Elektronörofizyoloji Hakkında

Beyinde bilişsel ve davranışsal fonksiyonların bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların tespiti önem teşkil ediyor

Elektronörofizyoloji Programı Nedir?

Elektronörofizyoloji, nöroloji ve fizyolojinin önemli bir dalı olup, bu mesleği tercih edeceklerin mesleki performanslarının ve araştırma isteklerinin çok iyi düzeyde olması gerekmektedir. Beyin hastalıkları, kardiyolojik hastalıklarla birlikte dünyada en çok araştırma yapılan ve en fazla insanın maruz kaldığı hastalık grubunu oluşturmaktadır. Bu nedenle dünyada çok yüksek bütçeli beyin araştırmaları yapılmaktadır. Bu araştırmalarda görev alacak ve özel olarak bu konuda teknisyenlik eğitimi almış teknisyenlere hem ülkemizde hem de yurt dışında yapılan Avrupa Birliği ve ulusal projelerde gereksinim duyulmaktadır. Araştırmacı olmayı tercih eden teknisyen adaylarının dikey geçiş yapma olanağı bulunmaktadır.


Elektronörofizyoloji Programının Amacı Nedir?

Beyinde bilişsel ve davranışsal fonksiyonların analizi ve bu fonksiyonların bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların tespiti için gerekli olan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında uzman hekimlerin denetiminde çalışabilecek meslek yüksekokulu düzeyinde eğitim gören elektronörofizyoloji teknisyenlerinin yetiştirilmesidir.

Elektronörofizyoloji Programından Dikey Geçiş Sınavı ile Lisans Programına Geçilebiliyor

 Elektronörofizyoloji Programından mezun olanlara ön lisans diploması ve Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji Teknisyeni) unvanı verilmektedir. Mezunlar ayrıca meslek yüksekokulu mezunları ve açık öğretim ön lisans mezunlarının lisans programına geçiş yönetmeliğinden yararlanılarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde Dikey Geçiş Sınavı ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilmektedirler.

Elektronörofizyoloji Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Elektronörofizyoloji Programı birinci yılında öğrenciler temel sağlık bilgisi kapsamında Temel Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Terminoloji, Temel Farmakoloji, Nörofizyolojik Cihaz ve Ekipmanları derslerini ve alanın temel dersleri olan Elektroensefalografi-EEG, Kognitif Nörofizyoloji I, Nöroloji I, Uyku EEG’si ve PSG, Sinir ve Kas Anatomisi ve Biyofizik derslerini almaktadırlar. Yanı sıra Pozitif Psikolojiye ve İletişim Becerileri, Üniversite Kültürü-I ve II, Atatürk İlke ve İnkılapları-I ve II, Türk Dili-I ve II, İngilizce I ve II derslerini almaktadırlar.

İkinci yılda ise öğrencilere mesleki gelişimlerini artırmaları amacıyla teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Bu kapsamda öğrenciler alanında uzman akademisyenlerden eğitim almakta ve Kognitif Nörofizyoloji-II,  Nöroloji-II, Elektromiyografi-EMG, Duyusal Uyarılmış Potansiyeller, Klinik Elektronörofizyoloji Uygulamaları derslerine katılmaktadırlar. Ayrıca İlk Yardım, Sağlık Hukuku, Meslek Etiği ve Halk Sağlığı derslerini almaktadırlar. Yaz Stajı dersi ile de uzman doktorlarla birlikte çalışma olanağına sahip olmaktadırlar.

Elektronörofizyoloji Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Teknikerler elektronörografi, elektroensefalografi, polisomnografi ve uyarılmış potansiyel incelemeleri yapmakta, elde edilen verilere göre inceleme protokollerini geliştirmekte ve elde edilen sonuçları hekimle görüşmektedir. Elektromiyografi, intraoperatif monitörleme uygulamaları sırasında hekime destek olmaktadır. Mezunlar, nöroloji, KBB, psikiyatri, pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerin elektroensefalografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde ayrıca üniversitelerde yurt içi ve yurt dışı destekli yapılan bilimsel araştırmalarda Elektronörofizyoloji Teknisyeni olarak çalışabilmektedirler.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!