Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Evde Hasta Bakımı Hakkında

Hastaların Evde Bakımı Onların Yaşam Kalitelerini Artırıyor

 Evde Hasta Bakımı Programı Nedir?

Hastaları yalnızca tedavi edici değil, aynı zamanda koruyucu, destekleyici ve rehabilite edici sağlık ve sosyal hizmetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Evde Hasta Bakımı programı da bu ihtiyaca bağlı olarak artan talebi karşılamak amacıyla kurulmuştur.

Günümüzde ortalama yaşam süresinin uzaması sonucunda ileri yaşta olanların sayısının artması; tıp ve teknolojideki gelişimin sağlık hizmetlerinin birçoğunun evde verilmesine olanak sağlaması; hastanede yatış süresinin kısalması ve günlük cerrahinin artması evde hasta bakımının önemini artırmıştır.

Evde hasta bakımı esas olarak bireyin gereksinimlerinin evinde karşılanmasını kapsamaktadır. Bireylerin ailelerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan, ihtiyaç duydukları sağlık ve bakım hizmetlerine ulaşmalarını sağlayarak yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedeflemektedir. Evde hasta bakımın kapsamı bireyin gereksinimleri doğrultusunda değişiklik göstermektedir.


Evde Hasta Bakımı ile Kaliteli Bir Yaşam Alanı Hedefleniyor

Üsküdar Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Programı kapsamında; tedavisini evde sürdürmek isteyen hastaların ilgili kliniklerce düzenlenmiş olan tedavisinin takibi, hasta yakınlarının veya bakmakla görevli kişilerin bu konudaki eğitiminin sağlanması, doğum öncesi ve sonrası destek talep eden annelere, yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan bireylere, engelli bireylere kaliteli bir yaşam olanağı sunabilme bilgi ve becerisine sahip evde hasta bakım teknikerleri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Evde Hasta Bakımı Program Teknikerinde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

• Evde bakım hizmetlerinin önemini bilmesi,

• Ekip çalışmasının önemini bilmesi,

• Ekip içinde yer alan profesyonellerin rol ve sorumluluklarını bilmesi,

• Ev ziyareti sürecinin aşamalarını ve ilkelerini bilmesi,

• Evde hasta bakımında sık kullanılan araç gereçleri ve kullanımını bilmesi,

• Hasta, aile, sağlık çalışanları açısından güvenli çevre oluşturabilmesi,

• Etkili iletişim kurma yollarını bilmesi,

• Hasta haklarını bilip, etik ilkelere sahip olması,

• Bireylerin sağlık bakım ihtiyaçlarına yönelik girişimleri bilmesi ve uygulayabilmesi,

• Kayıt tutmanın önemini bilmesi gerekmektedir.

 Evde Hasta Bakımı Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Evde Hasta Bakımı Programı eğitim öğretim süresi 2 yıldır. Öğretim süresince insan anatomi ve fizyolojisi,  pozitif psikoloji ve iletişim becerileri, büyüme ve gelişme, farmakoloji, ilkyardım, hastalıklar bilgisi, kronik hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, engelli bakımı ve rehabilitasyonu, sosyal rehabilitasyon, gerontolojik sosyal hizmetler, meslek etiği dersleri verilmektedir. Evde Hasta bakımı ilke ve uygulamaları dersleri özel ve resmi kurumların evde hasta bakımı birimlerinde gerçekleştirilen alan uygulamaları ile desteklenmektedir.

 Evde Hasta Bakımı Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Evde Hasta Bakımı Programından mezun olanlar, hasta bakım hizmetlerinin yürütüldüğü sosyal hizmetler ve çocuk sitelerinde, belediyelerde, hastanelerde, sivil toplum kuruluşlarında, ayrıca özel kurumlarca yürütülen huzurevlerinde, yaşlı bakımevlerinde, güçsüzler yurdunda, yaşlı için gündüz merkezlerinde, evde bakım hizmetlerinde, hastanın evini düzenlemede ve korumalı meskenlerde uzman gözetiminde çalışabilmektedir. 2012 Şubat ayından itibaren Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan yeterli puan alan öğrenciler Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmektedir.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!