Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Hakkında

Koruma Altına Alınan Çocuklara Destek Olacak Yeni Uzmanlar Geliyor

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Nedir?

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Destek Merkezleri’ndeki çalışmaları yönlendirebilecek, sürdürebilecek ve değerlendirebilecek nitelikli elemanların yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Bu programın en temel amacı, çeşitli nedenlerle devlet korumasına alınan çocukların yerleştirildiği çocuk evleri, çocuk evleri sitesi ve çocuk destek merkezleri gibi kurumlarda çocukların korunması ve bakımına yönelik hizmet edebilecek; onlara eğitimsel, sosyal ve manevi açılardan destek olabilecek bakım elemanlarının yetiştirebilmesidir.

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programındaki 2 yıllık eğitim süresince öğrenciler; Sosyal Refah Hizmetlerine Giriş, Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet, Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklar, Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı, Çocuk Beslenmesi, Çocuk Hakları ve Hukuku, Çocuk İhmali ve İstismarı, Çocuk Gelişimi gibi teorik dersler almaktadır. Bu eğitim süresince öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini daha iyi seviyeye getirmeleri ve görev alacakları kurumlardaki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve hizmet sürecini tanımalarını hedeflenmektedir.


 Uygulama Yeteneklerini Geliştirmek İçin Staj Zorunluluğu Bulunuyor

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri ön lisans programında eğitim gören her bir öğrenci, pratik çalışma deneyimi kazanmak ve uygulama yeteneklerini geliştirmek amacıyla mezun olmadan önce uygun görülen kurumlarda staj yapmak zorundadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı çocuklara yönelik hizmet veren çeşitli kamu ve özel sosyal hizmet kurumlarında; dezavantajlı çocukların desteklenmesi ve savunuculuğuna yönelik çalışan sivil toplum örgütlerinde; Yerel yönetimlerin çocuklarla ilgili birimlerinde, çocukların devlet korumasına alındığı mülteci merkezlerinde, okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim merkezlerinde, UNICEF gibi uluslararası organizasyonlarda ve gönüllü yardım kuruluşlarında staj yapabilirler.

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı çocuklara yönelik hizmet veren çeşitli kamu ve özel sosyal hizmet kurumlarında çalışabilirler. Bunun yanında dezavantajlı çocukların desteklenmesi ve savunuculuğuna yönelik çalışan sivil toplum örgütlerinde veya sosyal sorumluluk projelerinin organizasyonlarında da istihdam edilebilmektedirler. Yerel yönetimlerin çocuklarla ilgili birimlerinde, çocukların devlet korumasına alındığı mülteci merkezlerinde, UNICEF gibi uluslararası organizasyonlarda ve gönüllü yardım kuruluşlarında görev alabilirler.


Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Nedir?
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı, Taban Puanları
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı dersleri ve müfredat detayları
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nedir?
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!