Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Hakkında

Sorunları Tanımlayarak, Çözüm Önerileri Geliştiriliyor

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Nedir?

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, tıbbi laboratuvar hizmetleri alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, teşhise yönelik gereksinimi olan verilere ilişkin (Patoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji-Parazitoloji ve Sitogenetik vb.) yöntemleri kullanabilen, bulguları elde edebilen, düzenleyen, amaca uygun paylaşım ve kullanıma sunabilen özelliklere sahip, tıp ve sağlık sektöründe işletme yapısı ve organizasyonu sistematiğinde tıbbi laboratuar hizmetleri veren kurumlarda görev alabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektedir.

Yaşam Boyu Öğrenme Bilinci Kazandırıyoruz

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, alanı ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayarak çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.  

Uygulamalar için gerekli yöntem, teknik hizmet ve teknolojileri belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma gruplarında sorumluluk alabilen ve bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen, hoşgörülü, sabırlı ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip meslek elemanları yetiştirmek de hedefler arasında yer almaktadır.

Program kapsamında, evrensel ve kültürel değerlere, mesleki etik yeterlilik bilincine sahip, bireysel ve mesleki alanda yaşam boyu öğrenme bilinci ile bilim ve teknolojideki sektörel gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, geliştiren; güvenlik, sağlık ve çevre koruma önlemleri konusunda bilgi, beceri, yeterlilik ve bilince sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.


Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında 1.Sınıfta Alınan Dersler; Temel Anatomi ve Fizyoloji, Laboratuvar Güvenliği (BSEÇ), Temel Matematik, Genel Patoloji, Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri (ÜSEÇ), Üniversite Kültürü I (ÜSEÇ), Hastalıklar Bilgisi (BSEÇ), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Türk Dili I, İngilizce I, Biyokimya, İlk Yardım, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Temel Mikrobiyoloji, Laboratuvar Aletlerinin Kullanımı ve Bakımı (BSEÇ), Seçmeli Ders, Üniversite Kültürü II (ÜSEÇ), Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili II, İngilizce II.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında 1.Sınıfta Alınan Dersler; Klinik Biyokimya, Temel Laboratuvar Uygulamaları I, Klinik Mikrobiyoloji I, Hematolojiye Giriş, Meslek Etiği, Parazitoloji  (BSEÇ), Temel Laboratuvar Uygulamaları II (BSEÇ), Klinik Mikrobiyoloji II, Temel İmmünoloji, Yaz Stajı.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Mezunları Çalışma Alanları Nelerdir?

Tıbbi laboratuvar teknikerleri; hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzıssıhha enstitülerinde, gıda sanayii işletmelerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedir.

Farklı alanlarda kariyer yapmak isteyenler için, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine DGS sınavı ile geçiş olanağı da bulunmaktadır.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!