Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Diş Hekimliği Fakültesi | Üsküdar Üniv. Genel Bilgi

“İnsan Olmak, Diş Hekimi Olmak, Mutlu Olmak”

Dünya standartlarında eğitim ve öğretim yapan, örnek bir evrensel üniversite olma amacıyla kurulan Üsküdar Üniversitesi kuruluşundan bu yana bilimsel, kaliteli ve çağdaş bir eğitimi hedeflemiştir. Davranış ve Sağlık Bilimleri alanında deneyimlerini ve donanımlarını her yıl artırarak büyümekte olan Üniversitemiz, ülkemize yetkin, dinamik ve profesyonel sağlık bilimciler yetiştiren bir kurum olmuştur.
2021-2022 akademik yılında eğitime başlayacak olan Diş Hekimliği Fakültesi, özgün bakış açısı, yaklaşımları ve eğitim programları ile Diş Hekimliği mesleğinin klasik tarifine yeni boyutlar katmayı hedeflemektedir. Üsküdar Üniversitesi’nin zengin birikiminin desteğinde “İnsan olmak, iyi hekim olmak ve mutlu olmak” arasındaki dengeyi oluşturacak olan Diş Hekimliği Fakültesi, çağdaş diş hekimleri değil, geleceğin diş hekimlerini yetiştirmeyi hedeflemektedir.

“Çağı Yaşamak, Geleceği Kurmak”

1. Koruyucu Diş Hekimliği bilgileri, ülkemizdeki üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinde farklı disiplinler içinde verilmekle birlikte; bağımsız, kendi içinde devamlılığı ve bütünlüğü olan bir bilim ve protokolleri belirlenmiş bir klinik disiplini olarak ele alınmamaktadır. Birey ve toplum sağlığı açısından stratejik bir konumda olan diş hekimliği uygulamasının bağımsız ve bütüncül bir yaklaşım ile uygulanamamaktadır. Bağımsız bir diş hekimliği disiplini bilinciyle eğitim verilmesi halinde, birey ve toplum sağlığına çok daha fazla katkı yapılacaktır.
Çağdaş Tıp anlayışının altını çizdiği en önemli hedeflerden birisi, sağlıklılık halinin devamlılığının sağlanmasıdır. Bu konu etrafında birçok yeni çalışma/araştırma konuları ortaya çıkmış ve çağdaş tıp vizyonu içindeki rolü artırmıştır. Koruyucu Diş Hakimliğinin yenilenen bu genel tıp vizyonu açısından bağımsız bir bilim ve klinik uygulama dalı olarak ortaya konulması, çağdaş tıp anlayışı açısından da  göz ardı edilmemesi gereken bir unsurdur.

2. Diş Hekimliğinde Bilişim ve Robotik Sistemler: Sanal Bilişim Sistemleri ve Robotik Sistemlerin değer, veri, iş ve ürün üretmedeki yeteneklerinin vardığı nokta bu sistemleri bütün bilim dallarının en önemli paydaşlarından birisi haline getirmiştir. Bu ivme ile diş hekimliğinde üretilen ürün ve hizmetlerin büyük bir kısmı CAD destekli uygulamalar ile robotik sistemler tarafından gerçekleştirilecektir.
Bu nedenle diş hekimleri, bilgisayar programı yazılımından, CAD uygulamaları ve CAM üretimlerine uzanan sanal sürecin, bilimsel ve bilişsel akışını bilmek durumundadır. Çok yakın bir zamanda bu sistemlerin arkasındaki araştırmacı/üretici ekipler, diş hekimliğinin gerçek mentorları olacaktır.  Geleceğin diş hekimlerini yetiştirebilmek için, günümüzde diş hekimliği eğitiminin en önemli disiplinlerinden birisi, Diş Hekimliğinde Bilişim ve Robotik Sistemler olmak durumdadır.

