili I vize sınavı 22 Nisan Cuma saat 15:00’da 110 nolu derslikte yapılacaktır.

14 NİS 2022

2021-2022 BAHAR VİZE TAKVİMİ GÜNCELLEME-14.04.2022

Öğrencilerimizin Dikkatine19.30 sınavları iftar saati nedeniyle 20. 30' a alınmıştır.Ağız Diş Sağlığı 1. Sınıf NÖ -- ADS108-ErgonomiYaşlı Bakım 2. Sınıf -- YBH208-Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları IVElektronörofizyoloji 1. Sınıf NÖ -- ENF118-Biyofiziksınavlarının tarih/saatlerinde güncelleme yapılmıştır.2021-2022 BAHAR VİZE TAKVİMİ GÜNCELLEME-14.04.2022- 2021-2022 SPRING MIDTERM CALENDAR UPDATE-14.04.2022.xlsx


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!