Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitim ve Öğretim


Program Tasarımı ve Onayı

Görünürlük ve Ulaşılırlık

Yüksekokul programlarının eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını ve görünür kılınmasını güvence altına alma yöntemimiz;  bilgi formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama dosyalarından oluşan Ders Bilgi Paketleri’dir. İç ve dış paydaşların bu dosyalara erişimi Fakülte ve Bölümlerin Web sayfasından sağlanmaktadır.

İzlemeler 

Programlarımızın sınav, ödev, seminer vb. süreçleri Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden izlenebilmektedir.

İyileştirme Süreci

Program içeriklerinde yapılması gerekli görülen iyileştirmeler program öğretim üyeleri, Eğitim ve Kalite Komisyonları ile akademik kurul toplantılarında tespit edilerek planlanmaktadır. Bu plan uyarınca gerçekleştirilen uygulamalar sürekli izlenerek, iç paydaşlardan sağlanan geri dönüşlerin de katkısıyla gerekli durumlarda yeni önlemler alınmaktadır.

TYYÇ kapsamında belirlenen prensiplere uygun planlanan program çıktıları da eğitim-öğretim yılının her yarıyılı sonunda bölüm öğretim üyeleri tarafından değerlendirilerek yapılması öngörülen iyileştirmeler PUKÖ döngüsü uyarınca planlanmakta ve uygulanmaktadır.

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

Politikalar ve Ulaşılırlık

Okulumuzun öğrenci merkezli öğrenme politikası, Üsküdar Üniversitesi yönetmelik ve temel ilkeleri ile uyumlu ve Bologna sürecine uygundur. Aktif öğrenme süreci; öğrenci merkezli öğretim, öğrencilerle düzenli iletişim, öğretim üyesi ve öğrenci geri bildirimlerinin düzenli olarak toplanması, ders dışı okuma, proje ve ödev stratejileri aracılığıyla yürütülmektedir.

Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılması planlanan tüm uygulamalar Fakülte ve Bölüm Web sayfası, OBS ve STIX üzerinden öğrencilerle paylaşılmaktadır.

Yetkinlikler

Birimde öğrenci merkezli eğitim modeli ve aktif öğrenme konusunda öğretim üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak Üsküdar Üniversitesi kendi akademik personelinin yurt içi ve yurt dışı eğitimlere ve toplantılara katılmasını teşvik etmektedir (Bkz. İTBF Yurt içi-Yurt Dışı Kongre Dosyası)

Öğretim üyelerinin tamamı yıl boyunca Ulusal ve Uluslararası akademik çalışmalara katılarak bilgilerini günceller ve gelişmeleri takip eder. (Bkz. İTBF Stratejik Plan 2017-1018 Dosyası)

Üniversitemizde ayrıca öğretim üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak Bilimsel Teşvik Yönergesi işletilmektedir. (Bkz.https://uskudar.edu.tr/assets/uploads/sayfa/18/file/bilimsel-tesvik1.pdf)

İş Yükleri 

Ders Bilgi Paketlerinde derslerin kredilendirilmesi Bologna sistemine uygun olarak öğrenci iş yüküne göre yapılmaktadır. Bkz. https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/bologna

Öğrenci Katılımı

Öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde öğrenciler akademik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra ölçme-değerlendirme, öğrenci temsilcilikleri ve yüz yüze görüşmeler yöntemiyle sürece katılmaktadır.

 • Seçmeli Dersler

  Okulumuz programlarında disiplinler arası öğretim anlayışıyla öğrencinin kültürel derinlik kazanımına ve farklı disiplinleri tanımasına yönelik olarak bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli dersler bulunmaktadır. 

  Mezuniyet Koşulları

  Öğrencinin mezuniyeti için başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BDY) ile hedeflenen program öğrenme çıktılarına ulaşması ve gereken AKTS’yi (120) tamamlaması gerekmektedir. Bu koşullar Öğrenci Bilgi Sistemi ve Web aracılığıyla görünür kılınmıştır.

  Öğrenci Hakları

  Okulumuzun öğrenci haklarını kapsayan düzenlemeleri Üniversite Mevzuatı ve Yönetmeliklerle  uyumludur. Bkz.https://uskudar.edu.tr/tr/mevzuat-yonergeler

    Öğrenci Şikâyet ve Önerileri

  Üniversitemizin Çözüm Merkezi Bkz. http://cozum.uskudar.edu.tr/ ,Öğrenci Danışmalık Sistemi ve Web sayfası üzerinden, ayrıca yüz yüze görüşmeler yoluyla öğrenci şikâyet ve önerilerine ulaşılır ve Fakülte bünyesinde çözümler üretilerek sorunun tekrarlanmamasına yönelik gerekli önlemler alınır.

  • Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma
 • Okulumuz ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre öğrenci alır. 

 • Uzaktan Eğitim Süreci

 • Öğrenci Hareketliliği ERASMUS öğrenci değişim programları ile sağlanmaktadır. Yatay geçiş, dikey geçiş, yabancı uyruklu öğrenci, çift ana dal ve yan dal öğrenci kabulleri Üsküdar Üniversitesi Yönetmelik ve Yönergeleriyle uyumludur (bkz. https://uskudar.edu.tr/tr/mevzuat-yonergeler)

  Eğitim-Öğretim Kadrosu

   


  Adı Soyadı
  ÜnvanıKadrosunun Bulunduğu Bölüm
  Mesut KarahanDoç. Dr.Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
  Ahmet Adiller
  Dr.Öğr.ÜyesiÇevre Sağlığı
  Ahmet YılmazÖğr. Gör.DSÜ
  Ali Orhan KaraciganÖğr. Gör.DSÜ
  Ayşe AydemirÖğr. Gör.
  Acil Durum ve Afet Yönetimi
  Ayfer KayaÖğr. Gör.Ameliyathane Hizmetleri
  Ayşe BağlıÖğr. Gör.İlk ve Acil Yardım
  Aybike PirolÖğr. Gör.
  Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
  Bahriye EselerÖğr. Gör.Sosyal Güvenlik
  Begüm Özüekren
  Kasapoğlu
  Öğr. Gör. Dr.DSÜ
  Bekir GüçlüÖğr. Gör.Ortopedik Ortez ve Protez
  Berhan Özdemir EroğluÖğr. Gör.
  Eczane Hizmetleri
  Burcu Dündar ErtemizÖğr. Gör.Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
  Buse Sabiha BozaslanÖğr. Gör.
  Otopsi Yardımcılığı
  Büşra Ecem KumruÖğr. Gör.Evde Hasta Bakımı
  Büşra KulÖğr. Gör.Anestezi 
  Cansu KartalÖğr. Gör.DSÜ
  Cüneyt ÖztürkDr.Öğr.ÜyesiPerfüzyon
  Damla YılmazoğluDr.Öğr.Üyesi
  Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
  Banu FilizDr.Öğr.ÜyesiDiş protez teknolojisi
  Ersun GushiDr.Öğr.ÜyesiDiş protez teknolojisi
  Fikret GençDr.Öğr.ÜyesiDiş protez teknolojisi
  Kemal ÇoğalanDr.Öğr.ÜyesiDiş protez teknolojisi
  Kezban Çördükçü Öğr. Gör.İlk ve Acil Yardım
  Duygu KılıçÖğr. Gör.DSÜ
  Duygu Yavuz KılıçaslanÖğr. Gör.Otopsi Yardımcılığı
  Ebru Özkan OktayDr. Öğr. ÜyesiLaboratuvar Teknolojisi
  Eda YetimoğluÖğr. Gör.Rektörlük/Pat. Lab. Tek
  Elif Ebru Altunsoy GüçlüÖğr. Gör.Tıbbi Görüntüleme
  Teknikleri
  Erdoğan KaraÖğr. Gör. DSÜOtopsi Yardımcılığı
  Esra Erğun KeşliÖğr. Gör.Fizyoterapi
  Eyser Kılıç BozÖğr. Gör.Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
  Ezgi TesirÖğr. Gör.Çocuk Koruma Ve Bakım Hizmetleri
  Ezgi ErcihanÖğr. Gör.
  Çocuk Gelişimi
  Fadime YeşiltaşDr. Öğr. ÜyesiAnestezi
  Gülçin GürhanÖğr. Gör.Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
  Recep YılmazÖğr. Gör.Elektronörofizyoloji
  Feride KulalıDr. Öğr. Üyesi
  Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
  Gamze KağanDr. Öğr. Üyesi
  İş Sağlığı ve Güvenliği
  Zehra Betül KıngırÖğr. Gör.
  Eczane Hizmetleri
  Gönül Kil TetikÖğr. Gör.Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyonu
  Gözde TekinÖğr. Yar.DSÜ
  Gürler GüzÖğr. Gör.DSÜ
