İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerine Duyuru

Eklenme Tarihi : 20 Şubat 2018

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu 30.01.2018 tarihinde Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi R-13 numaralı toplantı odasında Saat 09:00 ‘da Müdür Prof. Dr. Şefik Dursun başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

KARAR.5.Yüksekokulumuz İlk ve Acil Yardım Programı 2017-2018 Bahar yarıyılında yaşanabilecek sorunları görüşmek için 25 Ocak 2018 Perşembe günü saat 16:00’da yapılan değerlendirme toplantısında alınan kararlar aşağıda sunulmuş olup uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

 • İlk ve Acil Yardım Programı 2017-2018 Bahar yarıyılında verilecek dersler ile ilgili olarak ortak bir stratejinin belirlenmesi,
 • Aynı dersin ikiye bölünmüş sınıflarda , iki farklı öğretim elemanı tarafından yürütülmesi durumunda; her iki öğretim elemanı tarafından silibusda yer alan programın takip edilmesi , ders konuları, dersin işleyişi, slaytları vs. aynı kullanılması, öğretim elemanlarının programı ortak yürütmeleri için işbirliği halinde olması ve gerekli özenin gösterilmesi,

 YAZILI SINAVLAR

 • Gruplara bölünen sınıflarda sınavların dersi veren öğretim elemanları tarafından birlikte yapılması,
 • Sınav sorularının ortak hazırlanması, aynı anda yapılacak sınavlarda aynı soruların sorulması,
 • Ara sınavlarında en az 20 soru (çoktan seçmeli ise),
 • Final sınavlarında en az 30 (çoktan seçmeli ise) soru sorulması,
 • Değerlendirme aşamasında farklı farklı prosedürlerin uygulanmaması (4 yanlışın- 1 doğruyu götürmesi gibi)

SÖZLÜ/UYGULAMA SINAVLARI

 • Sözlü sınavların üç kişilik bir komisyon tarafından yapılması,
 • Ders Saat Ücretli hocaların yanı sıra bu programda görev olan öğretim elemanlarından birinin de sözlü sınav komisyonuna katılması,
 • Bu görevin, programda görevli öğretim elemanları arasında dönüşümlü yapılması,
 • Sözlü sınavların sınav haftasında (final-bütünleme) yapılması,
 • Sözlü sınavlarda görev alacak öğretim elemanlarının diğer final-bütünleme sınavlarında görevlendirilmemesi,
 • Uygulama sınavlarında her öğrencinin değerlendirilmesi için matbu sınav değerlendirme formu hazırlanması,
 • Uygulama sınavlarının “KOMİTE SINAVI” olarak isimlendirilmesi,
 • Sınavların video görüntülerinin alınması,
 • Tüm bu prosedürlerin Üsküdar Üniversite Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulun’da yapılacak uygulama sınavlarında uygulanmasına yönelik çalışmaların yapılması,
 • Ders Saat Ücretli hocaların yanlarında öğrencileri asistanıymış gibi görevlendirmeleri ve hocanın yapacağı bazı işlemlerin onlara devredilmesi, yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecektir bunun yapılmaması konusunda gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmesi gerektiği,
 • Öğrenci devamı konusunda daha duyarlı davranılması,