Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Diyaliz Misyon ve Vizyon

MİSYON: Etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, hasta ve çalışan güvenliğini önemseyen, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da kapsayan kaliteli ve ekonomik sağlık hizmetlerini din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeden uygulayabilecek nitelikli ve yeterli mesleki teknik eğitim bilgi ve becerisine sahip diyaliz teknikerleri yetiştirmektir.

VİZYON: Diyaliz hizmetinde; güvenilirliği, saygınlığı ve hasta memnuniyetini temel hedef olarak belirlemiş, iş dünyası tarafından tercih edilen, yenilikçi, çağın ihtiyaçlarına uygun nitelikte ve özgüven sahibi, sürdürülebilir bir eğitim sistemine sahip, ekonomiye katkı sağlayacak yüksek nitelikli iş gücü yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören saygın ve güvenilir bir yükseköğretim program olmak.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!