Tek Ders Sınav Duyurusu

Yüksekokulumuzdan mezun olmak için dersin devam koşulunu sağlayan sadece tek dersi kalan öğrencilerimizin  Tek Ders Sınav Başvuruları ; “Üsküdar Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 32. Maddesi gereğince aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve yerde yapılacaktır.

Dilekçe link

https://uskudar.edu.tr/shmyo/dilekceler

TEK DERS SINAVLARI YÜZYÜZE YAPILACAKTIR.

İşlem Adı

Tarihler

Tek Ders Dilekçe Müracaatı
26-27 Temmuz 2022 Mesai saati bitimi  (Şahsen, ya da E-Posta)  
Dilekçe Sonuçları İlan
29  Temmuz Cuma   (Saat 12:00'den sonra ilan edilecek )   
Tek Ders Sınavı
29 Temmuz Cuma (Saat 16:00’da Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi Emir Nebi I Salonu )

 

*Elektronik ortamdaki olası arızalardan kaynaklanan gecikmelerden birimimiz sorumlu değildir.

*Dilekçeniz belirtilen şekilde gönderdiğiniz takdirde işleme alınacaktır.

Üsküdar Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Tek ders sınavı MADDE 32 – (1) Mezun olabilmek için tek dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulu sağlanmış ve yarıyıl içi çalışmaları yapılmış olmak kaydıyla ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bütünleme sınavlarının bitimini izleyen on beş gün içinde açılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı olamayan öğrenci dersi yeniden almak ve tüm gereklerini yerine getirmek zorundadır

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!