Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Hakkında

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Mezunları, Yurt İçi ve Yurt Dışında Çalışma İmkânı Buluyor

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Nedir?

Sağlık Kurumları İşletmeciliği, sağlık sektörü ile ilgili her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında idari işlemlerin yönetilmesini ifade etmektedir. Sağlık Kurumları İşletmecisi ise, sağlık sektörü ile ilgili her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda idari işlemlerin yerine getirilmesini sağlayan kişi olarak görevini sürdürmektedir.


Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programının Amacı Nedir?

Sağlık İşletmeciliği Programının amacı; iktisat ve işletme bilgisinin yanı sıra sosyo-psikolojik hizmetler de dikkate alınarak bütüncül bir yaklaşımla sağlık kurumları işletmeciliği alanında uzmanlar yetiştirmek, Türkiye’de Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında önemli bir ihtiyaç olan kalitede rekabet edebilecek donanımın gerektirdiği eğitimi vermek, öğrencilere Sağlık Kurumları İşletmeciliği konusunda yeterli uygulamalarla deneyim kazandırmak ve gerekli olan sosyal güvenlik hukuku ve sağlık mevzuatı konularında bilgi birikimi kazandırmaktır.

Program mezunlarına sağlık kurumlarını yönetebilmek için gerekli olan disiplinler arası bütüncül yaklaşım kazandırarak, sağlık kurumlarını kaliteli hizmet veren, ekonomik anlamda da başarılı ve kalitede rekabet edebilen bir işletmecilik anlayışı ile işletmelerini sağlamaktadır. Böylece evrensel kalitede yetişecek olan öğrencilerin, ülkemizde ve tüm dünyada büyümekte olan bu sektörde istihdamını kolaylaştırmaktadır.

Programın akademik ve teknolojik gelişmeler içerisindeki yeri, ülkemizde ve tüm dünyada gelişmekte olan bir alan olarak varlığını sürdürmektedir. Aynı zamanda gerek sağlık teknolojilerinde gelişmelerin sıklığı ve gerekse sağlık kurumlarının ekonomideki payının değişkenliği bu alanı dinamik ve hızlı gelişen bir alan yapmaktadır.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Programda öğrencilere YÖK zorunlu dersleri yanında, genel ve sağlık hukuku alanında dersler, yönetim organizasyon, halkla ilişkiler ve pazarlama, satın alma ve malzeme yönetimi, insan kaynakları yönetimi, genel işletme, sağlık ekonomisi, kalite yönetimi, genel muhasebe gibi işletme ağırlıklı dersler, iş sağlığı ve güvenliği, temel sağlık bilgisi ve tıbbi terminoloji, ilk yardım gibi sağlık alanında dersler verilmektedir.

Mezunlar, Yurt İçi ve Yurt Dışında Çalışma Olanağı Buluyor

Örgün ve İkinci Öğretim olarak eğitim veren programda yer alan 90 kredilik zorunlu derslerin büyük bölümü Sağlık Kurumları İşletmeciliği’nce verilmektedir. Seçmeli dersler ise diğer bölümler tarafından verilmektedir. Ayrıca öğrenciler staj görmekte ve mezuniyet projesi hazırlamaktadırlar. Öğrencilere çok yönlü, kaliteli, evrensel standartlarda, alanın gerektirdiği eğitimin verilmesi ve bu programda öğrenim veren üniversitelerin sayısının az olması, mezun olacak öğrencilere hem içeride hem de dışarıda iş olanakları açısından avantaj sağlayarak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmalarına imkân vermenin yanı sıra kolaylıkla istihdam olmalarını sağlamaktadır. Sağlık Kurumları İşletmeciliği programını bitirenlere “Sağlık Kurumları İşletmecisi” unvanı verilmektedir.

Hızla gelişmekte olan ve sayıları her geçen gün artan sağlık kurumlarının varlığı bu alanda mezun olanlara talebi artırmaktadır. Bu bakımdan mezunlar gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında kamu ve özel sağlık kurumlarında çalışma olanağı bulabilmektedirler.

Üsküdar Üniversitesi Nöropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Staj İmkânı

Üsküdar Üniversitesi Nöropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPSUAM) bünyesindeki, Ümraniye, Feneryolu ve Etiler’de bulunan sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde, kurum dışında da irtibat halinde bulunulan çözüm ortakları ile birlikte öğrencilerin staj yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sağlanmaktadır.

 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Mezun olan öğrenciler; kamu hastanelerinde, üniversite vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilmektedir.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!