Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Çocuk Gelişimi Hakkında

Çocuğa, Aileye ve Topluma Hizmet Sunacak Yeni Meslek Elemanları Yetiştiriyoruz

Çocuk Gelişimi Programı Nedir?

Çocuk Gelişimi Programı, çocukların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri için eğitime ve danışmanlığa duyulan ihtiyacı karşılamak amacı ile kurulmuş bir ön lisans programıdır. Programın amacı, 0-18 yaş normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların gelişimini destekleyici eğitim programı ile bu alanda çocuğa, aileye ve topluma hizmet sunan tüm birimlere, nitelikli meslek elemanı yetiştirmektedir.


Program; alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli yöntem, teknik hizmet ve teknolojileri belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma gruplarında sorumluluk alabilen, bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen, hoşgörülü, sabırlı ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip meslek elemanlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.  Sunulan eğitim ile; evrensel, kültürel değerlere, mesleki etik yeterlilik ve bilincine sahip, bireysel ve mesleki alanda yaşam boyu öğrenme bilinci ile bilim ve teknolojideki sektörel gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen geliştiren, güvenlik, sağlık ve çevre koruma önlemleri ile konusunda bilgi, beceri, yeterlilik ve bilince sahip bireyler kazandırılmaktadır.

Çocuk Gelişimi Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Çocuk Gelişimi Programının eğitim öğretim süresi 2 yıldır. Öğretim süresince genel ve özel gelişim gösteren çocukların gelişimi, çocuk beslenmesi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, öğrenme ve öğretme teknikleri, oyun, drama, davranış yönetimi, ilkyardım, çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı, çocuk ve iletişim, sanat ve yaratıcılık, çocuk edebiyatı ve medya, aile eğitimi, pozitif psikoloji ve iletişim becerileri dersleri verilmektedir. Meslek dersleri ikinci yılda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmi kurum uygulamaları ile desteklenmektedir.

Çocuk Gelişimi Programından Dikey Geçiş Sınavı ile Lisans Programına Geçilebiliyor

Çocuk Gelişimi Programından mezun olanlar, ayrıca Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilmektedir.

Çocuk Gelişimi Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

  • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmi okulların okul öncesi eğitim merkezlerinde, anasınıflarında,
  • Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığına bağlı gündüz bakımevleri, çocuk yuvaları ve kreşlerde,
  • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde,
  • Hastanelerde çocuk kliniklerinin oyun odalarında çalışabilmektedir.Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!