Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Misyon ve Vizyon

MİSYON

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının misyonu, tıbbi belge ve dokümanları kaydedip arşivleyen, basılı veya elektronik ortama kayıtlı bilgi ve belgeleri derleyen, tıbbi terminolojiye hakim, yazılı ve sözlü iletişim kurarak sağlık hizmeti alan ve verenlere zaman ve emek tasarrufu sağlayan, etik kurallara saygılı meslek mensuplarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında yetişmiş tıbbi sekreterler ve sağlık elemanlarını topluma kazandırmaktır.

VİZYON

Sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan belge ve bilgi hizmetlerinin en iyi standartlarda verilmesi hususunda görev alabilecek tıbbi sekreterlerin yetiştirildiği Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programının vizyonu, tıbbi dokümantasyon alanındaki her türlü yeniliği ve gelişmeyi ulusal- uluslararası öğrenci standartları ile takip ederek eğitim kalitesini yükseltip, tıbbi sekreterlik mesleğini ulaşılabilecek en iyi seviyeye çıkartmaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!