Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Diş Hekimliği Fakültesi GZFT (SWOT) Analizi ve İyileştirme

KALİTE PROGRAMI - GZFT (SWOT) ANALİZİ ve İYİLEŞTİRME

SWOT ANALİZİ

GÜÇLÜ YÖNLER
1.Vazgeçmemek ve yola devam etmek
2. Takip etmek
3. Moral
4. Görev dağılımı
5. Orijinal konu
6. Analiz ve sentezleme
7. Uzman öğretim elemanları
8. Öğrencilerin istekli olması
9. Zaman
10. Kompakt kişiler
11. Uyumlu ekip
ZAYIF YÖNLER
1. Koordinasyon zafiyeti
2. Projeyi ele alıştaki dağınıklık
3. Sanat atölyesi olmaması
4. İnşaatın bitmemesi
5. Bilimsel Araştırma Yöntemlerinde yeterli bilgiye sahip olunmaması
6. İş bölümünün yapılamaması
7. Zaman yönetimi
8. Projeyi anlatamamak


FIRSATLAR
 1. Nöropsikiyatri Hastanesinin olması
2. Fakültenin yeni kurulması
3. Çalışma saatinin elverişliliği
4. Rektörlüğün inovasyona açık olması


TEHDİTLER
1. Reddedilme korkusu
2. Projenin anlaşılamaması
3. İlgililerle iletişime geçme zorluğu
4. Maliyet korkusu
5. Bürokrasi


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!