Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Üsküdar Üniversitesi

Patoloji Laboratuvar Teknikeri Kimdir?

Patoloji laboratuvar teknikleri programı 2 yıllık bir bölüm olup,amacı mezuniyet sonrasında direk olarak patoloji ve sitoloji laboratuvarlarında çalışabilecek nitelikli patoloji laboratuvar teknikeri yetiştirmektir.


Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programının Amacı Nedir?

Hastadan alınan organ-doku ve sıvı örneklerinin uygun şekilde laboratuvara ulaştırılması, laboratuvarda mikroskop aşamasına kadar geçen süreçteki teknik işlerin yürütülmesi, hazırlanan preparatların patoloğa teslim edilmesinde uygulanacak bütün işlemleri bilen, gerekli işlemleri uygulayabilecek bilgi ve beceriye sahip, patoloji laboratuvarının kalite ve güvencesini bilen, geliştiren ve denetleyebilen, araştırma patolojisi hakkında bilgi ve becerisi olan sağlık alanındaki gelişmeleri izleyen teknikerler yetiştirmektir.


Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programında Okutulan Dersler Nelerdir?

Müfredatında genel bir tıp nosyonu kazandıracak olan Anatomi –Fizyoloji, Histoloji,Genel Mikrobiyoloji,Patolojide Temel Kavramlar, Genel Kimya, Hastalıklar Bilgisi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Türk Dili I, İngilizce I, Üniversite Kültürü I, Genel Histoteknoloji, Laboratuvar Güvenliği, Patolojide Kullanılan Cihaz ve Bakımı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili II, İngilizce II, Üniversite Kültürü II, Yaz Stajı, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması I, Sitoteknoloji I, Makroskobik Disseksiyon, Sitoteknoloji II, Moleküler Patoloji, Adli Patoloji, İlkyardım, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması II.

Patoloji Laboratuvar Tekniklerinin İstihdam Alanları Nelerdir?

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programından mezun olan adaylar; Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri ve özel hastanelerin patoloji ve sitoloji laboratuvarlarında, adli tıp kurumu patoloji laboratuvarlarında, tıp fakültesi histoloji laboratuvarlarında, moleküler patoloji laboratuvarlarında ve laboratuvarlara malzeme-cihaz temini sağlayan firmalarda çalışabilmektedir


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!