Nuclear Technology and Radiation Safety - Content

DERS PROGRAMI

BİRİNCİ SINIF

l.Yarıyıl


Dersin

Kodu

 

Dersin Adı

 

Teorik

 

Uygulama

 

Kredi

ECTS
Kredisi


Genel Kimya

2

0

2

3


Genel Matematik I

2

0

2

3


Radyasyon Fiziği I

2

0

3

4


Elektrik Devre Teorileri

2

0

2

3


Bilgi ve İletişim Teknolojileri

2

0

2

2


İlk Yardım

2

0

2

3


Üniversite Kültürü-1

0

2

1

1


İngilizce -I             

3

0

3

3


Türk Dili-I 

2

0

2

3


Atatürk İlke ve İnkılâpları -I 

2

0

2

3

TOPLAM 

 

19

2

21

28


 

 

 

 

 

BİRİNCİ SINIF 

ll.Yarıyıl


Dersin

Kodu

 

Dersin Adı

 

Teorik

 

Uygulama

 

Kredi

ECTS
Kredisi


Genel Matematik II

2

0

2

2


Radyasyon Fiziği II

2

0

2

3


Temel Elektronik

2

0

2

2


Pozitif Psikolojiye Giriş ve İletişim Becerileri

2

0

2

3


Radyasyonun Biyolojik Etkileri

2

0

2

2


Üniversite Kültürü-II

0

2

1

1


İngilizce -II              

3

0

3

3


Türk Dili-II 

2

0

2

3


Atatürk İlke ve İnkılâpları -II

2

0

2

3


Yaz Stajı

0

20 İş G.

0

9

TOPLAM
 

17

2

18

 31


 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ SINIF

lll.Yarıyıl


Dersin

Kodu

 

Dersin Adı

 

Teorik

 

Uygulama

 

Kredi

ECTS
Kredisi


Radyasyon Dedektörleri

2

0

2

3


Radyasyon Kaynakları ve Uygulama

2

0

2

3


Akışkanlar Mekaniği

2

0

2

2


Malzeme Bilgisi ve Temel Ölçme İlkeleri

2

0

2

2


Meslek Etiği

2

0

2

2


Radyasyon Güvenliği Uygulamaları I

0

8

4

12


Radyasyon Zırhlama İlkeleri

2

0

2

3


Hızlandırıcı Fiziği

2

0

2

3

TOPLAM


14

8

18

30


 İKİNCİ SINIF

lV.Yarıyıl

 


Dersin

Kodu

 

Dersin Adı

 

Teorik

 

Uygulama

 

Kredi

ECTS
Kredisi


Radyolojik Acil Durum Planlama Esasları

2

0

3

4


Radyasyon Güvenliği Uygulamaları II

0

8

4

12


Uygulamalı Sağlık Fiziği

2

0

2

4


Ulusal ve Uluslar Arası Nükleer Düzen

2

0

2

4


Endüstriyel Kontrol ve Motorlar
    2
       0
    2

2


Radyoaktif Malzemeler ve Atık Yönetimi

2

0

2

3


Reaktör Teorisi ve İşletme

2

0

2

2

TOPLAM


12

8

17

31


WHATEVER’S ON YOUR MIND about our University, ask us!