Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Üniversitemiz ilkelerine bağlı olarak, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programının gerektirdiği bilgi, beceri ve sorumluluk bilinciyle, bilgi işlem faaliyetleri olarak özetleyebileceğimiz; bilgi toplama, tasnif etme, verileri organize etme, bilgi görselleştirme, kullanıcıyla etkileşim ve buna benzer işlere yönelik problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi ve ilgili konularda ulusal ve uluslararası araştırma faaliyetleri yürütebilen tekniker yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Sağlıkta teknoloji alanında, mobilite, sağlık hizmetleri yönetimi, sağlıkta web projesi, tıbbi dokümantasyon, klinik bilgi sistemleri ve Sağlık Bilgi sistemleri gibi alana yönelik bilime ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayan, insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, eğitim ve öğretim kalitesinde ulusal ve uluslararası düzeyde alanında öncü rolü üstlenen ve sürdüren, toplumun gereksinim duyduğu teknikerler yetiştiren “Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği” programı olmaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!