Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Diş Hekimliği Fakültesi | Üsküdar Üniv. GZFT (SWOT) Analizi ve İyileştirme

KALİTE PROGRAMI - GZFT (SWOT) ANALİZİ ve İYİLEŞTİRME

SWOT ANALİZİ
GÜÇLÜ YÖNLERZAYIF YÖNLER
1.Vazgeçmemek ve Yola Devam Etmek
1.Koordinasyon Zafiyeti
2. Takip Etmek
2.Projeyi Ele Alıştaki Dağınıklık
3. Moral
3.Sanat Atölyesi Olmaması
4. Görev Dağılımı
4.İnşaatın Bitmemesi
5. Orijinal Konu
5.Bilimsel Araştırma Yöntemlerinde Yeterli Bilgiye Sahip Olunmaması
6. Analiz ve Sentezleme
6.İş Bölümünün Yapılamaması
7. Uzman Öğretim Elemanları
7.Zaman Yönetimi
8. Öğrencilerin İstekli Olması
8.Projeyi Anlatamamak
9. Zaman

10. Kompakt Kişiler

11. Uyumlu Ekip

FIRSATLARTEHDİTLER
1.Nöropsikiyatri Hastanesinin Olması1.Reddilme Korkusu
2.Fakültenin Yeni Kurulması2.Projenin Anlaşılamaması
3.Çalışma Saatinin Elverişliliği3.İlgililerle İletişime Geçme Zorluğu
4.Rektörlüğün İnovasyona Açık Olması4.Maliyet Korkusu

5.Bürokrasi
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!