Dersler


Birinci Sınıf / Birinci Dönem

 

Dersin Kodu
Ders Adı

T

U

L

K

AKTS

Önkoşul

TDD 101
Tıbbın Bilimsel Temelleri I
3
0
0
3

4


TDD 103
Biyofizik I
2
0
0
2

3


TDD 105
Tıbbi Beceri ve İlk Yardım
0
0
2
1

4


TDD 107
Halk Sağlığına Giriş 
3
0
0
3

5


RTSI109
Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri
3
0
0
3

5


ATA101
Atatürk İlkerleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
0
2

3


TÜRK101
Türk Dili I
2
0
0
2

3


İNG101
İngilizce I
3
0
0
3

3


Toplam Kredi

18

0

2

19

30

 

 

Birinci Sınıf /İkinci Dönem

 

Dersin Kodu
Ders Adı

T

U

L

K

AKTS

Önkoşul

TKD102
Hücre ve Doku Kurulu (Kurul I)
5
0
2
6

8

 

TDD 102
Tıbbın Bilimsel Temelleri II
3
0
0
3

4


TDD 104
Biyofizik II
2
0
0
2

3


TDD 108
Tıp Tarihi ve Deontoloji
2
0
0
2

3


ATA102
Atatürk İlkerleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
0
2

3


TÜRK102
Türk Dili II
2
0
0
2

3


İNG102
İngilizce II
3
0
0
3

3


TDD110
Tıpta İnsani Bilimler
2
0
0
2

3


Toplam Kredi
21
0
2
22
30
 

*TKD: Tıpta Kurul Dersi

**TDD: Tıpta Dönem Dersi

 

Ders Kurulu 1.1: Hücre ve Doku

Dersin AKTS Kredisi 
8
Kurul Süresi 
14 Hafta
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları 
Ders (saat) 
Laboratuvar (saat) 
Ağırlık (%) 
Anatomi
6
0

Tıbbi Biyokimya
16
4

Fizyoloji
4
0

Histoloji ve Embriyoloji
32
4

Tıbbi Biyoloji
28
10

Tıbbi Genetik
22
0

Toplam
108
18
126

 

İKİNCİ SINIF / Üçüncü Dönem

 

Dersin Kodu
Ders Adı

T

U

L

K

AKTS

Önkoşul

TKD201
Kas-İskelet Sistemi Kurulu (Kurul II)

5

0

2

6

10


TKD203
Dolaşım ve Solunum Sistemi Kurulu (Kurul III)

5

0

2

6

8


TKD205
Sindirim Sistemi ve Metabolizma Kurulu (Kurul IV)

5

0

2

6

8


TDD 201
Sağlık Yönetimi
2
0
0
2

3


Toplam Kredi
17
0
6
20

29

 

 

Ders Kurulu 2.1: Kas-İskelet Sistemi

Dersin AKTS Kredisi 
10
Kurul Süresi
6 Hafta

 

Dersleri Bulunan Anabilim Dalları 
Ders (saat) 
Laboratuvar (saat)
Ağırlık (%) 
Anatomi
26
10

Tıbbi Biyokimya
14
4

Fizyoloji
10
4

Histoloji ve Embriyoloji
10
6

Radyolojik Anatomi
4
0

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
2
0

Ortopedi ve Travmatoloji
2
0

Tıbbi Mikrobiyoloji
2
0

Toplam 
70
24
94

 

Ders Kurulu 2.2: Dolaşım ve Solunum Sistemi 

Dersin AKTS Kredisi 
9
Kurul Süresi 
5 hafta

 

Dersleri Bulunan Anabilim Dalları 
Ders (saat) 
Laboratuvar (saat)
Ağırlık (%) 
Anatomi
18
8

Tıbbi Biyokimya
12
4

Fizyoloji
20
12

Histoloji ve Embriyoloji
10
4

Radyolojik Anatomi
2
0

Göğüs Hastalıkları
4


Kardiyoloji
2


Tıbbi Mikrobiyoloji
2


Toplam
70
28
98

 

