Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür'ün Mesajı

Sevgili Gençler,

Topluma hizmet etmek ve toplum sağlığına katkı yapmak gibi önemli ve değerli bir amaç için çıktığınız bu yolculukta Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunu tercih ettiğiniz için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum.

Değişen Dünya ve insanoğlunun teknoloji ile olan münasebeti, şüphesiz ki sağlık hizmetlerini de farklı bir noktaya getirmiştir. Geçmişte çözümlenmesi güç olan sağlık ve sağlık hizmeti temelli birçok problem günümüzde güncel ve teknolojik altyapı barındıran yöntemler ile anlaşılır hatta günümüzde önlenebilir durumlar haline gelmiştir. Bu durum; bir yandan sağlık hizmetleri alanında çok farklı uygulama alanları yaratırken bir yandan da kendi istihdam alanlarının açılmasına olanak sağlamıştır.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) olarak, Üniversitesinin Vizyonuna ve Misyonuna uygun olarak toplumun ihtiyacı olan Sağlık Hizmetlerini uygulayıcı, uygulama esnasında sağlıkta “etik” ve “kalite” kavramlarını her daim ön planda tutan, teorik bilgi ve uygulama becerileri konularında ileri bilgiler ile donatılmış, hasta ile iletişim becerilerinde üstün ve Pozitif Psikoloji esaslı yaklaşım gerçekleştiren yenilikçi ve uluslararası gereksinimlere uygun, analitik düşünce yapısına sahip çözüm odaklı bir yaklaşımı esas edindik.

SHMYO olarak Üsküdar Üniversitesi Çarşı yerleşkesindeyiz. Eğitim ve uygulama faaliyetlerimizin neredeyse tamamını Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesinde gerçekleştirirken bazı programlarımızın eğitim ve uygulama faaliyetlerini de Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşkesinde gerçekleştirmekteyiz. İlgili yerleşkelerde mevcut olan Derslik ve Laboratuvarlarımızın yanında, NP İstanbul Beyin Hastanesi, Kamu ve Özel Sektör kuruluşlarında ise dönem içi uygulama faaliyetlerini sürdürmekteyiz.

Kurumsal iç dinamiklerimizin ışığında SHMYO’dan mezun olan bir öğrencimizin Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde (SBF) yapacakları geçişlerde azami biçimde intibaklarını sağlamaktayız. Geçiş yapabilecek tüm programlarımızın müfredatları bu minvalde düzenlendi ve uygulamaya alındı.

Üsküdar Üniversitesi SHMYO öğrencilerimizin 2 yıllık eğitim süreci boyunca yararlanabileceği bir başka durum ise Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) 09 Haziran 2017 tarihinde yayınlamış olduğu “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” de bahsi geçen Çift Anadal programıdır. Bu yönetmeliğe göre; ön lisans programlarında okuyan öğrenciler de Çift Anadal (ÇAP) yapma hakkını elde ettiler. Örneğin Tıbbi Görüntüleme Programına kayıt yaptıran bir öğrenci, ÇAP şartlarını yerine getirdiği ve asgari gereksinimler çerçevesinde başarılı olduğu takdirde, Radyoterapi, Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri programlarından birinde daha eğitim alabilir. Bu nedenle iki programdan mezun olup iki diploma sahibi olma şansı bulunmaktadır. Konu ile ilgili alternatif seçeneklere ve 37 programımızın ÇAP yapabilecekleri program listelerine WEB sitemizden (https://uskudar.edu.tr/assets/uploads/sayfa/164/file/cap-bolumler-duyuru.pdf) bir tablo halinde ulaşabilirsiniz.

Okulumuzda normal öğretimde 37 program bulunduğu için her bir öğrencinin ortalama 3-4 programdan uygun olan birinde daha okuması, ÇAP yapması, iki diploma sahibi olması şansı yüksektir. Ayrıca 18 adet ikinci öğretim programı olması da, bu şansı kullanmak için önemli bir kolaylık sağlamaktadır.

Sevgili Aileler; Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu olarak iyi biliyoruz ki sizin çocuklarınız bizim de gelecekte ki paydaşlarımız olacaklardır. Ülkesine, Milletine ve Toplum Sağlığına en iyi şekilde hizmeti vermeleri en temel gayemizdir. Bu nedenle; yalnızca eğitim hayatları boyunca değil, eğitim hayatlarından sonra da kendilerinin yanında olacak, Global ölçekte gerçekleşen bilimsel faaliyetleri müfredatına ve öğrencisine yansıtan, sağlık alanında Dünyadaki gelişmeleri takip eden bir Akademik kadroya sahip bir SHMYO’da eğitim alacaklarını sizlere belirtmek isterim.

Bir kez daha siz değerli öğrencilerimizi tüm içtenliğimle selamlıyorum.

Başarılar her daim sizlerle olsun.

Doç. Dr. Hüseyin Ozan TEKİN

Üsküdar Üniversitesi SHMYO Müdürü


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!