Ara Sınav Mazeret Sınavı Hakkında Duyuru

Eklenme Tarihi : 24 Mart 2017

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu 23.03.2017 tarihinde Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi R-13 numaralı toplantı odasında saat 14:00 ‘da Müdür Prof. Dr. Şefik DURSUN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

 1.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2016-2017 eğitim öğretim dönemi bahar yarıyılında, 18-26 Mart 2017 tarihleri arasında yapılan ara sınavlarına mazeretleri sebebi ile katılamayan öğrencilerin, “Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 33– (2) Ara sınava mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi ara sınavların bittiği günü takip eden üç iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe dilekçe ekinde verir.” Maddesi gereğince 29 Mart 2017 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar dilekçelerini Müdürlüğümüze iletmelerine oy birliği ile karar verildi.

2.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2016-2017 eğitim öğretim dönemi bahar yarıyılında, 18-26 Mart 2017 tarihleri arasında yapılan ara sınavların mazeretlerinin 03-07 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılmasının uygunluğuna, durumun gereğinin yapılması için ilgili birimlere bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

* Mazeret Sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin isim listesi 30.03.2017 Perşembe günü itibarıyla Yüksekokul Sekreterliğindeki panodan duyurulacaktır.