Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Acil Durum ve Afet Yönetimi Hakkında

Afet Durumlarında Koordinasyon Büyük Önem Taşıyor

Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı Nedir?

Olası bir afet veya acil durumda oluşan etkileri azaltmak ve bunu yönetmek için yapılan tüm çalışmalardır. Acil Durum ve Afet Yönetimi Türkiye’nin depremler gibi doğal afetler için risk taşıyan coğrafi bir bölgede olması, olası bir afet durumunda inisiyatif alacak iyi yetişmiş insan gücü açısından büyük önem teşkil etmektedir.

Afet Durumunda İyileştirme Çalışmaları Düzgün Koordinasyon ile Sağlanıyor

Acil Durum ve Afet Yönetimi Programının amacı; deprem, sel, çığ, heyelan gibi afetlerin öncesinde eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri almaktır. Afet olması durumunda ise koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmaya ve yönetmeye, mesleği ile ilgili bilgi ve beceri ile donanıma sahip, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci elemanlar yetiştirmektir.


Bu program, öğrencilere acil durum ve afet yönetimi anlayışı sağlamanın yanı sıra onların çözümleyici ve iletişim becerilerini ilerletebileceği; yangın güvenliği, tahliye, afet öncesi planlama ve yasal dayanaklar da içinde olmak üzere çeşitli kariyer yollarında kendilerini geliştirmeye yönelik sunulmaktadır. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Acil Durum ve Afet Yönetimi ön lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı, İlk ve Acil Yardım, Çevre Sağlığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans programlarına ÇAP yapabilmektedir. Acil Durum ve Afet Yönetimi ön lisans programından mezun olanlar DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile birlikte Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ve Hemşirelik Sağlık Hizmetleri lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikerlerinin Sorumlulukları Nelerdir?

Programı tamamlayanlar, Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri unvanını almaktadır. Mezunlar; afet öncesinde eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri alabilmekte, afet olması durumunda da koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapabilmekte ve yönetebilmektedir. Afetlerde kriz masası sorumluluğu üstlenebilmekte, kendisine bağlı sivil savunma birimlerini eğitip yönetebilmektedir. Her şartta arama ve kurtarma çalışmalarını organize ederek, sevk ve idaresini üstlenebilmekte, gerektiğinde görev yaptığı bölgede yaşayan tüm insanlara arama-kurtarma ve hayatta kalma konularında periyodik olarak eğitim verebilmektedirler. Böylece kurumların ve kişilerin tehlikelere, afetlere ve doğal zararlara karşı proaktif hazırlık yapabilir hale gelmelerini sağlayabilmektedirler.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Programda, öğrencilere temel anatomi fizyoloji, afetlerde yasal haklar için afet ve acil durum mevzuatı, yangın hakkında geniş kapsamlı bilgi almaları için itfaiye ve yangın güvenliği, afet yönetimi dersi verilmektedir. Bunun yanı sıra afetlerde arama-kurtarma çalışmalarını kapsamlı yapabilmeleri için acil yardım ve kurtarma çalışmaları, acil durum ve afet planlaması, afet ve acil durum psikolojisi ve iş sağlığı ve güvenliğine giriş dersi almaktadırlar. Kimyasal- Biyolojik-Radyolojik-Nükleer silahlanmalara karşılık, afetlerde kimyasal-biyolojik-radyolojik- nükleer tehlikeler dersi almaktadırlar. Öğrenciler teorik dersleri yanında alan uygulamasına çıkmakta ve 1. sınıf yaz döneminde alanda zorunlu yaz stajı yapmaktadırlar. Türkiye’de Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı olarak ilk laboratuvar Üsküdar Üniversitesinde bulunmaktadır.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!