Ders Kurulu 2.3: Sindirim Sistemi ve Metabolizma 

Dersin AKTS Kredisi 
8
Kurul Süresi 
5 Hafta

 

Dersleri Bulunan Anabilim Dalları 
Ders (saat) 
Laboratuvar (saat)
Ağırlık (%) 
Anatomi
12
6

Tıbbi Biyokimya
22
4

Fizyoloji
14
0

Histoloji ve Embriyoloji
8
6

Radyolojik Anatomi
2
0

Genel Cerrahi
4
0

Gastroenteroloji
6
0

Toplam 
68
16
84

 

 

İKİNCİ SINIF / Dördüncü Dönem

 

Dersin Kodu
Ders Adı

T

U

L

K

AKTS

Önkoşul

TDD 202
Sağlık Sosyolojisi ve Antropolojisi
2
0
0
2

3


TDD 204
Sağlık Ekonomisi
2
0
0
2

3


TDD 206
Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri
2
2
0
3

5


TKD 202
Sinir Sistemi ve Davranış Kurulu (Kurul V)
6
0
2
7

10


TKD 204
Ürogenital ve Endokrin Sistem Kurulu (Kurul VI)
6
0
2
7

10


Toplam Kredi
18
2
4
19

31

 

 

Ders Kurulu 2.4: Sinir Sistemi ve Davranış 

Dersin AKTS Kredisi 
10
Kurul Süresi 
7 hafta

 

Haftada 26 saat 

Dersleri Bulunan Anabilim Dalları 
Ders (saat) 
Laboratuvar (saat)
Ağırlık (%) 
Anatomi
20
10

Tıbbi Biyokimya
12
0

Fizyoloji
24
8

Histoloji ve Embriyoloji
8
6

Radyolojik Anatomi
2
0

Psikiyatri
6
0

Nöroloji
4
0

Beyin Cerrahisi
2
0

Tıbbi Mikrobiyoloji
4
0

Toplam 
82
24
106 

 

Ders Kurulu 2.5: Ürogenital ve Endokrin Sistem 

Dersin AKTS Kredisi 
10
Kurul Süresi 
7 hafta
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları 
Ders (saat) 
Laboratuvar (saat) 
Ağırlık (%) 
Anatomi
10
8

Tıbbi Biyokimya
14
6

Fizyoloji
24
4

Histoloji ve Embriyoloji
12
4

Radyolojik Anatomi
2
0

İç Hastalıkları
6
0

Üroloji
6
0

Kadın Hastalıkları ve Doğum
6
0

Tıbbi Mikrobiyoloji
4
0

Toplam 
84
24
102

 

ÜÇÜNCÜ SINIF / Beşinci Dönem

 

Dersin Kodu
Ders Adı

T

U

L

K

AKTS

Önkoşul

TDD 301
Biyoistatistik
2
2
0
3

4


TKD 301
Klinik Bilimlere Giriş ve Enfeksiyon Hastalıkları Kurulu (Kurul VII)
6
2
0
7

10


TKD 303
Hematopoetik ve Neoplazik Hastalıkları Kurulu (Kurul VIII)
5
2
0
6

8


TKD 305
Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkları Kurulu
(Kurul IX)
5
2
0
6

8


Toplam Kredi

18

8

0

24

30

 

 

Ders Komitesi 3.1: Klinik Bilimlere Giriş ve Enfeksiyon Hastalıkları 

Dersin AKTS Kredisi 
10
Kurul Süresi 
6 Hafta
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları 
Ders (saat) 
Laboratuvar veya Uygulama (saat)
Ağırlık (%) 
Probleme Dayalı Öğrenme
8
0
 
Semiyoloji
12
12
 
Patoloji
20
6

Patofizyoloji
10


Tıbbi Farmakoloji
8


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4


Tıbbi Mikrobiyoloji
8
6

Enfeksiyon Hastalıkları
8


İmmunoloji
6


Toplam 
84
24
108

Ders Komitesi 3.2: Hematopoetik ve Neoplazik Hastalıklar

Dersin AKTS Kredisi 
8
Kurul Süresi 
5 Hafta
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları 
Ders (saat) 
Uygulama (saat)
Ağırlık (%) 
Patoloji
20
6

