Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz

Sahada çalışmanın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, sosyal refahın, insan haklarının ve sosyal adaletin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek, toplumun gereksinim duyduğu teknikerler yetiştiren, eğitim ve öğretim kalitesinde ulusal ve uluslararası düzeyde alanında öncü rolü üstlenen ve sürdüren bir program olmak.

 Misyonumuz

Kamu, özel ve/veya sivil toplum kuruluşlarında 0-18 yaş grubu korunmaya ihtiyacı olan ve risk altındaki çocukların gelişimlerini bütüncül bir şekilde destekleyebilecek, çalışmaları yönlendirebilecek, sürdürebilecek ve değerlendirebilecek, çocuk ve aile refahının gelişmesine katkı sağlayacak, çocuk, aile, eğitim ve toplumla ilgili projelerde yer alacak nitelikli teknikerlerin yetiştirilmesi.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!