Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Odyometri Hakkında

Odyometri Programı Nedir?

Odyometri programı, işitme ve denge bozukluklarının tanısına yardımcı olacak meslek elemanı yetiştirmek amacıyla kurulan bir önlisans programıdır.

Üsküdar Üniversitesi Odyometri Programı’nın amacı; işitme kaybı ve denge bozukluğu oluşturan hastalıkların tanısı konusunda bilimsel yöntemleri bilen ve kullanabilen, işitme ve denge testlerini uygulayabilen, KBB uzman hekimleri tarafından reçete ile verilen işitme cihazlarının kullanımı konusunda hastalara yardımcı olan, alanındaki güncel gelişmeleri izleyebilen, değişik olanaklardan yararlanarak kendini sürekli geliştiren, sözel iletişim becerilerine ve yeni teknolojik gelişmeleri yetkinlikle uygulama becerisine sahip, nitelikli odyometri teknikeri yetiştirmektir.

Odyometri Programı’ndan Mezun Olanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

  • Hastaların klinik değerlendirilmesi amacıyla gerekli ekipmanları kullanarak; saf ses ile konuşma odyometrisi ve diğer odyolojik tetkikleri yapar. Bu testlerin sonuçlarına göre elde edilen işitme kaybı çeşidi ve seviyesi ile hastanın kooperasyonu hakkındaki görüşlerini test formuna kaydeder.
  • Gerekli durumlarda ilgili uzman denetiminde; çocuk odyometrisi, vestibüler testler, otoakustik emisyon uygulamaları ve diğer elektrofizyolojik testleri yapar.
  • İşitme tarama programlarında odyometrik testleri uygular ve kayıtlarını tutar.
  • Çevre ve iş yeri gürültüsü ölçümünü çeşitli ölçüm araçları kullanarak gerçekleştirir.
  • İşitme cihazı uygulamasına yönelik kulak kalıbı ölçüleri alır, uygun görülen cihazların kazanç ve çıkış değerlerini ölçer ve ayarlarını yapar.
  • Kullandığı ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunun yapılmasını sağlar.
  • Yapılacak işlemler ve test sonuçları hakkında, hastaya ve/veya hasta yakınına gerekli bilgiyi verir.


Odyometri Programı’nda Alınan Dersler Nelerdir?

Normal ve ikinci öğretim olarak eğitim vermekte olan Odyometri Programı’nda; birinci ve ikinci yarıyılda uzaktan eğitim derslerinin yanı sıra bölüm ve temel sağlık dersleri de yer almaktadır. Birinci yarıyılda; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Türk Dili I, İngilizce I dersleri uzaktan eğitim olarak okutulmakta olup; İşitme ve Ölçümü I, Mesleki Teknoloji, Temel Anatomi ve Fizyoloji, Biyofizik, Ses Fiziği, Üniversite Kültürü I, ve Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri dersleri bulunmaktadır. İkinci yarıyılda ise; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili II, İngilizce II uzaktan eğitim dersleri ile birlikte İşitme ve Ölçümü II, İşitme Kayıpları, Odyometride Görüşme Teknikleri, Temel Tıbbi ve Biyolojik Bilimler, Üniversite Kültürü II, Tıbbi Biyoloji ve Genetiğe Giriş ve Mesleki Teknoloji dersleri verilmektedir.

Üçüncü ve dördüncü yarıyılda ise; bölüm dersleri ve alan uygulamaları daha ağırlıkta olmaktadır. Üçüncü yarıyılda; Vestibüler Sistem ve Değerlendirme Yöntemleri, Klinik Uygulama I, İşitme Cihazı ve Uygulama Prensipleri, İşaret Dili I ve Elektrofizyolojik Test Yöntemleri, Meslek Etiği ve Sağlık Hukuku dersleri verilmektedir. Dördüncü yarıyılda; Klinik Uygulama II, Vakalarla Odyolojik Değerlendirme, İşitme Taramaları, Odyometride Araştırma Yöntem ve Teknikleri, İşaret Dili II ve İlk Yardım dersleri verilmektedir. Teorik ve uygulamalı bu derslerin yanı sıra öğrenciler; 1. veya 2. sınıfın sonunda 20 gün zorunlu yaz stajı yapmaktadırlar.

Odyometri Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Program mezunları, odyolog veya KBB hastalıkları uzmanının gözetim ve denetiminde; devlet, üniversite veya özel hastanelerin odyoloji kliniklerinde, odyolojik tanı merkezlerinde ve işitme cihazı firmalarında çalışabilirler. Doğum kliniklerinde, yenidoğan bebeklere işitme testi uygulayabilir ve okullarda işitme tarama testi yapabilirler. Ayrıca endüstri alanında gürültü ölçümleri ve işitme taramalarında da görev alabilirler.

 DGS ile Bir Lisans Programına Geçiş Yapabilirsiniz

Odyometri programından mezun olan öğrenciler; Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) başarılı olmak suretiyle Odyoloji, Dil ve Konuşma Terapisi, Özel Eğitim Öğretmenliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği lisans programlarına devam edebilmektedirler.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!