Sosyal Güvenlik Programı

İletişimi Güçlü Mezunlar,  Sosyal Güvenliğe Katkı Sağlıyor

Sosyal Güvenlik Programı Nedir?

 Gerek kamu gerekse özel sektör işletmelerinde çalışan personelin sosyal güvenlikle ilgili tüm işlemlerini ilgili mevzuata uygun olarak belge veya bilgisayar ortamında yapabilme,  personel özlük dosyalarını zamanında ve doğru bir şekilde hazırlayabilme, bireysel emeklilik, hayat ve hayat dışı sigortacılık gibi özel sigortacılık işlemlerini düzenleyebilme gibi mesleki becerilere sahip “Sosyal Güvenlik Meslek Elemanları” yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık ön lisans programına “Sosyal Güvenlik” programı adı verilmektedir.

Sosyal Güvenlik Programının Amaçları Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Programının amacı; kamu kurumlarında ve özel işletmelerde sosyal güvenlik işlemlerini bilgisayar destekli olarak yapabilen, sosyal ilişkileri ve iletişimi güçlü, matematik işlemleri ve mantık hesaplama konularında başarılı, belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde durabilen, güncel mevzuatı yakından izleyen, hukuki sorumluklarının farkında olan, temel düzeyde idarecilik bilgi ve becerisine sahip mezunlar yetiştirmektir.

Sosyal Güvenlik Programında Alınan Dersler Nelerdir?

 Sosyal Güvenlik Programının birinci yarıyılında Genel Hukuk, Sosyal Güvenlik Teorisi, Sosyal Politika I, Davranış Bilimleri, Genel İktisat, Genel İşletme, Üniversite Kültürü I, Türk Dili I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve İngilizce I dersleri; ikinci yarıyılda Genel Muhasebe, Sosyal Politika II, Sosyal Hizmet ve Bakım, Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, Üniversite Kültürü II, Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ve İngilizce II dersleri; üçüncü yarıyılda İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Hukuku, İşletmelerde Sosyal Güvenlik Uygulamaları, Kamu Yönetimi, Sosyal Güvenlik Hukuku, Meslek Etiği, Örgütsel Davranış, ve Türkiye’nin Toplumsal Yapısı dersleri; dördüncü yarıyılda Dünyada Sosyal Güvenlik Uygulamaları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri, Türk Vergi Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve E-Devlet, Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları, Sigortacılık dersleri verilmektedir. Bu derslere ek olarak öğrenciler mesleki alanlarında 20 iş günü zorunlu staj yapmaktadırlar.

Sosyal Güvenlik Programı Mezunlarının Başlıca Görevleri Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Programı mezunlarının başlıca görevleri; çalıştığı iş yerinin sosyal güvenlik işlemlerini bilgisayar destekli olarak yapmak, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin işlemleri mevzuata uygun şekilde yapmak, işletmelerde çalışan personelin sosyal güvenlik işlemlerini, personel özlük dosyalarını zamanında ve doğru bir şekilde hazırlamak, bireysel emeklilik, hayat ve hayat dışı sigortacılık gibi özel sigortacılık işlemlerini düzenlemek ve çalıştığı iş yeri ile ilgili bilgi ve belgeleri dosyalayıp, kanuni sürelere uygun olarak saklamaktır.

Sosyal Güvenlik Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Programı mezunları, öncelikli olarak SGK ve İŞ-KUR bünyesinde çalışabilmekte buna ek olarak, kamu ve özel sektör işletmelerinin insan kaynakları, muhasebe ve halkla ilişkiler, sigorta bölümlerinde meslek elemanı, uzman yardımcısı, araştırmacı, denetçi yardımcısı ve yönetici yardımcısı olarak çalışma imkânına sahip olmaktadır. Mezunlar ayrıca, çalıştıkları kurum ve işletmelerde yöneticiliğe yükselebilmektedir.

DGS ile Lisans Programlarına Geçiş Yapabilirsiniz

Sosyal Güvenlik ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Sosyal Hizmet, İktisat, İşletme ve Maliye  Lisans Programlarına dikey geçiş yapabilmektedir.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!