Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Elektronörofizyoloji Hakkında

Beyinde bilişsel ve davranışsal fonksiyonların bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların tespiti önem teşkil ediyor

Elektronörofizyoloji Programı Nedir?

Elektronörofizyoloji Teknolojisi, beynin ve sinir sisteminin elektriksel aktivitesinin kaydedilmesi ve incelenmesine ayrılan bilimsel alandır. Tıbbi değerlendirme ve araştırma için kullanılır, sinir sisteminin işlevini değerlendiren prosedürleri içerir. Elektronörofizyoloji Teknikerleri, çeşitli teknikler ve aletler kullanarak öncelikle beyin, omurilik, periferik sinirler veya somatosensoriyel sistemler için ortaya çıkan elektriksel aktiviteyi kaydeder. Elektroensefalografi (EEG) ve Elektromiyografi (EMG) alanında nörolojik tanı testi yaparlar. Doktorlara hastalıkları, yaralanmaları ve anormallikleri teşhis etmede yardımcı olmak için hastaların merkezi ve periferik sinir sistemlerinin elektriksel aktivitesini kaydetmek ve değerlendirmek için hassas elektronik teşhis ekipmanı kullanırlar. Elektronörofizyoloji Programı size sinir sisteminin sağlığına ilişkin bilgilere erişmek için özel ekipman kullanma konusunda eğitim verirken, size teoride ve pratik iş deneyiminde güçlü bir temel sağlamak üzere tasarlanmıştır. Elektronörofizyoloji teknikerleri, hekimlere hastalıkları, yaralanmaları ve anormallikleri teşhis etmede yardımcı olmak için hastaların merkezi ve periferik sinir sistemlerinin elektriksel aktivitesini kaydetmek ve değerlendirmek için hassas elektronik teşhis ekipmanı kullanır.

İki yıllık, tam zamanlı diploma programıdır.

Uygulamalı laboratuvarımızda öğrenmenizi kişiselleştirir.

Kampüs içi dersler ve laboratuvarlar güçlü bir teorik temel sağlar.

Uygulamalı beceriler, eğitim ve uygulama sağlayan klinik deneyim katar.


Elektronörofizyoloji Programının Amacı Nedir?

Beyinde bilişsel ve davranışsal fonksiyonların analizi ve bu fonksiyonların bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların tespiti için gerekli olan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılması ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir. Elektronörofizyoloji Programından mezun olan öğrenciler Nöroloji, Psikiyatri, K.B.B, Göğüs Hastalıkları, Pediatri ve Fizyoloji uzmanlarının denetiminde kamu hastanelerinde, özel hastanelerde ve özel kliniklerde Elektronörofizyoloji Laboratuvarlarında Elektronörofizyoloji teknikeri olarak çalışabilmektedirler.

Elektronörofizyoloji Programından Dikey Geçiş Sınavı ile Lisans Programına Geçilebiliyor

Elektronörofizyoloji teknikerleri genel olarak:

Prosedürü açıklayarak hastaları nöro-diagnostik test için hazırlık yapar.

Test sonuçlarının yorumlanmasıyla ilgili tıbbi geçmiş bilgilerinin alınmasını sağlar.

Elektrotları hastanın kafasına ve/veya vücudunun diğer kısımlarına önceden belirlenmiş, ölçülen yerlere uygular.

Nörodiagnostik test ekipmanını çalıştırır.

Prosedürler sırasında hastalara bakım ve yardım sağlar.

Doktorlar tarafından yorumlanmak üzere test sonuçlarını hazırlar.

Ekipmanın bakımını yapar ve teknik sorunları giderir.

Diğer elektronörofizyoloji teknikeri personeline, öğrencilerine ve diğer sağlık profesyonellerine rehberlik, eğitim ve oryantasyon sağlayabilirler.

Kişisel Özellikler / Beceriler

Olgunluk ve duygusal istikrar

İyi iletişim becerileri

Korkabilecek hastalara güven verme yeteneği

Detaylara dikkat

Çok az doğrudan denetimle çalışabilme gibi beceri ve özelliklere sahip olurlar.

