Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Elektronörofizyoloji Misyon ve Vizyon

MİSYON:

Programın amacı sinir sistemi fonksiyonlarının bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların teşhis edilmesinde yararlanılan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında uzman hekimlerin denetiminde çalışabilecek elemanların yetiştirilmesidir. Beyinde bilişsel ve davranışsal fonksiyonların analizi ve bu fonksiyonların bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların tespiti için uygulanan nörofizyolojik tetkik yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak üzere, Nöroloji uzmanları gözetimi ve denetiminde çalışacak nitelikli teknikerlerin yetiştirilmesi temel amaçtır. Bilgi toplumunun getirdiği sürekli değişim ve gelişim ekseninde, insan haklarına saygılı, bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, yenilikçi, piyasa koşullarının talebi doğrultusunda, nitelikli bireylerin iş hayatına kazandırılmasını sağlamaktır.

VİZYON:

-İnsan sağlığını etkileyen (biyolojik, toplumsal, ruhsal alanlarda) projeler üreterek bilime ve toplumsal gelişmeye ivme kazandırmak,

-Eğitim kalitesini yükseltmek amacı ile ileri eğitim teknikleri kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek eğitim standartlarına ulaşmak ve kendi alanlarında uluslararası düzeyde bilgi seviyesine ulaşmış, evrensel değerlere saygılı, değişim ve yenilikçiliğe önder olan kaliteli ara eleman yetiştirmektir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!