Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Diş Hekimliği Fakültesi Taban Puanları, Kontejan | Üsküdar Üniv. Ana İlkeler

  • Fakültenin Misyonu ve Hedeflerinin planlanması.
  • Fakültenin Misyon ve Hedeflerini gerçekleştirmek üzere Yönetim ve Organizasyon süreçlerinin uygulanması.
  • Fakültenin Misyon ve Hedeflerine ulaştığına dair güvencelerin oluşturulması ve kontrolü. 
  • Fakültenin gelişim ve rekabet avantajını korumak için sürekli iyileştirmeye dayalı önlemler.

Amacımız; fakültemizin sürekli gelişimini sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliğini artırmak, öğrenci ve akademik-idari personelin memnuniyet ve performansını yükseltmektir.

VİZYON: 

Üsküdar Üniversitesinin küresel yolculuğuna Diş Hekimliği de katıldı. Diş Hekimliği Fakültesi Üsküdar Üniversitesinin küresel birikiminin desteğinde çağı yaşamak, geleceği kurmak için yola çıktı. 2021-2022 akademik yılında eğitime başlayacak olan Diş Hekimliği özgün eğitim programı ile Diş Hekimliğine yeni boyutlar kazandıracak.

MİSYON:

Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde temel tıp eğitimi Tıp Fakültesi eğitimine özdeş bir içerikle sunulacaktır.

Diş Hekimliğinin en önemli paydaşlarından birisi olan estetik sezgi ve motor yetenek temel sanatlar dersi disiplini içinde, güzel sanatlar akademisyenleri tarafından bağımsız olarak verilecektir.

Diş Hekimliği Fakültesi eğitim programında tıp ve güzel sanatlar eğitimi gibi bilişim ve robotik sistemler eğitimi de bütüncül, kapsamlı ve bağımsız bir ders disiplini içinde verilecektir.

Küresel eğilimlerin ışığında Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği bilim ve sanatının her yerinde olacak, bilgi, patent, yararlı model üretecek projeleri hayata geçirecek ve yoğunlaştığı konularda referans fakülte olacaktır.

Diş Hekimliği Fakültesinde her şey insan olmayı ve mutlu olmayı esas alan bir iklim içinde yaşanacaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!