Patofizyoloji
10
0

Tıbbi Farmakoloji
8
4

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
6
0

Hematoloji
15
6

Onkoloji
15
6

İmmunoloji
10
2

Toplam 
84
24
108

Ders Komitesi 3.3: Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkları 

 

Dersin AKTS Kredi
8
Kurul Süresi
5 Hafta

 

Dersleri Bulunan Anabilim Dalları 
Ders (saat) 
Ders Saati İçinde Uygulama (saat)
Ağırlık (%) 
Probleme Dayalı Öğrenme
8
0

Semiyoloji
10
12

Patoloji
20
6

Patofizyoloji
8
0

Tıbbi Farmakoloji
12
0

Tıbbi Mikrobiyoloji
4
6

Pediatrik Kardiyoloji
2
0

Kardiyoloji
8
0

Göğüs Hastalıkları
8
0

Toplam / 
80
24
104

 

 


 

ÜÇÜNCÜ SINIF / Altıncı Dönem

Dersin Kodu
Ders Adı

T

U

L

K

AKTS

Önkoşul

TKD 302
Sindirim Sistemi ve Metabolizma Hastalıkları Kurulu (Kurul X)
5
2
0
6

8


TKD 304
Sinir ve Hareket Sistemi Hastalıkları Kurulu
(Kurul XI)
6
2
0
7

8


TKD 306
Ürogenital ve Endokrin Sistemi Hastalıkları Kurulu (Kurul XII)
5
2
0
6

8


TKD 308
Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği Kurulu Kurul (XIII)
3
2
0
4

6


Toplam Kredi

19

8

0

23

30

 

Ders Kurulu 3.4: Sinir ve Hareket Sistemi Hastalıkları

Dersin AKTS Kredisi 
8
Kurul Süresi 
4 Hafta
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları 
Ders (saat) 
Ders Saati İçinde Uygulama (saat)
Ağırlık (%) 
Probleme Dayalı Öğrenme
8
0

Semiyoloji
10
12

Patoloji
20
6

Patofizyoloji
8
0

Farmakoloji
8
0

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4
0

Nöroloji
6
0

Psikiyatri
6
0

Ortopedi
4
0

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
4
0

Romatoloji
2
0

Tıbbi Mikrobiyoloji
4
6

Toplam 
84
24 
108

 


 

Ders Komitesi 3.5: Sindirim Sistemi ve Metabolizma Hastalıkları

Dersin AKTS Kredisi 
8
Kurul Süresi 
4 Hafta
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları 
Ders (saat) 
Ders Saati İçinde Uygulama (saat)
Ağırlık (%) 
Probleme Dayalı Öğrenme
8
0
 
Semiyoloji
12
12
 
Patoloji
20
4

Patofizyoloji
4


Tıbbi Farmakoloji
8


Tıbbi Mikrobiyoloji
4
4

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2


Gastroenteroloji
4
2

Genel Cerrahi
4


Endokrin
4
2

Toplam 
70
24 
94

Ders Kurulu 3.6: Ürogenital ve Endokrin Sistem Hastalıkları

Dersin AKTS Kredisi 
8
Kurul Süresi 
4 Hafta
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları 
Ders (saat) 
Ders Saati İçinde Uygulama (saat)
Ağırlık (%) 
Probleme Dayalı Öğrenme
6
0
 
Semiyoloji
10
12
 
Patoloji
10
6

Patofizyoloji
8


Tıbbi Farmakoloji
10


Tıbbi Mikrobiyoloji
4
6

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4


Genel Cerrahi
2


İç Hastalıkları
6


Kadın Hastalıkları ve Doğum
6


Üroloji
4


Toplam 
70
24 
94


 

Ders Komitesi 3.7: Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği

Dersin AKTS Kredisi 
6
Kurul Süresi 
3 Hafta
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları 
Ders (saat) 
Ders Saati İçinde Uygulama (saat)
Ağırlık (%) 
Probleme Dayalı Öğrenme
6


Halk Sağlığı
14
10

Aile Hekimliği
14
10

Klinik Etik
8
4

Toplam 
42
24 
68

4. SINIF / 4. Sınıf Staj Döngü Programı 

Toplam 42 haftada 7 staj tamamlanacaktır. Bu stajların toplam AKTS değeri 60’tır.


