Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Misyon ve Vizyon

Misyon

Evrensel ve kültürel değerlere saygılı ve çağdaş bilgiye dayalı bir ortam sunarak; sağlık hizmetleri alanında verimli ve kaliteli hizmet sunumu için gerekli bilimsel donanıma sahip, değişim ve gelişime açık, ulusal ve uluslararası rekabet gücü olan, sosyal sorumluluk bilinci yüksek, disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyen, meslek alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

Vizyon

 Çağdaş standartlarda eğitim yapan, sağlık kurumları işletmeciliği eğitiminde ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğe sahip, ülkemiz sağlık sisteminin gelişimine güçlü ve yapıcı katkıda bulunan, öğretim ve bilimsel araştırmalarla gelişmeyi teşvik eden öncü bir program olmaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!