ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ DERSİNİN İÇERİĞİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA

Eklenme Tarihi : 26 Şubat 2019

ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ DERSİNİN İÇERİĞİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA:

1- Üniversite Kültürü dersinin konusu; Üniversitemizin tüm bölümleri tarafından düzenlenen konferans, panel, söyleşi, seminer vb. şeklinde düzenlenen etkinliklerden oluşur.

2- SHMYO Etkinlik konuları, ders dönemi başında https://uskudar.edu.tr/shmyo/tr/sayfa/etkinlikler adresinden yayımlanır.

3- Normal ve ikinci öğretim ön lisans programı öğrencilerimiz bu ders kapsamında en az 5 (beş) Üniversitemiz etkinliğine katılarak ya da Üniversitemiz Web sitesindeki etkinlik videolarını izleyerek rapor haline getirir.

4- Hazırlanan raporlar STIX üzerinden Danışman Hocalara iletilir.

5- Yeterli sayıda rapor teslim etmeyen ve başarısız sayılan öğrenciler bir sonraki yıl, etkinliklere katılım/izleme ve raporlarını, kaldıkları yılın iki katı olarak tamamlamak zorundadır.

 

Üniversite Kültürü Dersi Değerlendirme Sistemi:

NORMAL ÖĞRETİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN                         ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ DERSİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

5 ADET RAPOR TESLİMİ

AA

4 ADET RAPOR TESLİMİ

BB

3 ADET RAPOR TESLİMİ

CC

2 ADET RAPOR TESLİMİ

DD

1 YA DA 0 RAPOR TESLİMİ

FF