Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Çocuk Gelişimi Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Üniversitemiz ilkelerini temel alarak, Çocuk Gelişimi Programının gerektirdiği bilgi, beceri ve sorumluluk bilinciyle,  0-18 yaş normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların gelişimini destekleyici hizmet sunan, bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, çocuklarla ilgili konularda ulusal ve uluslararası araştırma faaliyetleri yürütebilen teknikerler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Çocuk gelişimi alanında, bilime ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayan, insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, eğitim ve öğretim kalitesinde ulusal ve uluslararası düzeyde alanında öncü rolü üstlenen ve sürdüren, toplumun gereksinim duyduğu teknikerler yetiştiren “Çocuk Gelişimi Programı” olmaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!