Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

İş Sağlığı ve Güvenliği Misyon ve Vizyon

MİSYON      

Misyonumuz, başta ülkemizde sonra uluslararası alanda iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eden, yorumlayan ve mesleki etik kurallara uygun davranan, bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alan, çalıştığı kurumun risk analizi yapabilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmektir.

VİZYON

Programımızın vizyonu, başta ülkemizde sonra dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine yeni bakış açıları kazandırmak; İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü oluşturmak; öğrencilerimize Avrupa standartlarında iyi bir eğitim vermek; ülkemizin refah düzeyini yükseltecek hizmetlerde bulanacak mezunlar yetiştirmektir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!