2018-2019 BAHAR DÖNEMİ YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER (Güncelleme 11.07.2019)

  • Anasayfa
  • 2018-2019 BAHAR DÖNEMİ YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER (Güncelleme 11.07.2019)

Yaz Okulunda Açılan Ders Adı

Arşiv ve Dokümantasyon
Diş Hekimliğinde Radyolojik Uygulamalar ve Radyasyondan Korunma
Koruyucu Diş Hekimliği
Sistem Hastalıkları I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Biyomedikalde Matematik
Tıbbi Görüntüleme Cihazları
Yaşam Destek ve Ameliyathane Cihazları
Tıbbi Görüntüleme Cihazları
Mikrodenetleyiciler
Beslenme İlkeleri
Biyokimya
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama
Girişimcilik
Ortodonti
Çene Yüz Protezleri
Diyaliz Ekipmanlarının Kullanımı ve Bakımı
Hastalıklar Bilgisi
Zihinsel Engellilerin Rehabilitasyonu
Farmakolojiye Giriş
Medikal Ürünler
Eczacılıkta Temel Hesaplamalar
Eczane Kayıtları ve Stok Yöntemleri
Enfeksiyon Hastalıkları
Uyku EEG'si ve PSG
Sinir ve Kas Anatomisi
Temel Farmakoloji
Kas-Sinir Sistemi Anatomisi
Ortopedik Hastalıklarda Fizyoterapi Teknikerliği Yaklaşımları
Romatizmal Hastalıklarda Fizyoterapi Teknikerliği Yaklaşımları
Kinezyoloji
Nörolojik Hastalıklarda Fizyoterapi Teknikerliği Yaklaşımları
Fizyoterapide Ortez ve Protez Kullanımı
Fizyoterapi Yöntemleri II
Fizyoloji
Gıda Katkı Maddeleri
Süt Ürünleri Teknolojisi
Gıda Muhafaza ve Ambalajlama Teknikleri
Halk Sağlığı
Genel Hukuk
İlk Yardım
Acil Hasta Bakımı I
Acil Hasta Bakımı II
Resusitasyon
Acil Arama Kurtarma Çalışmaları
Travma
Acil Hasta Bakımı III
İngilizce I
İngilizce II
Kalite Güvencesi ve Standartları
Genel Kimya II
Genel Biyoloji
Bitki ve Toprak Analizleri
Su Analizleri
Genel Mikrobiyoloji
Gıda Analizleri
Temel Matematik
Meslek Etiği
İşaret Dili
Biyomedikal Teknolojisine Giriş
Sosyal Sorumluluk Projesi
Temel Anatomi ve Fizyoloji
Temel Anatomi
Temel Elektronik
Hızlandırıcı Fiziği
Ses Fiziği
Tıbbi Biyoloji ve Genetiğe Giriş
Klinik Odyometri I
Orteze Giriş
Protez Analizi ve Değerlendirmesi
Optisyenlik II
Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi
Optisyenlik III
Görme Optiği ve Refraksiyon I
Görme Optiği ve Refraksiyon II
Göz Hastalıkları
Optisyenlik IV
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş
Ergonomi
Çevre Sağlığı ve Güvenliği
Temel Elektrik Bilgisi
Bakım Onarımda Çalışan Güvenliği
Çalışma Ortamında Biyolojik Etkenler
İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Güvenliğinde Tehlike ve Risk Değerlendirme Yöntemleri
Yer Altı Yapılarında İş Sağlığı ve Güvenliği
Adli Tıp I (Olay Yeri İnceleme)
Bilgisayar Kullanımı
Tıbbi Dokümantasyon I
İmmünohistokimya
Sitoteknoloji I
Sitoteknoloji II
Makroskobik Diseksiyon
Üniversite Kültürü II
Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri
Radyobiyoloji
Radyoterapi Anatomisi
Sağlık Hukuku
Davranış Bilimleri
Sosyolojiye Giriş
Sosyal Sorunlar
Sosyal Hizmet Kurumlarında Gözlem
Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Yönetimi
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
Antropolojiye Giriş
Sosyal Hizmet Etiği
Sağlık Kurumlarında İletişim
Genel Muhasebe
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
İstatistik
Hastane Yönetimi ve Organizasyonu II
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi
Girişimcilik
Sağlık Kurumlarında Satın Alma ve Malzeme Yönetimi
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim
Sağlık Ekonomisi
Strerilizasyon
Yazışma Teknikleri
Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri I
Parazitoloji
Klinik Mikrobiyoloji II
Farmakoloji I
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Farmakoloji II
Türk Dili I
Türk Dili II


Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

İşitme Ve Ölçümü I

Nörofizyolojik Cihaz ve Ekipman Teknolojileri

Optisyenlik Tarihi ve Meslek Etiği

Sağlık Mevzuatı

Temel Patolojiye Giriş

Tıbbi Terminoloji

 

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!