Öğrencilerimiz teorik derslerin yanı sıra alan uygulama çalışmalarını Üsküdar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji Laboratuvarında gerçekleştirmektedirler. Birinci veya ikinci sınıf yaz döneminde alanda zorunlu Yaz Stajını yapmaktadırlar.

Elektronörofizyoloji Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Öğrencilerimize mesleki gelişimlerini artırmaları amacıyla teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz ders havuzumuzdan Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, Proje Kültürü ve Girişimcilik, Kariyer Planlama Mesleki Yetkinlikler ve Sosyal Sorumluluk gibi dersleri alarak farkındalık, bilinç ve vizyon kazanımlarını arttırıcı derslerde almaktadırlar. 

Üniversitemiz yeni teknolojilerin getirdiği avantajları hedef alan multidisipliner ve inovatif perpektifi sayesinde elektronörofizyoloji tekniker adaylarına sadece tanısal değil aynı zamanda Serebral (Motor) Korteks, Kortikal,  Periferik Sinir , Deri Altı Periferik Alan, Transkraniyal Doğru Akım , Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS veya rTMS), Transkraniyal Elektriksel Sinir Stimülasyonu (TENS), Trigeminal Sinir ve Vagus (Vagal) Sinir Stimülasyon gibi nöromodülatif tedavilerle ilgili  olarak teorik yönden imkanlar sağlamaktadır.

Elektronörofizyoloji Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Elektronörofizyoloji teknikerleri, Elektronöromiyografi-EMG, Elektroensefalografi-EEG, Polisomnografi-PSG, İntraoperatif Nöromonitörizasyon-İONM ve Uyarılmış Potansiyel-UP incelemeleri yapmakta, elde edilen verilere göre inceleme protokollerini geliştirmekte ve elde edilen sonuçları hekimle görüşmektedir. Elektromiyografi, intraoperatif monitörleme uygulamaları sırasında hekime destek olmaktadır. Elektronörofizyoloji teknikerleri sahada Elektronöromiyografi-EMG, Elektroensefalografi-EEG, Polisomnografi-PSG, İntraoperatif Nöromonitörizasyon-İONM ve Uyarılmış Potansiyel-UP incelemeleri yapmakta, elde edilen verilere göre inceleme protokollerini Elektronörofizyolojiye ait birçok tanısal yöntemlerle yapılan intraoperatif monitörleme uygulamaları sırasında hekime destek olmaktadır.

Aşağıdakiler gibi çeşitli ortamlarda çalışır:

Hastaneler

Özel Klinikler

Araştırma Laboratuvarları

Uyku Merkezleri Gibi Özel Tesisler

Elektronörofizyoloji teknikerleri vardiyalı çalışabilir veya standart hafta içi saatlerde çalışabilir ve akşamları ve hafta sonları "nöbette" olabilir. Çalışma sürelerinin çoğunu ayakta geçirirler ve çok hasta hastalara yardım etmek için biraz eğilme ve kaldırma yapmaları gerekebilir. Elektronörofizyoloji teknikerleri standart güvenlik, elektriksel güvenlik ve enfeksiyon kontrol önlemlerini almalıdır. Bazı durumlarda, koğuşlarda, yoğun bakım ünitelerinde ve ameliyathanelerde hasta başucuna taşınabilir arabalarla ekipman taşımaları gerekebilir. Elektronörofizyoloji teknikerleri bilgisayar ve elektronik cihazlarla çok zaman geçirdikleri için bu tür cihazlarla çalışmaktan keyif almaları gerekir. Sıklıkla, az ışıklı veya karanlık bir tedavi odasında çalışırlar. Biyolojik olarak tehlikeli maddelere, radyoaktif izotoplara ve kimyasal tehlikelere maruz kalma zaman zaman meydana gelebilir.

Üniversitemiz proje ve girişimcilik vizyonunu öğrencilerine aşılamak adına yurt içi ve yurt dışı destekli yapılan bilimsel araştırmalarda (TÜBİTAK öğrenci projeleri gibi) öğrencilerini teşvik etmektedir. Ayrıca mezun olduktan sonra da üniversitelerde uygulamalı eğitimci veya üniversitemiz dışında da bilimsel araştırmalarda yer alınabilmektedir. İlgili link aşağıda yer almaktadır:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2209-a-universite-ogrencileri-arastirma-projeleri-destekleme-programi


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!