Öğrencilerin dikkatine

Eklenme Tarihi : 29 Mart 2018

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2017-2018 Eğitim Öğretim dönemi bahar yarıyılında, 26 Mart-01 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan ara sınavlarına mazeretleri sebebi ile katılamayan öğrencilerin, 

“Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 33– (2) Ara sınava mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi ara sınavların bittiği günü takip eden üç iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe dilekçe ekinde verir.” 

Maddesi gereğince 06 Nisan 2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar dilekçelerini Müdürlüğümüze iletmelerine ve ara sınavların mazeretlerinin 11/12/13 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

Mazeret Sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin isim listesi Yüksekokul Sekreterliğindeki panodan duyurulacaktır.