Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Acil Durum ve Afet Yönetimi Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz:

Afet ve acil durumlarda yapılan çalışmaların sürdürülebilir olmasını esas alan, risk yönetimi odaklı, kriz yönetimi, güvenirliliğe özen gösteren ve afet kültürünün oluşturulmasında görev alan bir program olmayı öngörmektedir.

Misyonumuz:

Afetlerin gerçekleşmesinin kaçınılmaz olduğu gerçeğinden hareketle, afet zararlarını ve etkilerini azaltmayı, önlemlerini almayı amaçlayan Acil Durum ve Afet Yönetimi programı misyonunu; “Afet Kültürünü Oluşturma” şeklinde belirlemiştir. Depremler, seller, heyelanlar, kaya düşmeleri, kuraklıklar, fırtınalar, tsunamiler ve diğer birçok afetin insanlar, çevre ve ekonomi üzerinde yıkıcı etkileri vardır. Yıkıcı etkilere karşı insanların ayağa kalkma dirençliliğini artırmak mümkündür. Söz konusu dirençliliğin artırılması afetlerin etkilerini, zararlarını en aza indirecek ve afet sonrası toplumun ayağa kalkma süresini minimize edecektir. Acil Durum ve Afet Yönetimi misyonunu bu bakış açısıyla belirlemiştir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!