  Halis KöylüProf.Dr.SBF / Hemşirelik Perfüzyon Bölümü
  Hasan BozokÖğr. Gör.İlk ve Acil Yardım (DSÜ)
  Hasan Hüseyin CeylanÖğr. Gör.DSÜ
  Hilmi BakırÖğr. Gör.Yarı Zamanlı Odyometri / Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
  Merve Aydın KarabaşÖğr. Gör.
  Anestezi
  İbrahim ÖztekProf. Dr.Patoloji Lab.Tek
  İdil MüzayıkÖğr. Gör.DSÜ
  İnci KarakaşÖğr. Gör.Çevre Sağlığı
  Melek ÇaylakÖğr. Gör.
  Sosyal Hizmetler
  Kübra AkkalayÖğr. Gör.Fizyoterapi
  Mehmet  BaltalıProf. Dr.DSÜ
  Mehmet DalÖğr. Yrd.Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
  Mehmet Lütfi HocaoğluÖğr. Gör.
  DSÜ
  Mehtap YaylaÖğr. Gör.Anestezi Pr. (DSÜ Yarı Zamanlı)
  Meliha ÇakmakÖğr. Gör.Diyaliz
  Memduh SerinProf. Dr.DSÜ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
  Muammer ZenginÖğr. Gör.Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
  Muhammed Kürşat YelkenProf.Dr.Odyoloji
  Necmettin KonuşkanÖğr. Gör.Yarı Zamanlı Ortopedik Protez ve Ortez
  Nurgül GülmezÖğr. Gör.DSÜ
  Nuri BingölÖğr.Gör.SBF - İş Sağlığı ve Güvenliği
  Oktay KorunÖğr. Gör. Dr.DSÜ
  Orse DemirelÖğr. Gör.Sosyal Güvenlik
  Nelis BosnalıÖğr. Gör.
  Ameliyathane Hizmetleri
  Ömer Faruk KarasakalDr.Öğr.Üyesi
  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
  Ömer Faruk OkuyucuÖğr. Gör.İş Sağlığı ve Güvenliği
  Önder KuzuDr.Öğr.Üyesi.Elektronörofizyoloji
  Dilek AkerÖğr. Gör.
  Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
  Öznur KaraoğluDr.Öğr.Üyesi
  Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  Müge Çolakoğlu ÖzerÖğr. Gör.Çocuk Gelişimi
  Resul ÇalışÖğr. Gör.Perfüzyon - DSÜ
  Salih TuncayDr.Öğr.Üyesi
  Gıda Teknolojisi
  Selen AkçayÖğr.Gör.Gıda Teknolojisi
  Sevinç Bayer ErdoğanÖğr. Gör. Dr.DSÜ
  Sevnur TanerÖğr. Gör.DSÜ
  Sıla Meltem ArmanÖğr. Gör.Sosyal Güvenlik 
  Sultan Mehtap BüyükerDr. Öğr. ÜyesiEczane Hizmetleri Programı
  Şaduman KaracaÖğr. Gör.Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
  Temel KılınçlıÖğr. Gör.İlk ve Acil Yardım(DSÜ)
  Tuğba KamanDr. Öğr.ÜyesiTıbbi ve Aromatik Bitkiler 
  Tuğçe SoylamışÖğr. Gör.Laboratuvar Teknolojisi
  Tuğçe Yılmaz KaranÖğr. Gör.Çevre Sağlığı
  Öznur Özge ÖzcanÖğr. Gör.
  Fizyoterapi
  Ümit ErtemÖğr. Gör.Çocuk Gelişimi
  Ümmühan Nehir SelçukÖğr. Gör. Dr.Perfüzyon - DSÜ
  Yalçın İnanç SerinDr. Öğr. ÜyesiDiyaliz
  Yalçın VelibeyÖğr. Gör. Dr.Perfüzyon - DSÜ
  Yasin EktiDr. Öğr. ÜyesiAnestezi 
  Yavuz Sultan Selim KavrıkÖğr. Gör.DSÜ
  Yeter SaçlıÖğr. Gör.
  Odyometri
  Zahra PolatDoç.Dr.DSÜ
  Zehra AkgünDr. Öğ. Üyesi Perfüzyon
  Zekeriya KulDr,Öğr. ÜyesiTıbbi Tanıtım ve Pazarlama
  Simge Arkan ÖzdemirÖğr. Gör.
  Patoloji Laboratuvar Teknikleri
  Zeynep  Bahadır  AğceÖğr.Gör.SHMYO / Ergoterapi
  Songül Türk AydınÖğr. Gör.
  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri


  Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

  Üniversitemizin bir Merkezi Kütüphanesi bulunmaktadır. Kütüphanede öğrencilerin güncel ve elektronik kaynakları takip edebilecekleri kaynaklar ve bilgisayar laboratuvarı vardır. Ayrıca bölümlerimizde İhtisas Kütüphanesi kurma çalışmaları başlatılmıştır. (Bkz. İhtisas Kütüphanesi Dosyası)

  Okulumuzda yıllık periyodlar halinde planlanan çeşitli etkinlik, konferans ve sempozyumlar gerçekleştirilmektedir. (Bkz. https://uskudar.edu.tr/itbf/tr/duyurular Hem MYO seminerleri hem de bölüm seminerleri yapılmaktadır.

  Ayrıca Üniversite Kültürü dersi kapsamında öğrencilerin bu etkinliklere azami katılımı sağlanmaktadır.

  Her öğrenci için, akademik ve sosyal danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi belirlenerek öğrenciye eğitimi süresince akademik ve sosyal danışmanlık desteği sağlanmaktadır.

  Her öğretim yılının başında yeni öğrencilerin uyumu ve tanışma, öğretim üyeleri ve maksadıyla merkezi Oryantasyon Toplantıları ve tanışma toplantıları düzenlenmektedir.

  Öğrenciye sunulan hizmet ve destekler Senato, Fakülte ve Bölüm kurullarının planlama çalışmaları çerçevesinde geliştirilmektedir.

   

  Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

  Güncelleme ve Yöntem

  Programlara ilişkin inceleme ve güncellemeler belirli aralıklarla toplanan Bölüm Kurul, Eğitim ve Kalite Komisyonları, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Akademik Kurul  toplantılarında yapılmaktadır. Bu veriler Yüksekokul Akademik Kurulu’nda görüşülerek raporlandırılmakta, raporlarda yönerge ve Senato kararlarına uyum göz önünde bulundurulmaktadır. (Bkz. Akademik Kurul Dosyası)

  Paydaş Katılımı

  Program güncelleme çalışmalarına paydaş katılımı; anketler, yüz yüze görüşmeler ve resmi yazışmalarla sağlanmaktadır. (Bkz. Paydaş Dosyası)

  Güvenceler

  Okulumuz eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını güvence altına alma yöntemi; bilgi formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama dosyalarından oluşan Ders Bilgi Paketleri’dir. Ders Bilgi Paketleri’ne fakülte ve bölüm web sayfasından ulaşım sağlanmaktadır.

  İzlemeler

  Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığı Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenci Danışmanlık Sistemi ve yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla izlenmektedir.

 • İyileştirme ve Bilgilendirme

 • Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenci Danışmanlık Sistemi ve yüz yüze yapılan toplantılar yöntemiyle oluşturulan izlenceler Bölüm Kurul toplantılarında tartışılır ve Akademik Kurul’a taşınır. Alınan kararlar uyarınca gerekli güncellemeler ile iyileştirmeler yapılır. Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda paydaşlar Web sayfası ve Öğrenci Danışmanlık Sistemi aracılığıyla ve yüz yüze görüşmeler yoluyla bilgilendirilir.

  • Akreditasyon
  • Üniversitemiz FEDEK, PEARSON, ISO 17025 denetimlerinden tam not alarak akreditasyon yeterliliklerini sağlamıştır. Üniversitemiz birimleri İLEDAK, HEPDAK, MÜDEK, SABAK gibi akreditasyon kurumlarıyla ve ORPHEUS standartlarına uyum çalışmaları yapmaktadır. Kurum içinde kalite yönetiminden sorumlu birim/birimler kalite komisyonları ve akreditasyon kurumları ile irtibat toplantıları düzenlemektedir. FEDEK komisyonu ile yapılan bilgi çalıştaylarına katılım sağlanmaktadır. Doküman paylaşımı kurum içindeki kalite yazılımı ile sağlanmaktadır.
  • FEDEK tarafından ilk kez genel değerlendirmesi yapılan birinci örgün öğretim lisans programları ile ilgili akreditasyon kararında 14 Nisan 2018 tarihinden itibaren Fakültemizin Felsefe, Psikoloji (Türkçe) ve Psikoloji (İngilizce) programları, yapılan değerlendirmeler sonucunda FEDEK Akreditasyonu almaya hak kazanmıştır.Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!