3. Diş Hekimliği Temel Sanat Eğitimi: Diş hekimliği, görsel hafıza, estetik sezgi ve motor yetenek gibi temel sanat formasyonunun en önemli ögelerini içinde barındıran bir meslek disiplinidir. Buna rağmen diş hekimliği eğitim programlarında bu formasyonu kazandırmaya yönelik bağımsız bir eğitim yaklaşımı mevcut değildir. Diş hekimi adayları, konunun uzmanı olmayan öğretim elemanları tarafından verilen bölük pörçük bilgiler ile ve öğrencinin deneme yanılma yoluyla bireysel çabası ile yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Diş hekimliği eğitiminde, estetik sezgi ve plastik yetenek mutlaka temel güzel sanatlar eğitimi yöntemleri içinde ve uzmanları tarafından, bütüncül bir ders disiplini içinde verilmelidir. Bu dersin içeriği ve konu başlıkları resim ve heykel eğitimi, anatomi, antropoloji ve sefolometri disiplinleri tarafından ortaklaşa belirlenmelidir.

4. Diş Hekimliği eğitiminde Temel Tıp Eğitimi sınırlı bir ölçüde verilmektedir. Hizmet İçeriğinin zenginleşmesi, sınırlarının genişlemesi ve girişimsel yöntemlerin gittikçe daha çok kullanılır olması ile bu sınırlandırılmış tıp eğitimini yetersiz kılmaktadır. Yakın gelecekte bu yetersizlik daha da dramatik bir hal alacak ve diş hekiminin yetki ve sorumlulukları ile ilgili tartışmaları beraberinde getirecektir.
5. Gelecek trendlerden birisi de, yaşlı popülasyonun bant aralığının çok daha fazla genişleyecek olmasıdır. Bu gelişmenin diğer tıp disiplinleri kadar, diş hekimliği açısından da gözden kaçılmaması gerekmektedir. Yaşlı nüfustaki ağız diş sağlığına yönelik girişimlerde karşılaşılması muhtemel problemleri çözmeye yönelik bilimsel çalışmalar ve klinik uygulamalar mercek altına alınmalıdır. Diş hekimliği eğitim programı tasarımlarında bu konunun da altı çizilmelidir.

Diş Hekimliği Fakültesi Ders Programının içeriği

Geleceğin diş hekimlerini yetiştirmeyi hedefiyle yola çıkan Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, yukarıdaki tespitler ışığında özgün eğitim programını şu ilkeler doğrultusunda oluşturmaktadır:

1.  Diş Hekimliği eğitiminde temel tıp eğitimi, Tıp Fakültesi’nin eğitimi ile birleştirilmiştir.
2. Temel Sanat eğitimi, güzel sanatlar öğretim üyeleri tarafından bağımsız bir ders disiplini haline getirilmiştir.
3. Koruyucu Diş Hekimliği ve Bilişim ve Robotik Sistemler ve Geriatri Diş Hekimliği bağımsız ve içeriği zenginleştirilmiş bir ders olarak ele alınmıştır.
4. İnsan olmak, iyi hekim olmak ve mutlu olmak arasındaki ilişki, Üsküdar Üniversite’nin davranış ve sağlık bilimleri alanında zengin birikiminin desteğinde Diş Hekimliği Fakültesi’nin eğitim programının temel ilkelerinden biri olarak belirlenmiştir.  Mutlu insan ile mutlu hekim olmanın, meslek hayatının en önemli paydaşlarından birisi olduğunun altı çizilmiş ve öğrencinin bu yönde bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde tartışma eksenli, kanıta dayalı bir eğitim verilecektir. Amaç, öğrencilere bilimsel temelini ortaya koyabilen bir anlayış kazandırmaktır.
Öğrencilerin kişisel becerilerini geliştirecekleri (spor, müzik, resim vb.) derslerin “seçmeli ders” olarak açılmasının planlandığı Diş Hekimliği Fakültesi’nin eğitim programının ağırlığından dolayı Klinik yönetimi için gerekli olan işletme ağırlıklı konular seminerlerle işlenecektir.

Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitim programı bu özelikleri ile özgün bir programdır. Diş hekimliği eğitimde ilk defa hayata geçirilecek olan ilkeler çerçevesinde oluşturulan program, karşılaşılabilecek problemlerin önlenmesi amacıyla programın Bologna, YÇÇ, Ulusal Yeterlilik gibi kriterlerine uygun bir şekilde dizayn edilmeye çalışılmıştır. Eğitim yılı içinde gerçekleştirilen takip ve geri dönüşlerle program her yıl geliştirilecek ve olgunlaştırılacaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!