Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Ağız ve Diş Sağlığı Hakkında

Ağız ve Diş Sağlığı Alanında Uluslararası Bilgi Seviyesinde Eğitim Sunuluyor

 Ağız ve Diş Sağlığı Programı Nedir? 

Ağız ve Diş Sağlığı Programı'nın amacı, ağız ve diş hastalıklarının teşhis ve tedavisinde, hekime yardımcı olabilecek nitelikli meslek elemanı yetiştirmektir. Ağız ve diş sağlığı teknikerleri, diş polikliniklerinde diş hekimi klinik yardımcısı olarak diş hekiminin tüm klinik çalışmalarında yardımcı olan sağlık teknikeridir. Ağız ve Diş Sağlığı Programı, son yıllarda koruyucu diş hekimliği ve diş hekimliğinde dal özelleşmeleri ile birlikte giderek önem kazanmaktadır.


Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerinde Olması Gereken Özellikler

• Ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak,
• Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanmak,
• Alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, öğrenme gereksinimlerini belirlemek,
• Ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olup gelişmeleri izlemek, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmek,
• Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunmak.

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerlerinin Sorumlulukları Nelerdir?

• Diş ünitelerini muayene ve diğer işlemlere hazır hale getirir, kullanılan malzemelerin ön yıkamasını, yüzey dezenfeksiyonunu ve sterilizasyonunu yapmak,
• Hasta muayenesinde hekime yardımcı olmak,
• Hekimin uygulayacağı tedavi şekline göre gerekli malzemeleri temin etmek, hazırlamak, tedavi işlemleri esnasında tedaviyi yürüten hekime yardım etmek,
• Klinikteki tedavi ve sarf malzemelerinin tedarik ve kontrolünde görev almak,
• Koruyucu diş hekimliği uygulamalarında diş hekimine yardımcı olmak

Ağız ve Diş Sağlığı Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Sağlık Bakanlığı verileri göstermektedir ki, ülkemizde ağız ve diş sağlığı ile ilgili personele olan talep, arzın çok üstünde kalmaktadır. Ülkemizde, 2023 yılında yaklaşık 30.000 diş hekimi ihtiyacı doğacağı ve aynı dönem itibarıyla diş hekimi sayısının ise 20.00 dolaylarında seyredeceği hesaplanmaktadır. Bu verilere göre, diş hekimi açığına paralel olarak ağız ve diş sağlığı personeline olan talebin de benzer bir seyir izleyeceği öngörülebilir. Programdan mezun öğrenciler, güçlü çözüm ortaklarımızın tüm altyapısından faydalanarak, teorik ve pratik bilgilerle donatılarak kusursuz birer meslek elemanı olmak için gerekli eğitimi almaktadır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, diş laboratuvarlarında, diş sağlığı ile ilgili teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabilmektedir.


Ağız ve Diş Sağlığı Programı Nedir?
Ağız ve Diş Sağlığı Programı, Taban Puanları
Ağız ve Diş Sağlığı Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nedir?
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!