Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Hakkında

Sağlık Sektöründe Çalışmak İsteyenlere İş İmkanı  

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı Nedir?

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik  özel ve kamu, kurum ve kuruluşlarında; hastanın randevu hizmetlerini düzenleme, kabul işlemlerini yapma, hastayı kurumun işleyişi ve tıbbi hizmetler konusunda bilgilendirme, hastaya ait kayıtları tutma, idari ve tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütme, hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivleme ve hizmete sunma, hastalıkları-işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandırma ve kodlama işlemlerini yapma, tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derleme ve bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları periyodik olarak ilgililere rapor etme görevlerini kapsamaktadır.


İnsan Sağlığına Önem Veren Personelleri Eğitiyoruz

Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı kapsamında; sağlık kurum ve kuruluşlarının gereksinim duyduğu Tıp ve Sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzenlenmesi ve araştırıcıların hizmetine sunulması amacına yönelik,  bu alanda yetişmiş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına önem veren sağlık personeli eğitilmesi hedeflenmektedir.


Staj Zorunluluğu Bulunuyor

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ikinci sınıf öğrencilerinin 20 (yirmi) iş günü yaz stajı yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Stajlar, Program Başkanı tarafından onaylanan yurt içi sağlık kuruluşu, hastaneler ve ilgili kuruluşlarda yapılmaktadır. Staj değerlendirmesi ve uygulamaları, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi esaslarına göre yapılmaktadır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince öğrenciler; Türk Dili, İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi genel kültür derslerinin yanı sıra; Tıbbi Terminoloji, Güzel Konuşma ve Diksiyon, İlk Yardım,  Klavye ve Daktilografi, Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri, Hastane Yönetim ve Organizasyonu gibi dersleri teorik ve/veya uygulamalı olarak almaktadır.

 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Mezunlarının çalışma alanları nelerdir?

Programı tamamlayanlar kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Tıbbi Sekreter” unvanı ile; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının poliklinik ve klinik bilgi işlem hizmetlerinde, hasta kayıt ve kabulde, insan kaynakları birimlerinde, merkezi tıbbi arşiv hizmetlerinde çalışabilmektedirler.

 Ayrıca, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Sağlık İdaresi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.


Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı dersleri ve müfredat detayları
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!