Otopsi Yardımcılığı Hakkında

Otopsi Yardımcılığı Hakkında

Program mezunları “Otopsi Teknikeri” olarak mezun olurlar. Otopsi Teknikerleri otopsi yapılması, adli tıp raporlarının yazılması, ölüm sonrası örneklerin alınıp gönderilmesi gibi konularda görev alırlar. Adli tıp uzmanlarına yardım ederler.

Öğrencilerimiz yukarıdaki uygulamalar konusunda hem teorik hem de anlaşmalı olduğumuz çok sayıdaki devlet hastanesinde pratik olarak öğrenme imkanına sahiptirler. Böylece mezuniyetlerinde mesleki olarak donanımlı bir durumda olacaklardır. Aynı zamanda öğrencilerimizin etik değerler açısından en üst farkındalık ve donanımla mezun olmaları üniversitemizin vizyonu açısından oldukça önemlidir.

Bölüm mezunları Adli Tıp Anabilim Dallarında, Adli Tıp Enstitüleri, Adli Tıp Kurum ve buna bağlı Grup Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri ile Adliyelerde otopsi yardımcıları olarak iş bulabilmektedirler. Diğer yandan Türkiye’de otopsi teknikerliği bölümü sayısı oldukça az sayıdadır.

Otopsi teknikerliği mezunları DGS sınavında başarılı olmaları durumunda dört yıllık Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Otopsi Yardımcılığı Programının Amacı

Mezuniyet sonrasında direk olarak Adli Tıp Kurumlarında ve hastanelerin otopsi yapılan birimlerinde Adli Tıp Uzmanı ile birlikte çalışacak, otopsi tekniklerini ve otopsi sonrası ceset ve dokular üzerinde yapılacak işlemleri en iyi şekilde yapabilecek yardımcı personel yetiştirmektir. Bu nedenle müfredatında bu konuya temel oluşturacak genel bir tıp eğitimi bilgisi kazandıracak olan anatomi, fizyoloji, histoloji, biyokimya, genel patoloji gibi derslerin yanı sıra özellikle 2. dönemden itibaren ağırlıklı olarak otopsi ile ilişkili derslerin verilmesi ile teorik ve pratik olarak bu alanda yetkin kılınmaları amaçlanmaktadır. Programın eğitim hedefleri arasında otopsi öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm işlemleri bilen, gerekli işlemleri uygulayabilecek bilgi/beceriye sahip, otopsi birimlerinde kalite kontrol ve güvencesini bilen teknikerler yetiştirilmesi yer almaktadır.

Adli Tıp Teknikeri

Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Adli Tıp Teknikeri unvanı verilir.

Adli Tıp Teknikeri Görevleri

Adli vaka raporlarının yazılması, otopsi yapılması, postmortem örneklerin alınması, otopsi sonrası cesedin uygun olarak kapatılması, örneklerin gönderilmesi ve/veya adli patoloji laboratuvarında çalışarak adli tıp uzmanlarına yardımcı olunması

Adli Tıp Teknikeri Çalışma Ortamı ve Koşulları

Kapalı bir ortamda çalışırlar. İyonizan radyasyon, kimyasal madde buharlaşması ve enfeksiyon tehlikesi gibi riskleri bulunmaktadır. Çalışırken Adli Tıp Uzmanlarının görev ve sorumlulukları altındadırlar.

Adli Tıp Teknikeri Eğitim Süresi

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince öğrenciler; Türk Dili, Yabancı dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi genel kültür derslerinin yanı sıra İnsan vücudunun yapısı ve işleyişine ilişkin Anatomi, Fizyoloji, Temel Biyokimya, Patoloji, Adli Tıp, Otopsi, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Hastane Oyomasyonu, Tıbbi Dökümantasyon gibi dersleri teorik ve/veya uygulamalı olarak alılar.

Otopsi Yardımcılığı Mezunları İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar, sağlık personeli olarak kamu ve özel sektördeki hastanelerde çalışabilirler. Bu alanda yetişmiş elemana ülkemizde büyük ihtiyaç olduğundan mezunlarının hemen iş bulmaları mümkündür. Bu programdan mezun olanlar, Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Adli Tıp Teknikeri Unvanı ile mezun olacaklar. Öğrencilerimiz, mezuniyet sonrası Adli Tıp Anabilim Dallarında, Adli Tıp Enstitüleri, Adli Tıp Kurum ve buna bağlı Grup Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri ile Adliyelerde otopsi yardımcıları olarak yer bulabileceklerdir.

Şartları uygun olan öğrenciler eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca başarılı öğrencilere, bazı kuruluşlarca burs verilir. Kamu sektöründe göreve başlayanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışanların aldığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Özel sektörde ise ücretler doyurucu olmaktadır.

 Otopsi teknikerliği ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Hemşirelik, Hemşirelik ve S ağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programına dikey geçiş yapabilirler.