Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vizyon & Misyon

VİZYON

Standartlarını, üst düzeyde rekabete temellendirmiş, çağın gereksinimlerine uygun, sağlık sektörünün gereksinim duyacağı yeni programlarla ivmesini yükseltmeyi hedeflemektedir.

-İnsan sağlığını etkileyen (biyolojik, toplumsal, ruhsal alanlarda) projeler üreterek bilime ve toplumsal gelişmeye ivme kazandırmak,
-Paydaşlarla koordinasyon sağlayarak sağlık ve sosyal alanlarda farkındalık oluşturmaktır.

MİSYON

Yüksekokulumuz, Üniversitemiz ilkelerini baz alarak, iyi insan yetiştirmeyi, evrensel değerler ışığında öncelikle ülkemizin gereksinimine yanıt verecek, bilim ve teknoloji ile özdeşmiş, ön lisans düzeyinde nitelikli, profesyonelleri yetiştirmeyi görev edinmiştir. Bilgi toplumunun getirdiği sürekli değişim ve gelişim ekseninde, insan haklarına saygılı, bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, yenilikçi, piyasa koşullarının talebi doğrultusunda, nitelikli bireylerin iş hayatına kazandırılmasını sağlamaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!