Odyometri Misyon ve Vizyon

Misyon

Kulak-Burun-Boğaz hekiminin hastayı muayenesinden sonra kulak hastalıklarının tanı ve tedavi şeklinin belirlenmesinde yardımcı olarak İşitme düzeylerinin belirlenmesi ve kaliteli bir işitme sağlanabilmesi için hastalara testler uygulayan ve KBB uzman doktorları tarafından hastalara reçete ile verilen işitme cihazlarının kullanılması konusunda hastalara yardımcı olan, odyometrik incelemeleri doğru olarak yapabilecek sağlık elemanları yetiştirmektir.

Vizyon

Girişimci ve kendini yenileyebilen, toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemleri ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirleri gözeten, bilgi açısından donanımlı, özgüvenli ve çağdaş dünyanın gelişimine uygun bilimsel bakış açısı olan bireyler yetiştirilmesinde lider ve öncü olmaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!