Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Hakkında

Korumaya Alınan Çocuklara Destek Olacak Yeni Uzmanlar Geliyor

 Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Nedir?

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programının en temel amacı, çeşitli sebeplerden ötürü devlet korumasına alınan çocukların yerleştirildiği çocuk siteleri ve çocuk destek merkezleri gibi kurumlarda çocukların korunması ve bakımına yönelik hizmet edebilecek, onlara eğitim, sosyal ve manevi açılardan destek olabilecek bakım elemanları yetiştirmektir.

 Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programındaki 2 yıllık eğitim süresince öğrenciler; Sosyal Refah Hizmetlerine Giriş, Öğrenme Psikolojisi, Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklar, Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı,  Çocuk Beslenmesi, Çocuk Hakları ve Hukuku, Çocuk İhmali ve İstismarı gibi teorik dersler almaktadır. Bu eğitim süresince yapılan staj ile öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini daha iyi seviyeye getirmeleri ve görev alacakları kurumlardaki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve hizmet sürecini tanımalarını hedeflenmektedir.


 Uygulama Yeteneklerini Geliştirmek İçin Staj Zorunluluğu Bulunuyor

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri ön lisans programında eğitim gören her bir öğrenci, pratik çalışma deneyimi kazanmak ve uygulama yeteneklerini geliştirmek amacıyla mezun olmadan önce uygun görülen kurumlarda staj yapmak zorundadır. Öğrencilerimiz başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü olmak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı çocuk ve gençlik merkezleri, çocuk siteleri,  çocuk koruma ilk müdahale birimleri, kamu ve STK’lara ait sokak çocukları merkezleri gibi çocuk korumaya yönelik özel/kamu kuruluşlarında staj yapabilmektedir.

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler; başta Aile Çalışma ve Hizmetler Bakanlığı olmak üzere çeşitli kamu ve özel sosyal hizmet kurumlarında, sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilmektedir. Bunun dışında, sivil toplum örgütlerinde de istihdam edilebilmektedir. Çocukların devlet korumasına alındığı mülteci merkezlerinde, sosyal çalışma gerektiren çeşitli projelerde, UNICEF gibi uluslararası organizasyonlarda ve gönüllü yardım kuruluşlarında yönetici, bakım uzmanı gibi görevlerde çalışabilmektedir.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!