 

 

 

ÖĞRENCİLER BU KÜMEDE ALT GRUPLARA AYRILARAK

DÖNGÜ UYGULANACAK

İç Hastalıkları (10.5 hafta)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (10.5 hafta)
Kadın Hastalıkları ve Doğum (7 hafta) 
Genel Cerrahi (7 hafta) 
* Anesteziyoloji ve Reanimasyon (2 hafta)
Radyodiagnostik (1.5 hafta)
Üroloji (3.5 hafta)

TOPLAM: 42 HAFTA

3 haftalık stajlarda 14 iş günü, 2 haftalık stajlarda 9 iş günü, 1 haftalık stajlarda 5 iş günü verilmiştir.

 

 


 

5. SINIF / 5. Sınıf Staj Döngü Programı 

Toplam 40 haftada 9 staj tamamlanacaktır. Bu stajların toplam AKTS değeri 60’tır.

Ortopedi ve Travmatoloji (3 hafta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİLER BU KÜMEDE ALT GRUPLARA AYRILARAK

DÖNGÜ UYGULANACAK

Psikiyatri (2 hafta) Nöroşirurji (1 hafta)
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (3 hafta)
Nöroloji (3 hafta)
Göz Hastalıkları (3 hafta)
Kulak Burun ve Boğaz (3 hafta)
Göğüs Hastalıkları (3 hafta)
Kalp Damar Cerrahisi (2 hafta)
Göğüs Cerrahisi (1 hafta)
Çocuk Cerrahisi (2 hafta)
Radyasyon Onkolojisi (1 hafta
Plastik Cerrahi (2 hafta)
Nükleer Tıp (1 hafta)
Kardiyoloji (3 hafta)
Enfeksiyon Hastalıkları (3 hafta)
Adli Tıp (2 hafta)
Dermatoloji (2 hafta)
Halk Sağlığı (2 hafta)

TOPLAM: 40 HAFTA

3 haftalık stajlarda 14 iş günü, 2 haftalık stajlarda 9 iş günü, 1 haftalık stajlarda 5 iş günü verilmiştir.


 

6. SINIF İNTÖRNLÜK

6. Sınıf Stajları Döngü Programı 

Toplam 48 haftada 9 staj tamamlanacaktır. Bu stajların toplam AKTS değeri 60’tır.Acil Tıp (8 hafta)
 A Grubu
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (8 hafta)
B Grubu
İç Hastalıkları (8 hafta)
C Grubu

Döngü Uygulanarak  Grupların Yer Değiştirmesi

Acil Tıp (8 hafta)
B Grubu
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (8 hafta)
C Grubu
İç Hastalıkları (8 hafta)
A Grubu

Döngü Uygulanarak  Grupların Yer Değiştirmesi

Acil Tıp (8 hafta)
C Grubu
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (8 hafta)
B Grubu
İç Hastalıkları (8 hafta)
A Grubu

TOPLAM 24 HAFTA

Halk Sağlığı (6 hafta)

AYNI ŞEKİLDE BU KÜMEDE DE ALT GRUPLAR ARASINDA

DÖNGÜ UYGULANACAK

( E, F, G, GRUPLARI)

Genel Cerrahi (6 hafta)
Psikiyatri (3 hafta)
Nöroloji (3 hafta)
Kadın Hastalıkları ve Doğum (4 hafta)
Dermatoloji (2 hafta)

TOPLAM 24 HAFTA

..

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!