MAZERET SINAVI

Ara Sınavlarına (Vize) mazeretleri sebebi ile katılamayan öğrencilerin Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 33– (2) Ara sınava mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi ara sınavların bittiği günü takip eden üç iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe dilekçe ekinde verir” ile aynı madde bend (3) İlgili yönetim kurulu, süresi içinde mazeretini bildiren öğrencilerden, mazeretini haklı ve geçerli gördüklerine ilgili ders için mazeret sınav hakkı verebilir” e istinaden, 05-09 Aralık 2022 tarihleri arasında başvuruda bulunmalarına, 15-16 Aralık 2022 tarihlerinde Mazeret Sınavı yapılmasının uygunluğuna , kararın Yüksekokulumuz web sayfasından öğrencilere duyurulmasına ve durumun gereği için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

  • 09 Aralık Cuma günü mesai saati bitimine kadar aşağıdaki dilekçeyi  rapor  yada belge ile birlikte Müdürlüğümüze iletmeleri gerekmektedir.
  • Ara Sınav mazeretleri 15-16 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
  • Mazeret Sınavı dilekçelerine dönüş yapılmayacaktır. Sonuçlar için ilgili dersin hocası ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

mazeret-sinav-dilekcesi için tıklayınız.doc

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!