Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Otopsi Yardımcılığı Hakkında

Program Mezunları, Adli Tıp Kurumları ve Otopsi Birimlerinde Çalışma İmkânı Buluyor

Otopsi Yardımcılığı Programı Nedir?

Adli Tıp Kurumlarında ve hastanelerin otopsi yapılan birimlerinde Adli Tıp Uzmanı ile birlikte çalışacak meslek elemanları yetiştiren bir ön lisans programıdır.

Otopsi Yardımcılığı Programı, Nitelikli Personel Yetiştirmeyi Hedefliyor

Programın amacı; mezuniyet sonrasında direkt olarak Adli Tıp Kurumlarında ve hastanelerin otopsi birimlerinde adli tıp uzmanı ile birlikte çalışacak, otopsi tekniklerini ve otopsi sonrası ceset ve dokular üzerinde yapılacak işlemleri en iyi şekilde yapabilecek yardımcı personel yetiştirmektir.


Otopsi Yardımcılığı Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Program müfredatında, temel oluşturarak genel bir tıp eğitimi bilgisi kazandıracak olan Anatomi, Fizyoloji, Histoloji, Sterilizasyon İlkeleri, Olay Yeri İnceleme, Hastane Otomasyonu, Tıbbi Dokümantasyon, Genel Patoloji gibi derslerin yanı sıra özellikle 2. dönemden itibaren ağırlıklı olarak Otopsi ve Adli Tıp ile ilişkili derslerin verilmesi ile öğrencilerin teorik ve pratik olarak bu alanda yetkin kılınmaları amaçlanmaktadır.

Programın eğitim hedefleri arasında otopsi öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm işlemleri bilen, gerekli işlemleri uygulayabilecek bilgi/beceriye sahip, otopsi birimlerinde kalite kontrol ve güvencesini bilen teknikerler yetiştirilmesi yer almaktadır.

Otopsi Yardımcılığı Programından Mezun Olanların Çalışma Alanları Nelerdir?

Program mezunları “Otopsi Teknikeri” unvanı ile mezun olmaktadır. Otopsi teknikerleri otopsi yapılması, adli tıp raporlarının yazılması, ölüm sonrası örneklerin alınıp gönderilmesi gibi konularda görev alarak, adli tıp uzmanlarına yardım etmektedir.

Öğrencilerimiz yukarıdaki uygulamalar konusunda hem teorik hem de anlaşmalı olduğumuz çok sayıdaki devlet hastanesinde pratik olarak öğrenme imkânına sahip olmaktadır.

Bölüm mezunları Adli Tıp Ana Bilim Dallarında,  Adli Tıp Enstitüleri, Adli Tıp Kurum ve buna bağlı grup başkanlıkları, şube müdürlükleri ile adliyelerde otopsi yardımcıları olarak çalışabilmektedir.

Otopsi teknikerliği mezunları DGS sınavında başarılı olmaları durumunda dört yıllık Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir.

Adli Tıp Teknikerliği Nedir?

Adli Tıp Kurumlarında ve hastanelerin otopsi yapılan birimlerinde Adli Tıp Uzmanı ile birlikte çalışacak ve yardımcı olacak meslek elemanlarıdır.

Programdan mezun olanlara “Adli Tıp Teknikeri” unvanı verilmektedir.

Adli tıp teknikerleri; adli vaka raporlarının yazılması, otopsi yapılması, postmortem örneklerin alınması, otopsi sonrası cesedin uygun olarak kapatılması, örneklerin gönderilmesini ve/veya adli patoloji laboratuvarında çalışarak adli tıp uzmanlarına yardımcı olunmasını sağlamaktadır.

Kapalı bir ortamda çalışırlar. İyonizan radyasyon, kimyasal madde buharlaşması ve enfeksiyon tehlikesi gibi riskleri bulunmaktadır. Çalışırken Adli Tıp Uzmanlarının görev ve sorumlulukları altındadırlar.

Adli Tıp Teknikerliği Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince öğrenciler; Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi genel kültür derslerinin yanı sıra; insan vücudunun yapısı ve işleyişine ilişkin Anatomi, Fizyoloji, Sterilizasyon İlkeleri, Patoloji, Adli Tıp, Otopsi, Olay Yeri İnceleme, Hastane Otomasyonu ve Tıbbi Dokümantasyon gibi dersleri teorik ve/veya uygulamalı olarak almaktadır.

 Otopsi Yardımcılığı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu programdan mezun olanlar, sağlık personeli olarak kamu ve özel sektördeki hastanelerde çalışabilmektedir. Bu alanda yetişmiş elemana ülkemizde büyük ihtiyaç olduğundan, program mezunlarının hemen iş bulmaları mümkündür.

Bu programdan mezun olanlar, programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak, “Adli Tıp Teknikeri” unvanı ile mezun olmaktadır.  Öğrencilerimiz, mezuniyet sonrası Adli Tıp Ana Bilim Dallarında, Adli Tıp Enstitüleri, Adli Tıp Kurum ve buna bağlı grup başkanlıkları, şube müdürlükleri ile adliyelerde otopsi yardımcıları olarak çalışabilmektedir.

DGS ile Lisans Programına Geçiş Yapabilirsiniz

Otopsi Teknikerliği Programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’nda başarılı oldukları takdirde Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!