Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu GZFT (SWOT) Analizi ve İyileştirme

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun GZFT (SWOT) analizi yapılarak güçlü ve zayıf yönleriyle fırsat ve tehditler belirlenmiştir. Bunlar;

GÜÇLÜ YÖNLER


1) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tıbbi programların yanında teknik programların da bulunduğu toplamda 37 programla geniş yelpazede eğitim veren bir yüksekokul olması

2) Laboratuvar ve uygulama imkânlarının çok geniş olması

3) Teknolojiyi yaşamla birleştiren bir eğitim anlayışına sahip olması

4)Spesifik alanlarda dahi güçlü ve yeterli sayıda akademik kadroya sahip olması

5)Yurt içi ve yurt dışı işbirliklerinin mevcut olduğu bir üniversitenin yüksekokulu olması

6) Farklı disiplinlerde araştırmalar yapmak üzere kurulmuş uygulama ve araştırma merkezlerinin olması,

7)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin NP Beyin Hastanesi’ nde alana uygulamasına çıkabilmeleri

8)Şehir üniversitesi olması, yerleşkeye öğrencilerin kolaylıkla ulaşabilmesi

9)İkinci öğretim program sayısının fazla olması


ZAYIF YÖNLER


1)Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında sahip olduğu marka değerinin, bünyesinde bulunan diğer fakülte ve bölümler için yeteri kadar ön plana çıkarılamaması

2)Kampüs ve sosyal yaşam alanlarının sınırlı olması

3)Mezunların Üniversite ve NP İSTANBUL Beyin Hastanesi bünyesinde işe yerleşme taleplerinin tam olarak karşılanamaması

4)Artan öğrenci kontenjanlarına bağlı olarak laboratuvar kapasitelerinin yetersiz kalması


FIRSATLAR


1)Üniversitemizin akademik bölümlerine olan ilginin ve ihtiyacın sürekli artması

2)Diğer sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarına oranla program çeşitliliğinin fazla olması

3)İkinci öğretim program sayısının fazla olması sebebiyle, öğrencilerin hem çalışıp hem de eğitimlerine devam edebilme imkânı sağlaması

4)Çift ana dal programları ile öğrencilerin ikinci diploma şansını elde edebilmeleri

5)Ön lisans programlarının lisans programlarına entegre edilmiş olması sebebiyle öğrencinin dikey geçişte sene kaybının önlenmesi


TEHDİTLER


1)Rakip vakıf üniversitelerinin kontenjanlarının giderek artması

2)Diğer vakıf ve devlet üniversitelerinin bazı bölümlerinde uzaktan eğitimle çok sayıda öğrenci alıyor olması

3) Türkiye’nin yaşadığı konjonktürden kaynaklanan ekonomik sıkıntılar

4) Türkiye’nin istihdam sorunu

5)Rakip üniversite sayılarının ve meslek yüksekokulu sayılarının hızla artması

 

İYİLEŞTİRME TEDBİRLERİ

 

1) Eğitim-Öğretim kalitesini artırmak üzere öğretim üyesi ders yüklerinde iyileştirmeye gidilerek, öğretim elemanı sayısının artırılması

2) Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin ve araştırma performanslarının artırılmasına yönelik planlamaların yapılması

3) Laboratuvar kapasitelerinin artırılması

4) Laboratuvar, maket, model, sarf malzemelerin artırılması

5) Gerektiği durumlarda öğrencilerin gruplara ayrılarak uygulama alanlarının etkin kullanılmasının sağlanması

 

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!