Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz

Çocuk Koruma ve Bakımı bölüm mezunlarının temel hedefi, 0-18 yaş grubu normal, özel gereksinimi olan, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya ihtiyacı olan ve risk altındaki çocukların gelişimlerini desteklemektir. Ayrıca çağdaş yaklaşımlar kullanarak çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili projeler geliştirir. Hazırlanan projeleri toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata geçirip yaygınlaştırır.

 Misyonumuz

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı; Çocuk Evleri, Sevgi Evleri ve Çocuk Destek Merkezleri’ndeki çalışmaları yönlendirebilecek, sürdürebilecek ve değerlendirebilecek nitelikli elemanların yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!