Odyometri Hakkında

İşitme Bozukluğuna Tedavi Desteği 

Odyometri Programı Nedir?

Üsküdar Üniversitesi Odyometri Programında; işitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısı konusunda bilimsel yöntemleri bilen ve kullanabilen, işitme ve denge testlerini uygulayabilen, mesleki yabancı dil bilgisine sahip, konusundaki güncel gelişmeleri izleyebilen, değişik olanaklardan yararlanarak kendini sürekli geliştiren, sözel iletişim becerilerine sahip, yeni teknolojik gelişmeleri yetkinlikle uygulama becerisine sahip, nitelikli sağlık teknikeri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Odyometri Programından Mezun Olanların Sorumluluk Alanları Nelerdir?

• Hastaların klinik değerlendirilmesi amacıyla gerekli ekipmanı kullanarak, saf ses ve konuşma odyometrisi, ileri odyolojik tetkikler yapmak,

• Test sonuçları ile ilgili işitme kaybı, çeşidi, seviyesi ve hastanın kooperasyonu ile ilgili bilgileri test formuna kayıt etmek,
• Gerekli durumlarda ilgili uzman denetiminde; çocuk odyometrisi (0-6 yaş), vestibüler testler, otoakustik emisyon uygulamaları ve elektrofizyolojik testleri yapmak,
• İşitme tarama programlarında ve gürültü ölçümlerinde odyometrik testleri uygulamak ve kayıtlarını tutmak,
• Çevre ve işyeri gürültüsünü çeşitli araçlar ile ölçmek,
• İşitme cihazı uygulamasına yönelik kulak kalıbı ölçüleri almak, uygun görülen cihazların kazanç ve çıkış değerlerini ölçmek ve ayarlarını yapmak,
• Kullandığı ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunun yapılmasını sağlamak,
• Yapılacak işlemler hakkında hastaya ve/veya hasta yakınına gerekli bilgiyi vermek,
• Odyoloji ünitesindeki odyometri stajyerlerinin eğitimlerinde görev almak.

Odyometri Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Odyometri Programında öğretimin ilk yılında temel anatomi ve fizyoloji, mesleki teknoloji, temel tıbbi ve biyolojik bilimler I,  ses fiziği, sağlık hukuku, pozitif psikoloji ve iletişim becerileri, işitme ve ölçümü I, işitme kayıpları, meslek etiği, temel tıbbi ve biyolojik bilimler II, tıbbi biyoloji ve genetiğe giriş gibi temel dersler; ikinci yılda; işitme vestibuler sistem hastalıkları, işitme ve ölçümü II, klinik odyometri I, vestibuler sistem ve testleri, işaret dili, temel patolojiye giriş, halk sağlığı, klinik odyometri II, davranışsal test yöntemleri, ilk yardım ve temel farmakoloji dersleri olmak üzere öğrenci 120 AKTS ders almak zorundadır. Kuramsal ve uygulamalı bu derslerin yanı sıra öğrencilere 1. sınıfın sonunda ya da 2. sınıfın sonunda 20 gün yaz stajı yaptırılmaktadır.

 Odyometri Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Odyometri mezunları odyoloji uzmanı veya kulak burun boğaz hastalıkları uzmanının gözetim ve denetiminde, resmi veya özel hastanelerin odyoloji kliniklerinde, işitme engelliler okullarında ve işitme cihazı firmalarında çalışabilmektedir. Doğum kliniklerinde, yeni doğmuş bebeklere işitme testi uygulayabilmekte ve okullarda işitme tarama testi yapabilmektedir. Bunların yanı sıra yenidoğan işitme taramaları, okul öncesi ve okul çağı tarama programları ile endüstri alanında gürültü ölçümleri ve işitme taramalarında da görev alabilmektedir.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!