Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Hakkında

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama, Sağlık Pazarının Kalbinde Yer Alıyor

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı Nedir?

İlerleyen teknoloji ile birlikte sağlık alanındaki gelişmeler bu alanda çalışacak olan her bir elemanın spesifik özellikleri olması gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Tıbbi tanıtım ve pazarlama uzmanları, sağlık hizmetleri kadar sağlık pazarında da yer almaktadırlar.

Bu alanda yetişmiş meslek uzmanları, analitik düşünce ile modern satış yöntemlerini uygulamakta, satış yöntemleri için gerekli olan modern teknik ve araçları seçmekte ve kullanmakta, bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisini sergilemektedir.


Türkçeyi ve Beden Dilini Doğru Kullanan, Donanımlı Uzmanlar Eğitiyoruz

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Uzmanları, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde, Türkçeyi ve beden dilini doğru, etkili ve güzel bir şekilde kullanmakta, ilaç ve tıbbi cihaz sektörüne yönelik temel tıbbi kavramlarını anlayarak anlatmakta ve kullanmaktadır.

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izlemekte ve gelişmelere duyarlılık göstermektedir. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olan uzmanlar, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde; halkla ilişkiler, kişiler arası iletişim, pazarlama iletişimi, liderlik, satış yönetimi ve teknikleri konusundaki yetkinliğini etkili bir şekilde kullanmaktadır. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.


Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Tıbbi tanıtım ve Pazarlama Programında eğitim gören öğrencilerimiz birinci dönemde Temel Anatomi ve Fizyoloji dersi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, İstatistik, Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri derslerini görüyorlar. Birinci sınıf ikinci dönemde Farmakoloji I, Hastalıklar Bilgisi dersleri ile sağlık alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirirken, Güzel Konuşma ve Diksiyon dersinde beden dili doğru şekilde nasıl kullanılır? Etkili ve ikna edici konuşma nasıl yapılır? Gibi konularda eğitim alıyorlar. Rapor Hazırlama Teknikleri dersinde etkili sunum yapma becerilerini kazanıyorlar. İkinci sınıf birinci dönemde Farmakoloji II, Kriz ve Stres Yönetimi, Satış Teknikleri, Bitkisel Ürünlere Giriş, Pazarlama Araştırması Uygulaması I, Bütünleşik Pazarlama İletişimi derslerini alıyorlar. İkinci sınıf ikinci dönemde Meslek Etiği, Sağlık Kurumlarında Pazarlama, İlaç Pazarı ve Firma Değerlendirmeleri, Hastalık Kodlama Sistemleri, Tüketici Davranışları ve Pazarlama Araştırması Uygulaması II dersleri ile dönemi tamamlamış oluyorlar.

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Program mezunları iş bulma imkânları açısından oldukça avantajlıdır. Bunun en önemli sebebi sağlık sektörünün çok geniş bir piyasa yaratmasıdır. Program mezunları mesleki yaşamlarında öncelikle ulusal ve uluslararası ilaç ve her tür tıbbi ürün üretip pazarlayan medikal firmalarında, ecza depolarında tıbbi satış temsilci vb. unvanlarla istihdam edilebilmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, ilaç tanıtımı ve satışını gerçekleştirmek amacıyla doktor ziyareti, eczane ziyareti, grup aktivitesi, ilaç alım ihalelerinin takibini yapma ve diğer firma faaliyetlerini takip etme bilgi ve becerilerini kazanmaktadır.

Programdan mezun olanlar Tıbbi Satış Mümessili unvanı alıp faaliyet konuları ilaç ve medikal olan işletmelerde çalışabilmektedir. Tıbbi ürün ve ilaç tanıtım elemanları deneyim ve başarılarına göre çalıştığı firmanın idari kademelerine (bölge şefliği, müdürlük vb.) yükselebilmektedir. Ayrıca alacakları medikal girişimcilik eğitimi sayesinde kendi firmalarını da kurabilmektedir.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!