Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Araştırma ve Geliştirme

Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

Yüksekokulumuzun araştırma strateji ve hedefleri Üniversitemizin 2024-2028 Stratejik planıyla uyumludur.

Yüksekokulumuzun Araştırma Stratejisi:

Bilgiyi üretme, yayma ve kullanılır hale getirerek toplumun kullanımına sunma etkinliğini artırmak

Araştırma kaynaklarını ve etkinliğini artırmak

Bilim, araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik kültürünü güçlendirmek

Yüksekokulumuzun Araştırma Hedefleri:

Bilim, yaratıcılık ve yenilikçiliğin görünür kılınması

Araştırma altyapısının güçlendirilmesi ve kaynakların çeşitlendirilmesi

Araştırma koşul ve olanaklarını sağlayıcı ve teşvik edici yapı ve süreçlerin geliştirilmesi

Araştırma sonuçlarının akademik yayınlardan başka popüler yayın ve kitle iletişim araçları yoluyla da toplumla paylaşılması

Araştırma çıktılarının kaynağa dönüştürülmesi

Program müfredatlarında araştırmacılığın teşvik edilmesi

Araştırmanın hem üniversitede hem de dış paydaşlar arasında görünürlüğünün sağlanması

Araştırma çıktılarının oluşturulması sürecinde iç ve dış paydaş paylaşımının sağlanması

  • Araştırma Kaynakları
  • Üniversitemizin 2024-2028 Stratejik Planı doğrultusunda ARGE, PARGE ve Uygulama ve Araştırma Merkezlerimiz araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki altyapı ile mali kaynak oluşturmaktadır. (Bkz.https://uskudar.edu.tr/tr/arge)
  • Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi
  • Yüksekokulumuzun araştırma faaliyetleri Faaliyet Takip Sistemi (FTS) aracılığıyla izlenmektedir (Bkz. https://fts.uskudar.edu.tr/login)
  • Performans iyileştirmesine yönelik politika ve hedeflerin belirlenmesi, uygulanması, kontrolü ve alınacak önlemler planlanma aşamasındadır.
  • Yüksekokulumuzun 2017-2018 araştırma performansı
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!