Environmental Health - Content

DERS PROGRAMI

BİRİNCİ SINIF

l.Yarıyıl


Dersin

Kodu

 

Dersin Adı

 

Teorik

 

Uygulama

 

Kredi

ECTS
Kredisi


Genel Mikrobiyoloji

2

0

2

2


Genel Biyoloji

2

0

2

3


Su Kalitesi

2

0

2

3


Genel Kimya

2

0

2

3


Çevre Politikaları ve Mevzuatı

2

0

2

2

 

Klimatoloji

2

0

2

3


Üniversite Kültürü-1

0

2

1

1


İngilizce-1    

3

0

3

3


Türk Dili-I 

2

0

2

3


Atatürk İlke ve İnkılâpları -I 

2

0

2

3


Temel Anatomi ve Fizyoloji

3

0

3

3

TOPLAM 

 

22

2

23

29


 

 

 

 

 

BİRİNCİ SINIF 

ll.Yarıyıl


Dersin

Kodu

 

Dersin Adı

 

Teorik

 

Uygulama

 

Kredi

ECTS
Kredisi


Ekoloji I

2

0

2

2


Katı Atıklar

2

0

2

2


Hava Kirliliği

2

0

2

2


Pozitif Psikolojiye Giriş ve İletişim Becerileri

2

0

2

3


Halk Sağlığı

2

0

2

2


Üniversite Kültürü-2

0

2

1

1


İngilizce -II              

3

0

3

3


Türk Dili-II 

2

0

2

3


Atatürk İlke ve İnkılâpları -II 

2

0

2

3


Yaz Stajı

0

20 İş G.

0

9

TOPLAM

 

17

2

18

 30


 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ SINIF

lll.Yarıyıl


Dersin

Kodu

 

Dersin Adı

 

Teorik

 

Uygulama

 

Kredi

ECTS
Kredisi


Çevresel Etki Değerlendirilmesi Uygulaması

0

8

4

12


Çevre Kimyası

2

0

2

4


Ekoloji II

2

0

2

2


Su Arıtımı

2

0

2

4


Meslek Etiği

2

0

2

2


İlk Yardım

2

0

2

3


Çevre Toksolojisi

2

0

2

3

TOPLAM


12

8

16

30


 İKİNCİ SINIF

lV.Yarıyıl

 


Dersin

Kodu

 

Dersin Adı

 

Teorik

 

Uygulama

 

Kredi

ECTS
Kredisi


Toprak Bilgisi

2

0

2

4


Çevre sağlığı Uygulamaları

0

8

4

12


Parazitoloji

2

0

2

4


Doğa Koruma

2

0

2

3


Kentleşme ve Çevre Sağlığı
    2
       0
    2

3


Biyoteknoloji

2

0

2

3


Hava Kirliliği

2

0

2

2

TOPLAM


12

8

16

31


WHATEVER’S ON YOUR MIND about our University, ask us!