Candidate for Uskudar | Are You Ready to Change the World? uskudar.edu.tr/candidate

- SWOT Analysis and Improvement

Under construction..

KALİTE PROGRAMI - GZFT (SWOT) ANALİZİ ve İYİLEŞTİRME


GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

 • Üniversitemiz, Davranış Bilimleri ve Sağlık temasını odak noktası olarak alan, bu odak çerçevesinde multidisipliner bir gelişme hedefleyen orta büyüklükte bir üniversitedir. Fakültemiz bünyesinde davranış bilimleri disiplinleri arasındaki temel odak bilim alanı Psikoloji bölümüdür. Psikoloji programımız hem şehrimizdeki diğer üniversiteler arasında hem de Fakültemiz için başlıca cazibe merkezi durumundadır.
 • Fakültemizin derslikleri son teknoloji öğretim araçlarıyla donatılmıştır (Bilgisayarlar, projeksiyon cihazları ve akıllı tahtalar)
 • Öz Değerlendirme neticelerine göre öğrenci ve akademik-idari personel memnuniyet anket ortalama puanı 4 üzerinden 3.09 gibi yüksek bir seviyededir.
 • Fakültemiz, öğrencilere ÇAP ve YANDAL öğrenimi imkânı sunmaktadır.
 • Tüm bölümlerimizde zorunlu veya isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfları bulunmaktadır.
 • Üniversitemizin ücretlendirme ve burs politikaları başarılı öğrenciler ve orta gelir grubu açısında bir cazibe merkezidir. 


ZAYIF YÖNLERİMİZ

 • Psikoloji disiplini Fakültemizin başlıca cazibe merkezi durumunda iken diğer Davranış Bilimleri disiplinlerinin henüz hedeflenen düzeye ulaşmamış olmaması.
 • Öğretim faliyetine başlanması üzerinden henüz 7 yıl geçmesine rağmen çok hızlı büyüyen Fakültemizin nicelik hızıyla uyumlu bir niteliksel gelişme hızına henüz ulaşamamış olması.
 • Üniversitemiz genelinde çok sayıda Erasmus anlaşması olmakla birlikte, Erasmus hareketliliği istenilen seviyede değildir. Gerekli iyileştirme çalışmaları planlanmaktadır.


FIRSATLAR

 • Fakültemizin bölümlerine yönelik ilgi artmaktadır.
 • Üniversitemiz ve fakültemiz eğitim-öğretim kalitesi ve mekansal konumu sayesinde İstanbul’un prestijli üniversitelerinden biri haline gelmiştir ve prestiji artmaktadır. 
 • Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden gelen öğrenciler için üniversitemiz ilgi odağı durumundadır.


TEHDİTLER

 • Diğer vakıf üniversitelerinin kontenjanlarının artması
 • Türkiye’nin ekonomik sıkıntıları
 • Dünya genelinde ve Türkiye'de üniversite eğitimine olan ilginin giderek düşmesi.


İYİLEŞTİRME TEDBİRLERİ

 • Fakülte bünyesinde bulunan Psikoloji dışındaki diğer Davranış Bilimleri disiplinlerinin her birinin birer cazibe merkezi haline gelmesine yönelik plan ve uygulamaların gerçekleştirilmesi.
 • Eğitim-Öğretim kalitesini artırmak üzere öğretim üyesi ders yüklerinde iyileştirmeye gidilerek, öğretim elemanı sayısının artırılması.
 • Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin ve araştırma performanslarının artırılmasına yönelik planlama ve uygulamaların kontrol edilmesi.
 • Program kontenjanlarının belirlenmesinde öğrenci merkezli öğretimin uygulanabilme sınırlılıklarının göz önünde bulundurularak önlem alınması.
 • Öğrencilerin ders saatleri dışında okulda vakitlerini verimli geçirmelerini sağlayacak sosyal alanların artırılması.
 • Fakültemiz tüm bölümlerinde mevcut müfredatlardaki ders sayısının azaltılarak, ders niteliklerinin artırılması ve öğrenci proje ve uygulama çalışmalarını daha fazla içerecek şekilde yeni müfredatların oluşturulması.


WHATEVER’S ON YOUR MIND about our University, ask us!